Home » Flygutbildning och träning » Att träna piloter är i fokus – och lönsamt

Att träna piloter är i fokus – och lönsamt

Allt för ofta har det i flygindustrins funnits bristande intresse för var piloter kommer ifrån. Det har alltid funnits tillräckligt många som drömt om en karriär dom pilot och dessa har på egen hand finansierat och tagit sig igenom en pilotutbildning. De har sedan stått och väntat utanför större flygbolag för att få komma in. Detta har dock ändrats under de senaste åren. Här på bloggen har det ökande behovet av piloter tagits upp flera gånger (länk, länk och länk) och det samma har gjorts i två artiklar på Aviation Week (länkar nedan) nyligen – en om företag som tjänar pengar på pilotbehovet och en om hur allt fler program för nya piloter kommit fram.

Den först artikeln utgår från Bombardiers meddelande nyligen att man avser sälja sitt Q400 program och minska antalet anställda med upp till 5000 personer. Vad som blev mindre uppmärksammat var att den kanadensiska kusinen CAE, simulatortillvekare och träningsleverantör, tog över två träningscenter från Bombardier samt rättigheterna för “factory-authorized training” för flygplanstyperna Global, Challenger och Learjets. Detta är inte bara ett exempel på hård konkurrens mellan tillverkare som påverkar Bombardier, men också på att träning av piloter är en växande och lönsam del av flygindustrin just nu.

Simulatortillvekare som CAE, L3 och Cubic har sedan länge även erbjudit även träning men detta segment har på senare år vuxit allt mer. Flera prognoser för civil och militär träning av piloter pekar på att denna mångmiljardindustri kommer att fortsätta växa de närmaste åren. Enligt CAE är läget för pilotbehovet sådant att “50% of active commercial pilots in 2027 have not begun training yet”. Artikeln fortsätter med att ta upp nya anläggningar och annan expansion för både CAE, L3 och Cubic.

I den andra artikeln konstarter man inledningsvis att vare sig de större amerikanska flygbolagen, Air France eller deras japanska motsvarigheter har idag problem med att rekrytera piloter. Det är på andra håll, speciellt för regional flygbolag, som det blivit allt svårare att hitta nya piloter. Kombinationen av förväntade pensioneringar av äldre piloter och ett för lågt antal nyutbildade piloter är det som kommer att göra situationen allt svårare. Därför har de flygbolag som intervjuats börjat utveckla program för att försäkra sig om att kunna få in nya piloter under de kommande åren.

De andra problem som finns i bilden är bristande tillgång på flyglärare, liksom kostnaden för flygutbildning. Båda är väl kända och sedan länge diskuterade problem runtom i världen, men med ett växande behov av piloter har de hamnat mer i fokus. Flera flygbolag som tidigare inte visat mycket intresse för utbildning av nya piloter har inlett samarbetet med flygskolor/flyguniversitet eller startat egna träningscenter. Detta inkluderar inte bara amerikanska flygbolag, utan även Qantas och Ryanair bland många andra. Detta gensvar från industrin har gjort att IATA är positiva och inte tror att det växande behovet kommer att leda till en brist som påverkar industrin. Till detta kan läggas till att med en världsekonomi som förefaller vända så kan risken för brist ändå snart komma att ändras till en väldigt annorlunda situation.

Länk till artiklar:
Companies Train Their Profits On Serving The Pilot Shortage
Airline Industry Sees Promise In Pilot Career-Path Programs


6 Comments

 1. Det här är ett intressant ämne. Som du beskriver har du tagit upp det tidigare och det finns mycket skrivet på olika håll.

  Samtidigt finns det en annan syn, från piloter och deras fack. Dtn synen går ut på att bristen på piloter är en myt som byggs av flygbolagen för att försöka öka tillgången på piloter som ett sätt att möjliggöra försämringar av anställningsvillkor. Ett stöd för detta kan ju vara det du nämner – inte alla bolag har problem att rekrytera. Denna alternativa syn menar alltså att problemet är dåliga löner och försämrade arbetsförhållanden – pilotyrket är inte längre ett drömyrke och det blir allt vanligare att utbildade piloter väljer andra jobb.

  Det är väl svårt att veta var sanningen finns..?

  • Den konspirationsteorin tror jag är mycket tveksam att bevisa. Jag har i alla fall inte kommit i kontakt med något som styrker den under mina år i industrin. Att flygindustrin har haft fel många gånger om pilotbehovet och ett eventuellt ”pilot shortage” tror jag har mer att göra med en oförmåga att görs prognoser, kopplat till den cykliska karaktären på industrin. Att det just nu och på senare tid är ett stort behov av piloter är ett faktum baserat på många mindre bolags svårigheter att rekrytera. Om detta finns inget att diskutera. Men det kan vända snabbt, liksom det har giort förr.

 2. Jag hittade ett par artiklar kring ämnet. De försöker ge en hyfsat nyanserad bild.

  * De menar bl.a. att det är stor skillnad globalt – kraven i USA på 1500 flygtimmar för att flyga kommersiellt är ett exempel. Ett annat är att det inte utbildas lika många piloter överallt. Sammantaget menar de att det är relativt god tillgång på piloter i t.ex. Europa medan det är större brist i Asien.
  * Det är också stor skillnad på olika delar av marknaden. De stora bolagen, inkl lågkostnadsbolag, har lättare att såväl rekrytera som behålla piloter. Regionala bolag har betydligt större problem. En intressant faktor i USA är att regionalflyget ökat mer. Tidigare tog många piloter “hundår” i små regionala bolag för att så småningom kvalificera sig för bättre jobb i större bolag. Idag finner många att det är svårare att komma vidare och att en livslång karriär i småbolag inte är så lockande.
  * Det sammantagna budskapet från pilotsidan är att det handlar om löner och anställningsvillkor. De bolag som betalar bra och ger bra villkor kommer inte att uppleva någon pilotbrist.

  Länk: https://www.flightdeckfriend.com/become-an-airline-pilot/is-there-a-pilot-shortage/
  Länk: http://www.askthepilot.com/pilot-shortage/

  • Sant både om utbildning, tillgång i olika världsdelar och att större bolag kommer att vara sist med att drabbas av brist. Men med definitionen att det bara handlar om löner och villkor har det nog aldrig funnits personalbrist någonstans. Men det förutsätter nog att slutprodukten är helt okänslig för pris. Jag tycker att det är en så förenklad bild att den åinte säger något meningsfullt. Efter att ha stängt ute piloter frågandes länder kan man nu komma till Australien som pilot för det är ett yrke som behövs, Kina betalar fantasilöner jämfört med tidigare, Ryanair accepterar fackföreningar o.s.v. Man kan diskutera vilka ord att använda men att det är ett resultat av ett unikt stort pilotbehov borde vara bortom diskussion. Om det är ”brist” på en matvara betyder det inte att den inte går att få tag, bara att den är svår att hitta och kostar mer – så det ordet borde kunna användas.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.