Home » Flygindustrin

Category Archives: Flygindustrin

Samarbete mellan Indien och Ryssland kan leda till flygplanstillverkning i Indien

Det är nästan alltid fokus på Europa och USA i flygindustrin, de två stora och mogna marknaderna med stora flygplanstillverkare och flygbolag. Sedan får den kraftigt växande marknaden i Kina en hel del uppmärksamhet, speciellt med dess ambitiösa program för egen flygplanstillverkning (länk). Här på bloggen tar vi gärna upp andra marknader och det finns många av dem med spännande utveckling och nyheter. En av dessa är Indien, ett land som förekommit flera gången på bloggen (Planer för fler flygplatser, Potential och problem, Växande flygindustri). Nyheten som tas upp idag handlar om mer samarbete mellan Indien och Ryssland inom flyg och är mycket intressant.

Det är den indiska sajten brahmand.com son rapporterat om detta (länk nedan). Det som är i fokus är ett avtal om samarbete avseende flygplanstillverkning. Indien har haft ambitioner att ge sig in på denna marknad men har inte lyckats hittills, vilket tagits upp här på bloggen tidigare (länk). Detta är ett avtal som slutits efter samtal mellan de två ländernas ledare, Putin och Modi, så det är på högsta nivå. Med en egen rymdindustri och en del tekniska universitet på högsta nivå så finns det förutsättningar för att Indien skulle kunna ha en egen flygindustri. Men frågan är ok ett samarbete med Ryssland är bästa vägen framåt för Indien när det gäller att utveckla sin egen flygindustri.

Indien och Ryssland har faktiskt en lång tradition av samarbete avseende flygplanstillverkning, men mestadels avseende militära flygplan (exempel på ett planerat men inställt projekt i bilden ovan). Frågan är dock om den Indiska regeringen denna gång vägt samman fördelar och nackdelar på ett rimligt sätt. Det finns stora politiska risker med att samarbeta med Ryssland, både i förhållande till pålitligheten och beroendet av Ryssland, men även i förhållande till möjligheter att samtidigt samarbeta med andra. Det är inte svårt att föreställa sig att ett högteknologiskt samarbete med Ryssland gör de flesta former av samarbete med USA omöjligt och samarbete med en hel del Europeiska företag svårt.

Enligt artikeln är Indien redan idag den tredje störst marknaden i världen avseende inrikesflyg. Den växande flygmarknaden i Indien kommer att användas av den Indiska staten som motivation och argument för att driva sin flygindustri framåt. Det är säkert så att det finns möjligheter för Indien att få till en överföring av expertis från Rysslands långa tradition av flygplanstillverkning. Men om detta är värt de politiska risker som kan komma upp under längre projekt av denna typ återstår att se.

Länk till artikel:
India, Russia strengthen bilateral cooperation in aviation

Embraer säger att det inte blir någon vinst i år…eller nästa år…

Här på bloggen talar vi gärna om flygplanstillverkare och har gjort så en hel del. Det handlar ofta om stora beslut, stors pengar och stor politik så det är nästan alltid intressanta nyheter när det handlar om tillverkare. I de flesta fallen blir det nyheter om de två stora – Airbus(länk)och Boeing(länk) – men en del inlägg har även handlat om Embraer(länk), Bombardier (länk) och kinesiska Comac (länk) och liksom om ryska tillverkare (länk) samt om en del andra (Japan, Indien och Indonesien).

I detta fall handlar dem om brasilianska Embraer, som via militära flygplan slog sig in på marknaden för businessjet och har därefter arbetat sig uppåt i flygplansstorlek. Deras senaste flygplan E-Jet E2 tar i sin minsta variant 80 passagerare men den största kan ta 146. Detta är den storlek när man kan börja att underifrån äta sig in på den marknad som domineras av A320 och B737, som Bombardier gjort med sin CSeries (numera A220 sedan Airbus köpt upp modellen).

Enligt airwaysmag.com ser det dock inte så bra ut just nu för Embraer. I nyheter från dem för några veckor sedan meddelades att man levererat färre flygplan för 2018 och att man de kommande två åren förväntar sig liten eller ingen vinst. Detta är dramatiska besked, speciellt för en verksamhet – att sälja flygplan – som har haft många goda år på rad.

I den dystra prognosen ingår dock alla kostnader för den uppkommande sammanslagningen med Boeing av delar av verksamheten. Embraer har också medelst att de ”expects to keep $1 billion in cash after paying off all of its debt” som en del av att gå ihop med Boeing. Men samtidigt borde det senaste året oroa, inte minst med tanke på att Embraer spenderade nästan dubbelt så mycket mot vad man planerat och hade ett negativt cash flow på över 200 millioner dollar.

Kanske är det jag som inte förstår företag och affärer på den här nivån och kanske inte heller sammanslagningar. Men en flygplanstillverkare som går ut och säger att det inte blir någon vinst de närmaste två åren låter ovanligt och kanske unikt. Det leder tankarna till affären med Boeing och vem som är vinnaren i denna sammanslagning. Det är naturligtvis alldeles för tidig att säga, men sannolikt var Embraers meddelande om dess lönsamhet oroande inte bara för dess personal utan sannolikt även för Boeing.

Länk till artikel:
EMBRAER WARNS LITTLE OR NO PROFIT FOR 2019

Rutter mellan Sydeuropa och USA växer, men mest för amerikanska bolag

När det talas om flygtrafiken över Atlanten så är fokus ofta i första hand på de populära och historiskt sett lönsamma rutterna mellan norra Europa och USA. Marknaden för rutter mellan USA och södra Europa är betydligt mindre men växer just nu med 12% per år under de senaste fem åren, vilket är imponerande med tanke på att det handlar on rutter till i första hand fem länder – Spanien, Italien, Portugal, Grekland och Serbien (i storleksordning avseende marknad).

Det är utmärkta analyssajten CAPA – Centre för Aviation (ofta rekommenderad här på bloggen – länk) som skrivit om denna växande marknad (länk nedan till artikel). Med tanke på de ekonomiska problem som funnits i alla länder i Sydeuropa så är det knappast överraskande att med en något bättre ekonomi så växer även resandet med flyg. Dessutom har under det senaste årtiondet många i denna region lämnat sina hemländer för att få jobb eller jobb med bättre villkor, speciellt unga med utbildning. Det är till exempel värt att notera att Italien har en nettoexport av högre utbildade, vilket är unikt bland större länder Europa. Sedan länge har invandrargrupper från länder i Sydeuropa funnits i USA så det är rimligt att tro att en del av de som lämnat regionen har hamnat i USA och bidrar till ett ökat resande över Atlanten.

De ”big three” – American, Continental och Delta – återfinns på tre av de fyra platserna i toppen avseende kapacitet på dessa rutter. Men med nya flygbolag på dem som Level (länk), Air Italy och Norwegian har dock den totala kapaciteten jämnats ut mellan Europa och USA. Dessutom finns Emirates med i bilden med två rutter baserat på ”fifth freedom fights”, Dubai-Milano-New York och Dubai-Aten-New York. För 2019 är förväntningarna att tillväxten fortsätter, inte minst eftersom nya rutter kommer att startas upp – en till Spanien, sex till Italien tre till Portugal och en till Grekland.

Att andra rutter än de traditionella via stora hubbar (London, Frankfurt, Paris o.s.v) växer i Europa är intressant och pekar på möjligheterna för mer point-to-point trafik. Men samtidigt är det aldrig lätt att etablera nya marknader och än svårare att hålla igång dem när mindre goda tider kommer. Det finns ingen tvekan om att de flesta passagerare föredrar att flyga direkt och undvika hubbar, men frågan är hur mycket de är villiga att betala för det. Med hubbar är flygbolag något mindre känsliga för variationer på enskilda rutter, vilket är en styrka under svårare ekonomiska förhållanden. När det blir tuffare tider ekonomiskt kommer det att visa sig på marknaden i Sydeuropa om framgången för direkttrafik kommer att vara bestående eller om hubbar kommer att kunna behålla sin position i flygindustrin.

Länk till artikel:
Southern Europe-US airline traffic growing at 12% p/a

Simon Ericson: Sveriges flygplatser 2018 – dåligt år för inrikestrafiken

Besök gärna Simons webbsida flyg24nyheter.com för fler flygnyheter på svenska från flygbranschen över hela världen.

När alla 2018 års siffror för landets 38 flygplatser nu har sammanställts är slutsatsen att inrikestrafiken tappat och utrikestrafiken ökat vilket gjort att den totala antalet passagerare som rest inom samt till och från Sverige under 2018 ökat något. Den flygplats som ökade mest under 2018 var Örnsköldsvik och den som minskade mest var Mora.

När passagerarsiffrorna för landets 38 flygplatser med passagerartrafik nu är sammanställd för år 2018 visar den på en negativ trend på inrikestrafiken med en halv miljon färre passagerare. Däremot noteras en svag ökning av passagerare på utrikestrafiken vilket innebär en marginell ökning av flygpassagerare totalt sett i Sverige år 2018. Stockholm Arlanda är givetvis ohotad etta i Sverige, men tappar i förhållande till sina nordiska konkurrenter, Kastrup samt Gardermoen, och Örnsköldsvik växte mest av samtliga svenska flygplatser.

De minsta flygplatserna sett till faktiska passagerarsiffror är de värmländska flygplatserna Hagfors och Torsby. Dock har de båda bytt plats jämfört med 2017 då Hagfors var minst men när 2018 läggs till handlingarna är Torsby landets minsta passagerarflygplats.

Under 2018 växte tio av 38 flygplatser vilket är betydligt sämre jämfört med 2017 då 26 av 38 noterade en passagerarökning. Störst ökning fanns på Örnsköldsvik flygplats följd av Växjö, Norrköping, Trollhättan Vänersborg, Skavsta, Hagfors, Linköping, Halmstad, Göteborg och Arlanda.

De övriga 28 flygplatserna förlorade passagerare under 2018 jämfört med 2017 vilket bland annat kan bero på flygskatten men också en naturlig nedgång i flygtrafiken eftersom nedgången i trafiken började innan flygskatten infördes. Flygplatsorganisationen, ACI, har dragit slutsatsen att den minskade flygtrafiken i Sverige beror på flygskatten i kombination med en svag krona.

Förklaring till att utrikestrafiken ökade något under det gångna året trots en flygskatt som innebär dyrare biljetter skulle kunna vara att priskänsligheten generellt sett är större på kortare sträckor, inrikestrafiken, jämfört med längre linjer. Dessutom finns det fler alternativa resvägar på kortare sträckor, exempelvis järnväg och bli. Dessa trafikslag är en betydligt mindre konkurrent på utrikesflyg på grund av att tidsförlusten blir för stor.

Procentuell förändring svenska flygplatser 2018 jämfört med 2017

Örnsköldsviks flygplats ökade mest under 2018 (+25,2%) och förklaringen till det stavas Scandinavian Airlines. SAS började att flyga från Örnsköldsvik till Arlanda under april år 2018 och sedan dess har flygplatsen registrerat en ökning i antal inrikesresenärer hela året. SAS hade dock konkurrens från Nextjet, som flugit från Örnsköldsvik sedan 2012, på sträckan fram tills bolagets konkurs i mitten av maj. Anledningen till den lavinartade ökningen av passagerare på Örnsköldsviks flygplats är SAS varumärke som är starkt i Sverige och det visar på hur viktigt ett flygbolagsvarumärke kan vara för en flygplats.

Nextjets konkurs under mitten av maj år 2018 drabbade många flygplatser där Nextjet var enda operatör. Nextjet flög en stor andel av, de av Trafikverket upphandlade, flyglinjerna till Norrland vilket gjorde att flygtrafiken stod still under ett flertal månader på norrländska flygplatser som, Arvidsjaur, Lycksele och Gällivare. Nextjets konkurs är alltså en bidragande orsak till en negativ utveckling på de flygplatser som flygbolaget flög till från Stockholm Arlanda.

Även Kristianstad Österlen Airport (-13,8%) stod utan operatör under sommaren då Sparrow Aviation lade ner trafiken till Stockholm Arlanda i slutet av juni. Trafiken återupptogs dock av BRA i slutet på augusti men då med Bromma som flygplats i Stockholm. BRAs intåg på den nordöst skånska flygplatsen gav ett uppsving i passagerarsiffrorna under hösten men det räckte inte för ett positivt helår 2018.

Mora-Siljans flygplats tappade mest av samtliga flygplatser (-37,3%). Detta då Trafikverket stoppade flygningarna till Stockholm Arlanda från flygplatsen. Anledningen till stoppet var att flygplanet på sträckan Sveg-Arlanda, som upphandlas av Trafikverket, inte tilläts att mellanlanda i Mora. Operatören, AIS Airlines på uppdrag av Flex Flight, lämnade därför Mora den 28 februari och den enda passagerartrafiken som funnits på flygplatsen sedan dess är BRAs vinterlinje från Ängelholm Helsingborg.

Växjö var den flygplats som ökade mest efter Örnsköldsvik och bidragande orsaker till det är att KLM börjat flyga till Amsterdam under året och BRA startat en ny utrikeslinje till Berlin. Dessutom har flygplatsen utrikestrafik med Ryanair, Wizz Air och charterbolag.

Förra årets raket, Skellefteå, som växte med 50 procent under 2017 lyckades inte hålla upp samma siffror under 2018. Passagerarantalet på flygplatsen minskade med 3 procent jämfört med rekordåret 2017. Under 2017 tillkom Norwegian med flygningar till Stockholm på Skellefteå vilket bidrog starkt till den kraftiga passagerarökningen som ingen flygplats är i närheten av år 2018. För Skellefteås del har Norwegian dock valt att reducera flygningarna kraftigt under 2018 på grund av flygskatten enligt ett pressmeddelande från det norska flygbolaget.

Passagerarantal 2018

Stockholm Arlanda är fortsatt ohotad etta på den svenska flygmarknaden men tappar mot sina nordiska konkurrenter, Kastrup och Gardermoen. Kastrup tog emot 30,3 miljoner passagerare medan Gardermoen hanterade 27,5 miljoner passagerare. De båda flygplatserna växte med 3,8 procent vardera medan Arlanda halkar efter med en ökning på endast 0,8 procent.

De statliga flygplatserna dominerar i toppen med sex av de nio första platserna. Största av de icke-statliga flygplatserna är Stockholm Skavsta som tack vare sin utrikestrafik med Ryanair och Wizz Air växte under 2018. Efter Skavsta följer Skellefteå, Ängelholm Helsingborg samt Växjö av de kommunala samt privatägda flygplatserna.

I botten av listan finns de värmländska flygplatserna Torsby och Hagfors där Hagfors ökat antalet passagerare medan Torsby förlorat. De båda flygplatserna har idag gemensam trafik till Stockholm Arlanda med en Jetstream 32 som flygs av AIS Airlines på uppdrag av Flex Flight som vann Trafikverkets upphandling på linjen.

Nextjets konkurs har gjort inverkan på passagerarsiffrorna, men trots detta och en vikande inrikesmarknad ökade antalet flygresenärer totalt sett i Sverige med 0,4 procent under 2018 jämfört med 2017. Detta beror på att utrikestrafiken fortsatt växer, men dock i en lägre takt än vad Transportstyrelsen trott. På inrikessidan minskade antalet passagerare med närmare 500 000 år 2018 jämfört med året före.

Sammantaget flög 15 307 333 passagerare på inrikeslinjer i Sverige och 31 644 762 till eller ifrån Sverige. Totalt flög närmare 47 miljoner människor inom samt till och ifrån Sverige under 2018 vilket är en ökning med drygt 173 000 jämfört med 2017.

Fotnot: Källa passagerarsiffror 2017 samt 2018 – Transportstyrelsen.

Simon Ericson
flyg24nyheter

Green Africa – nytt flygbolag för en marknad med problem och potential

På sajter med flygnyheter är det allt för sällan nyheter om Afrika, speciellt med tanke på den potential det finns för flyg på den stora, folkrika och växande kontinenten. Det finns dock även stora problem avseende att förverkliga denna potential, som bristande infrastruktur och koordination mellan länder, besvärlig byråkrati samt höga nivåer för skatter och utgifter o.s.v. Om detta har det skrivits flera gånger här på bloggen, till exempel i följande inlägg:

Airbus, Afrika och framtiden – tillväxt förväntas
Ethiopian Airlines – fortsatt vinst och tillväxt
Afrikas två största flygbolag – ett gott exempel och ett avskräckande
Nästa stora hubb i flygindustrin – i Ghana?
Stora ambitioner och planer – Senegals nya flygplats öppnad (äntligen)

Denna gång är det ett nytt flygbolag det handlar om och ”Green Africa” är namnet. En artikel som rapporterar om detta nya bolag finns på sajten allafrica.com (länk nedan). Bolaget har Afrikas folkrikaste och största ekonomi Nigeria som bas, så det finns potential både inom landet och på kontinenten. Man har redan fått en hel del uppmärksamhet med en stor order på 100 (50 fasta och 50 option) Boeing 737 MAX 8. Enligt artikeln är detta den största beställningen på flygplan från Afrika som Boeing någonsin haft.

Nigeria har länge haft det besvärligt med sin flygindustri, med säkerhetsproblem såväl som problem att få det att fungera ekonomiskt för flygbolag. Med detta nya bolag hoppas man kunna ta ett steg framåt. I ledande positioner för det nya flygbolaget finns en del personer med erfarenhet från American Airlines, inklusive en tidigare ordförande och CEO.

För Boeing är detta inte bara en stor beställning, utan även en viktig. Deras prognoser pekar mot en fördubbling av flygplansflottan i Afrika under de närmaste 20 åren, vilket även från en låg siffra idag innebär stora möjligheter för fler stora beställningar. Boeing har också ökat sin närvaro i Afrika för att kunna ta vara på dessa möjligheter. Med både gott om möjligheter och svårigheter så är det garanterat att det kommer att komma fler intressanta nyheter från Afrika de närmaste åren.

Länk till artikel:
Nigerian Airline’s Plans to Conquer African Air Space

Anders Ellerstrand: Flygtrafiken i Europa december 2018

Network Manager rapporterar om flygtrafiken i Europa månadsvis. Här är en kort sammanfattning för december 2018 som var intressant, inte bara för att det var sista månaden för 2018:
• Tillväxttakten fortsätter på en hög nivå. Den procentuella ökningen 5,2 % var den högsta månadssiffran för hela 2018! Den kan dock ha tryckts upp av många inställda flygningar i december förra året.
• De stater som bidrog mest till tillväxten i december var Tyskland, Spanien och Italien.

Enroute:
• Förseningar för en-route ökade med 168 % jämfört med förra året!
• Genomsnittlig en-route-försening var 0,71 min per flygning, mer än dubbelt mot riktvärdet 0,3 min per flygning.
• För hela 2018 blev den genomsnittliga förseningen 1,73 min per flygning vilket är mer än tre gånger riktvärdet på 0,5 minut per flygning.
• Franska aktioner den 14 december gav förseningar främst för Frankrike och angränsande länder.
• Stora förseningar orsakade av personal- och kapacitetsbrist på centralen i Karlsruhe.
• Centralerna med mest förseningar orsakade av personalbrist är Karlsruhe, Marseille, Zurich, Budapest och Bordeaux.

Flygplatser:
• Flygplats-förseningar minskade med 13,7 % jämfört med förra årets december.
• Säsongsväder gav stora förseningar på flygplatserna Amsterdam/Schiphol och London/Heathrow.
• Kapacitetsbrist på främst Istanbul/Atatürk och London/Heathrow.
• Störst tillväxt hade Berlin/Tegel, Düsseldorf, Palma de Mallorca, Wien och Milano/Malpensa.
• Störst trafikminskningar hade flygplatserna i Ankara, Toulouse/Blagnac, Istanbul/Ataturk, Stockholm/Arlanda och Berlin/Schönefeld.

Flygbolag:
• Flygbolagen med störst tillväxt var Volotea, Norwegian, Binter Canarias, EasyJet UK och LOT.
• Flygbolagen med störst minskningar var Flybe, NetJets, Aegean, Delta och SAS (!).

Kommentar:
December är en månad med ”vintertidtabell” och lägre trafik utom i de delar som får ökad trafik med vinterturism (Alperna…).

Norden:
Trenderna för de nordiska centralerna varierar och även för december sticker södra och östra delarna ut. Trafiken för Bodö minskade med -3,3 % och Stockholm minskade med -0,3 %. Trafikökningar för Oslo med 1,4 %, Köpenhamn med 3,8 %, Stavanger med 4,2 %, Malmö med 6 % och Tampere med hela 10 %. Centralerna i Norge, Danmark och Finland hade inga förseningar medan i Sverige, centralen i Stockholm hade små förseningar.

För Sverige fortsätter inrikes- och utrikesflyget en negativ utveckling medan den överflygande trafiken fortsätter öka kraftigt. I Sverige gör detta att Malmöcentralen (som har mest överflygande trafik) hade en trafikökning om 6 % i december (och även för helåret), medan Stockholmscentralen hade en minskning om 0,3 % i december. Tittar man på TMA-trafik så låg Stockholms TMA på -0,4 % för december medan Köpenhamn TMA låg på +4,7 %.

Utvecklingen 2019 kommer att bli intressant att följa. En faktor som kan komma att påverka är tillgången på personal där det just nu rekryteras flygledare till såväl bortre Asien (Hong Kong) som Mellanöstern (UAE). Även om det rekryteras och utbildas flygledare i Sverige så tar utbildning tid och man kan förutse personalproblem även i Skandinavien de närmsta åren. Om trafiken fortsätter öka kan vi alltså se även de nordiska ATC-centralerna förekomma i statistiken nästa år.

Mycket mer fakta finns att hämta här: Länk

Norwegian har en 737 fast i Iran … fortfarande …

Detta är en nyhet som det redan rapporterats om en hel del i både media för flygindustrin såväl som andra media. Men eftersom bloggen inte har ambitionen att vara vare sig först eller störst, utan snarare motsatsen, så är detta inget hinder för att skriva om denna ovanliga situation. Lite reflektion kan också vara värt att lägga till när nyheter förmedlas snabbt men kanske inte alltid med allt för mycket eftertanke. I detta fall är det en artikel från webbtidskriften Quartz som är källa för detta inlägg, men andra källor har också konsulterats.

Det handlar om en endast några månader gammal B737 MAX8 från Norwegian som gjorde en oplanerad landning i Shiraz den fjortonde december förra året. Flygplanet var på. Äg från Dubai till Oslo och landningen fick bra, men därefter har inget gått bra. Istället har flygplanet och dess öde blivit en illustration för hur storpolitik kan påverka andra och mycket mindre betydelsefulla situationer på sätt som de flesta av oss inte hade tänkt på innan vi får höra om dem.

De tekniska problem som flygplanet har är inte det gör situationen besvärlig. Det är de handelsrestriktioner som USA har avseende Iran som ställer till trubbel. Flygplansdelar som har mer än 10% komponenter eller teknologi från USA kräver ett speciellt tillstånd för att kunna exporteras till Iran. Enligt en advokat som är specialist på dessa frågor kan det vara mycket svårt och ta lång tid att få ett sådant tillstånd.

I en tid när allt verkar finnas överallt och företag, speciellt flygbolag, försöker vara så globala som möjligt är det en märklig situation att inte kunna få tag i reservdelar till ett flygplan. Även om det är ovanligt med tekniska problem för nya flygplan så är det inte unikt. Även om flygindustrin med sina avtal försöker ge möjlighet för alla att kunna landa när det behövs för säkerhet visar detta exempel på hur dyra konsekvenser det kan ha att landa på fel ställe.

Det son oroar är att detta skulle kunna påverka en situation för flygsäkerhet är en kritisk fråga. Tankarna går till ett flygplan över Iran med problem, men piloterna funderar på att inte landa i Iran på grund av risken för att inte kunna komma vidare. Man behöver inte mycket fantasi för att föreställa sig de möjliga konsekvenserna av en sådan situation – ett haveri skapat av storpolitik.

Länk till artikel:
A Norwegian Air 737 has been stuck in Iran for more than a month

Simon Ericson: Gör IAG en ”Snowflake”?

Besök gärna Simons webbsida flyg24nyheter.com för fler flygnyheter på svenska från flygbranschen över hela världen.

International Airlines Group som bland annat äger British Airways, Aer Lingus samt Iberia har sedan år 2017 även ett lågprisflygbolag i sin portfolio, LEVEL. Men LEVEL i sig är inget flygbolag och därför flyger andra flygbolag inom IAG-gruppen på lågprisbolagets linjer. Med det finns det dock ett antal risker och en av dem är att göra en Snowflake som SAS gjorde med sitt misslyckade lågpriskoncept.

År 2003 startade SAS sitt lågpriskoncept Snowflake. Snowflake var varumärket utåt men inget flygbolag och flygningarna utfördes av SAS. Med det kom problem som att den flygande personalen på Snowflake hade samma förmåner och löner som på SAS. Detta samtidigt som intäkterna blev lägre då man sålde biljetter till lågpris. Ett i längden ohållbart ekonomiskt koncept, vilket SAS också blev varse om då man lade ner Snowflake efter drygt ett år.

Frågan är om den stora IAG-koncernen, International Airlines Group nu är på väg att göra samma misstag med lågprisbolaget LEVEL som SAS gjorde för 15 år sedan med Snowflake . IAG är en av världens största flygbolagsgrupper med flygbolag som British Airways, Aer Lingus, Iberia, Anisec Luftfahrt samt Vueling i sin portfolio. Under 2017 tog IAG beslutet att starta ett lågprisflygbolag för att konkurrera med Norwegians kraftiga expansion på långlinjemarknaden från Europa, och i juni samma år genomfördes de första flygningarna från Barcelona under namnet LEVEL.

Sedan dess har LEVEL expanderat med ytterligare en långlinjebas på Orly-flygplatsen utanför Paris och en kortlinjebas på Wiens flygplats. Dock har LEVEL själva inte genomfört en enda flygning med sin flotta på nio flygplan. Istället är det flygbolag inom IAG-gruppen som sköter flygandet medan LEVEL säljer biljetter till lågpris. Med detta kommer dock risken att göra vad SAS gjorde med Snowflake. Sälja billiga biljetter men ha samma dyra driftskostnader. De flygbolag som idag flyger för LEVEL är Iberia, OpenSkies samt Anisec Luftfahrt.

Iberia, som är Spaniens största flygbolag, och tillika ett fullkostnadsflygbolag flyger med fem Airbus A330-200 från Barcelona till Nordamerika. Detta innebär att Iberias förhållandevis välavlönade piloter och kabinpersonal opererar flygningar som LEVEL sålt till lågpris vilket, i alla fall utifrån ser svårt ut att få ihop i ekonomisk mening. Även OpenSkies är ett IAG-bolag som tidigare flög med ett antal Boeing 757-200 från Paris till Newark i en hel Business Class-kabin. OpenSkies har idag fasat ut samtliga Boeing-flygplan och flyger med två Airbus A330 från Paris Orly för LEVEL. Här finns samma ekonomiska problematik som med Iberia och SAS med Snowflake.

Det bolag som däremot skiljer sig inom IAG-gruppen jämfört med Iberia och OpenSkies är Anisec Luftfahrt. Anisec är ett österrikiskt nybildat flygbolag som flyger med fyra Airbus A321 från Wien till ett 20-tal destinationer. Här har IAG ett helt nytt flygbolag som troligtvis går hand i hand med LEVELs lågpristänk. Anisec opererar troligen som ett lågprisflygbolag och därför ses det inte som en omöjlighet att samtliga LEVEL-flygplan så småningom överförs till Ansiec. När eller om detta kommer att ske är oklart, men under 2019 ska LEVEL samla kraft och se över sin verksamhet som expanderat, nästan för fort enligt bolagets chefer, för att komma tillbaka år 2020 med stor kraft.

Är risken för IAG att göra en SAS, genom att låta fullkostnadsflygbolag flyga lågprislinjer? Kanske, men inte särskilt troligt. Utifrån ser det ut som en omöjlig kalkyl på lång sikt för LEVEL, men förhoppningsvis har IAG lärt sig av den läxa SAS fick när deras Snowflake-projektet smälte på rekordtid.

Simon Ericson
flyg24nyheter

Hur ser det nya året ut att bli för flygbolag?

Att göra prognoser är aldrig lätt. Bloggen kan erkänna detta efter att felaktigt ha förutsett en vändning för flygindustrin allt för tidigt. Det är då bättre att ta del av andras prognoser. Tidskriften Forbes (länk nedan) har en artikel för flygbolag och flygindustrin för det kommande året, visserligen med mest fokus på USA men ändå med en hel del intressanta perspektiv. I artikeln uttalar sig nämligen flera experter och det gör det möjligt att få lite olika syn på möjligheter och hot för flygindustrin under det kommande året.

Att det kommer att bli ett år med minskande vinster men ändå ett ganska bra år verkar vara något de flesta tror på. En av experterna anser att bränslepriset är mindre viktigt än den övergripande ekonomiska utvecklingen det kommande året, något som förefaller rimligt med tanke på all osäkerhet kring. världsekonomin för det kommande året. Även en ökad segmentering – mer produkter som ”Basic Economy” och ”Premium Economy” förutspås och känns inte som en högoddsare.

Kopplat till detta förutser en annan expert att ökande kritik från passagerare kan leda till förändringar avseende både storlek på säten och hur många som flygbolagen trycker in i sina flygplan. Kongressen i USA har redan ålagt den amerikanska luftfartsmyndigheten FAA att ta fram minimigränser för säten och efter år av att ta bort en bit här och där av passagerarutrymme kan det nu bli så att passagerarna fortsätter att sätta tryck på politiker för en förändring.

En intressant kommentar är att Ultra Low Cost Carriers (ULCCs) kan drabbas om ekonomin går ner eftersom deras kunder är kan komma att dra in på flygresor. Ett annat perspektiv skulle kunna vara att andra kunder då växlar ner till billigare flygbolag och att det i slutänden är fullsevicebolag som drabbas.

Bland de något mer annorlunda prognoserna finns att överljudstrafik med passagerare kommer att ta steg framåt och bli verklighet tidigare än många förväntat sig (bland annat med företaget Boom, omskrivet på bloggen här – länk, se även andra inlägg om överljudsflyg med passagerare – länk och länk).

Om någon vänlig läsare påminner bloggen i slutet av året att återvända till dessa prognoser så kan ett inlägg om hur det gick för dem utlovas. Gör en notering i en kalender och hör av dig i december så kommer ett inlägg att skrivas!

Länk till artikel:
What’s Ahead For Airlines And Aviation In 2019

Lämna dricks till kabinpersonal?

Hur ofta har du lämnat dricks till kabinpersonal? Jag måste erkänna att det är något jag har väldigt lite erfarenhet av. Men det händer tydligen och speciellt i landet där dricks är mer måste än frivillighet, d.v.s. i USA. Det har dock skett under vissa speciella former, men enligt en artikel på Bloomberg (länk nedan) så kommer detta nu att ändras på ett flygbolag.

Enligt artikeln har flygbolaget Frontier Airlines varit föregångare avseende att uppmuntra dricks till kabinpersonal. Tidigare har dock dricks lagts ihop och delats upp bland kabinpersonalen efter att deras arbete är över. Men nu kommer det att vara individuellt baserat avseende dricks. Kabinpersonalen kommer att ha möjlighet att erbjuda passagerare att ge dricks och de kommer själva att få behålla den dricks de får av de passagerare som de serverat.

Frontier Airlines betonar att det är frivilligt att ge dricks, vilket knappast känns trovärdigt för den som turistat i USA. En fackförening för kabinpersonal har framfört sitt motstånd mot denna förändring. Man är orolig för hur detta kommer att påverka förhandlingar om kabinpersonalens arbetsvillkor. Andra saker som oroar är hur det kan påverka kabinpersonalens fokus på säkerhet, liksom hur det kan leda till olika service i samma flygplan beroende på vilken passagerare som lämnat mest dricks.

Jag måste erkänna att jag är negativ till detta initiativ. Först och främst så är den primära rollen för kabinpersonal säkerhet och mer fokus på dricks kan ta fokus från den primära rollen. Jag är dessutom generellt emot dricks som ett sätt för företag att betala sin personal mindre än en anständig lön, vilket det utan tvekan handlar om här och generellt i USA. Sedan ska jag dock erkänna att min motvilja kanske är mer emotionell än rationell efter att ha upplevt den amerikanska drickskulturen. Personligen förutser jag dessutom att risken kan öka för fler konflikter mellan kabinpersonal och passagerare, så det är bara att vänta och följa upp detta framöver.

Länk till artikel:
Your Flight Attendant Is Now Accepting Tips