Home » Flygindustrin » Simon Ericson: Återhämtningen stod och stampade i september

Simon Ericson: Återhämtningen stod och stampade i september

Besök gärna Simons webbsida flyg24nyheter.com för fler flygnyheter på svenska från flygbranschen över hela världen.

I september avtog återhämtningen för flygresandet i Sverige och passagerarantalet var något mindre än i augusti. Under juli, augusti och september har passagerarsiffrorna legat stabilt vilket för september visar att affärsresandet kommit igång i den utsträckning att det motsvarar det mer inriktade fritidsresandet under juli och augusti.

Under årets nionde månad flög det 1 601 061 passagerare till och från landets flygplatser enligt Transportstyrelsens flygplatsstatistik. Det är en ökning med 122 procent jämfört med september år 2020 och en minskning med 61 procent jämfört med september år 2019. September är den tredje månaden i rad där passagerarminskningen varit ungefär 60 procent jämfört med före coronapandemin och återhämtningen har efter en ökning mellan maj och juli stabiliserat sig. Även om det är negativt att återhämtningen inte fortsätter uppåt visar passagerarsiffrorna för september att resandet under månaden, som är mer fokuserade på jobbresor än sommarmånaderna, motsvarar samma nivå av resande som juli och augusti där fritidsresenärer dominerar. Affärsresandet ser alltså ut att ha kommit i gång och i kombination med fritidsresandet motsvarar samma passagerarnivåer som under sommaren.

Stockholm Arlanda var, som vanligt, landets största flygplats i september med drygt 886 000 passagerare. Bakom Arlanda följer Göteborg Landvetter, Stockholm Skavsta, Stockholm Bromma och Malmö Airport. Noterbart är att Bromma flygplats visade på en stark ökning av passagerare med 349 procent jämfört med september år 2020 och har återhämtat sig bättre än exempelvis Arlanda och Landvetter jämfört med före pandemin. Anledningen till detta är att Bromma har en stor del inrikesresande vilket är det segment som återhämtat sig bäst hittills.

Under september visade samtliga flygplatser i landet med passagerartrafik på en positiv utveckling jämfört med september år 2020 med undantag för Sundsvall Timrå, Kristianstad och Karlstad. Både Karlstad och Kristianstad har inte haft någon reguljär flygtrafik under hela pandemin och passagerarantalen är små i september, 37 respektive 18. Detta förklarar den negativa utvecklingen där medan det för Sundsvall Timrå är mer bekymmersamt med en negativ utveckling. Sundsvall hade 1 870 passagerare i september i år vilket är fyra procent färre passagerare jämfört med september år 2020. Flygplatsen har under pandemin haft en tillfällig upphandling av flygtrafik till Stockholm varvat med kommersiell trafik med SAS. Sedan början av september flyger SAS återigen på kommersiella grunder mellan Sundsvall och Stockholm. Det har hittills inte givit någon positiv effekt jämfört med föregående år men det är en tydlig passagerarökning mellan augusti och september i år för Sundsvall Timrå Airport vilket ändå visar på en SAS-effekt i september jämfört med augusti när Air Leap flög till Sundsvall.

Noterbart för september är även att Pajala flygplats hade fler passagerare än vad man hade i september år 2019. Flygplatsen ökade antalet passagerare med 34 procent jämfört med september år 2019. De faktiska passagerartalen är dock små, 282 i september i år mot 210 i september för två år sedan, vilket förklarar en del av den relativt sett kraftiga ökningen. Det är givetvis positivt att Pajala åtminstone i september har återhämtat sig från pandemin och flygplatsen har tack vare upphandlad flygtrafik kunnat ha samma utbud som före pandemin.

Det är fortsatt flygplatserna norr om Stockholm som står emot pandemin bäst sett till passagerarsiffror vilket visar på betydelsen flyget har för många regioner i främst Norrland. Ett exempel på detta är att bland de 15 flygplatser som har återhämtat sig bäst i september jämfört med september år 2019 är elva belägna i Norrland medan de övriga är Stockholm Västerås, Visby, Ängelholm Helsingborg och Halmstad. Västerås flygplats har enbart utrikestrafik med Ryanair och denna trafik står uppenbarligen bra mot pandemin eftersom flygplatsen endast hade 24 procent färre passagerare i september jämfört med samma period före pandemin. För Visby flygplats är den positiva återhämtningen beroende på att flyget har en stor betydelse för förbindelser från Gotland till fastlandet. Flygplatserna Ängelholm Helsingborg och Halmstad ligger bland de sista på topp 15 listan över återhämtning men presterar bättre än många andra flygplatser i landet. Detta beror främst på att flygplatserna nästan uteslutande har inrikestrafik och också på att alternativa resvägar till Stockholm än flyg är begränsade jämfört med exempelvis Göteborg Landvetter som också har en stor andel utrikestrafik. Därför sker återhämtningen snabbare på de två förstnämnda flygplatserna medan flygtrafiken i större utsträckning konkurrerar med andra transportmedel på inrikestrafiken till och från Stockholm.

Sammanfattningsvis var september en stabil månad för flygresandet i Sverige där nivån av resenärer håller i sig jämfört med sommarmånadern vilket är positivt. I slutet av september slopades dessutom ett antal restriktioner i Sverige som kan komma att bidra till en positiv utveckling i oktober för flygresandet om resor i tjänsten fortsätter att öka i kombination med att fler semesterresor både inrikes och utrikes görs i takt med färre restriktioner.

Simon Ericson
flyg24nyheter


1 Comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.