Hem » Flygledning

Kategoriarkiv: Flygledning

Anders Ellerstrand: Flygtrafiken i Europa mars 2019

Network Manager rapporterar om flygtrafiken i Europa månadsvis. Här är en sammanfattning för mars 2019:
• Tillväxten fortsätter och den genomsnittliga dags-trafiken var den högsta någonsin för mars. Den procentuella ökningen var dock bara 1,5 % vilket var lägre än den lägre (av 3) prognoser! Det kan delvis förklaras av att sommartidtabellerna startade en vecka tidigare 2018 jämfört med 2019.
• Sju stater bidrog mest till Europisk tillväxt i mars med Österrike (främst ökningar till Spanien inkl. Kanarieöarna), Tyskland och Italien i topp. Norge kom på femte plats med ökade flygningar till Nord-Afrika och Irland.
• Listan över enskilda faktorer bakom förseningar toppades av flygplats-väder sedan kommer en-routekapacitet och en-route personalbrist. Flygplatskapacitet kommer först på femte plats.
• I botten på listan ligger Turkiet och Sverige, båda med minskad inrikestrafik (i dessa siffror ingår inte överflygare).
• De utom-europeiska stater som bidrar mest med flyg till/från Europa är USA (+2,9 %), Ryssland (+6,6 %), UAE (+1,5 %), Egypten (+16,6 %!) och Qatar (+11,5 %).

En-route:
• Förseningar för en-route ökade med 35,5 % jämfört med förra året.
• Genomsnittlig en-route-försening var 0,85 min per flygning, långt över riktvärdet 0,23 min per flygning.
• Fortsatt stora förseningar orsakade av kapacitets- och personalbrist på centralen i Karlsruhe. Av alla förseningar orsakade av kapacitetsbrist en-route står Karlsruhe för 52,9 %!
• Även centralerna i Bryssel och Wien hade förseningar orsakade av personalbrist.
• Fackliga aktioner på verkade operationerna för centralen i Bryssel 19–28 mars och i Frankrike 19 mars.

Flygplatser:
• Flygplats-förseningar ökade med 52,5 % jämfört med förra årets mars.
• Dålig sikt och starka vindar påverkade operationerna på London/Heathrow och Amsterdam/Schiphol.
• Störst tillväxt hade Berlin/Tegel (nya rutter), Wien, Milano/Malpensa, Düsseldorf och Edinburgh.
• Störst trafikminskningar hade flygplatserna i Ankara, Berlin/Schoenefeld, Palma de Mallorca, Bryssel (bla orsakat av fackliga aktioner) och Köln/Bonn.

Flygbolag:
• Flygbolagen med störst tillväxt var Binter Canarias (nya flygplan), Aeroflot (fler flygplan och nya rutter), Jet2.com, European Air Transport, Air Europa (nya flygplan), LOT och Aer Lingus.
• Flygbolagen med störst minskningar var Aegean, Royal Air Maroc, HOP, Air Nostrum och Brussel airlines.

Kommentarer:
Mars månads siffror ser ut att peka mot en lägre tillväxttakt och det blir intressant att se om april kan bekräfta ett trendbrott.

Norden:
Trenderna för de nordiska centralerna varierar och de senaste månaderna mönster med trafikminskningar i nordväst och ökningar i sydost har ändrats. Stockholm minskade med 3 % medan övriga centraler hade ökad trafik; Bodö med 1,3 %, Oslo med 1,9 %, Köpenhamn med 1,9 %, Malmö med 2 %, Tampere med 4,6 % och Stavanger med 6 %.
Mindre förseningar orsakade av centralerna i Stockholm och Malmö men inga för övriga nordiska centraler.
Ser man på Sverige totalt var trafikökningen för mars jämfört med mars förra året 0,1 % och ackumulerat ligger trafikökningen på 1 %. Kanske har vi nått toppen och det blir intressant att se om siffrorna för april bekräftar. Det kan dock bli svårt att dra slutsatser eftersom förra årets påsk låg i slutet av mars medan den i år ligger i april.

Mycket mer fakta finns att hämta här: länk

Anders Ellerstrand: Våren är här – tid för VFR!

Dagarna blir längre, solen värmer, temperaturen stiger. Det är dags att rulla ut kärran ur hangaren och bli av med den flygrost som bildats under vinterhalvåret.

Det betyder också att vi kan förvänta oss ett antal s.k. ”luftrumsintrång”, dvs VFR som flyger in i kontrollerat luftrum (eller restriktionsområde) utan klarering. Det ses som en av de största flygsäkerhetsriskerna och ett sätt att minska risken är att det ges ut ett informationsblad varje vår.

Du hittar informationen här: länk

Informationen finns även på engelska. Jag hittar den tyvärr inte på LFV aeroweb/AIS men kanske lyckas Nicklas lägga upp den här…

VFR EN

Anders Ellerstrand: Flygtrafiken i Europa – februari 2019

Network Manager rapporterar om flygtrafiken i Europa månadsvis. Här är en kort sammanfattning för februari 2019:
• Tillväxten fortsätter. Den procentuella ökningen var 3 % vilket var i linje med prognosen.
• Sju stater bidrog mest till Europisk tillväxt i februari med Tyskland, Spanien och Italien i topp.
• I botten på den listan ligger Sverige som hade 55 flygningar färre per dag jämfört med förra året (överflygningar ingår inte här).
• De utom-europeiska stater som bidrar mest med flyg till/från Europa är USA (+1 %), Ryssland (+5,3 %), UAE (+4 %), Egypten (+16,9 %!) och Qatar (+9,8 %).
• Totalt ökade förseningar med 28,3 %.

Enroute:
• Förseningar för en-route ökade med 46,6 % jämfört med förra året.
• Genomsnittlig en-route-försening var 0,46 min per flygning, tre gånger riktvärdet 0,14 min per flygning.
• Fortsatt stora förseningar orsakade av kapacitets- och personalbrist på centralen i Karlsruhe.

Flygplatser:
• Flygplats-förseningar ökade med 15,8 % jämfört med förra årets februari.
• Dålig sikt och starka vindar påverkade operationer på många flygplatser, bl.a. London/Heathrow, London/Gatwick, Istanbul/Atatürk och Amsterdam/Schiphol.
• Fortsatt kapacitetsbrist på Istanbul/Atatürk flygplats.
• Störst tillväxt hade Berlin/Tegel (nya rutter), Wien, Milano/Malpensa, Aten och Palma de Mallorca.
• Störst trafikminskningar hade flygplatserna i Ankara, Bryssel (ATC-strejk 13/2), Stockholm/Arlanda, Berlin/Schoenefeld och Geneve.

Flygbolag:
• De flygbolag som bidrog mest till ökningen var Ryanair, easyJet UK, Lufthansa, LOT, Aeroflot och Alitalia(!).
• Flygbolagen med störst tillväxt var Binter Canarias, Bristow Norway, European Air Transport, Aeroflot och Air Baltic.
• Flygbolagen med störst minskningar var Aegean, Loganair, Royal Air Maroc, Brussel airlines och Flybe.

Kommentarer:
Eftersom förra månadens siffror påverkades av engångshändelser är det intressant att konstatera att februari inte pekar på någon avmattning.

Norden:​
Trenderna för de nordiska centralerna varierar och även för februari sticker södra och östra delarna ut. Trafiken för Bodö minskade med -3,1 % och Stockholm minskade med -2,4 %, Oslo ingen förändring. Trafikökningar för Köpenhamn med 1,9 %, Stavanger med 2,8 %, Tampere med 3,7 % och Malmö med 4,7 %. Oslo och Bodö hade mindre förseningar, övriga nordiska centralerna ingen i februari.

För Sverige fortsätter den tudelade bilden med kraftigt ökande överflygande trafik men minskande utrikes och inrikestrafik. Efter årets två första månader har överflygarna ökat med 10 procent medan inrikes och utrikes har minskat med 7 respektive 2 procent.

Mycket mer finns att läsa här: Länk

Anders Ellerstrand: Flygtrafiken i Europa – Januari 2019

Network Manager rapporterar om flygtrafiken i Europa månadsvis. Här är en kort sammanfattning för januari 2019:

• Tillväxten fortsätter. Den procentuella ökningen var 3 % vilket var i linje med prognosen.
• De stater som bidrog mest till tillväxten i januari var Tyskland, Spanien, Italien samt Österrike. Dessa fyra stater står för 45 % av den ”lokala” trafiken i Europa.
• Den stat som pekas ut i andra änden är Sverige (!) som hade 32 färre flygningar per dag jämfört med januari 2018 (överflygningar ingår inte här).
• De utom-europeiska stater som bidrar mest med flyg till/från Europa är USA (+4,3 %), Ryssland (+7,1 %), UAE (+4 %), Egypten (+23,7 %!) och Qatar (+9,2 %).

Enroute:
• Förseningar för en-route ökade med 123,7 % jämfört med förra året!
• Genomsnittlig en-route-försening var 0,36 min per flygning, mer än dubbelt mot riktvärdet 0,14 min per flygning.
• Fortsatt stora förseningar orsakade av kapacitets- och personalbrist på centralen i Karlsruhe. I januari stod centralen i Karslruhe för en femtedel av alla förseningar i Europa!

Flygplatser:
• Flygplatsförseningar minskade med 14,6 % jämfört med förra årets januari.
• Kapacitetsbrist på främst Istanbul/Atatürk.
• Störst tillväxt hade Berlin/Tegel (nya rutter), Palma de Mallorca, Düsseldorf, Wien och Aten.
• Störst trafikminskningar hade flygplatserna i Ankara, Toulouse/Blagnac, Paris/Orly, Geneve och Stockholm/Arlanda.

Flygbolag:
• De flygbolag som bidrar mest till ökningen är Ryanair, easyJet UK, Eurowings, LOT och Vueling.
• Flygbolagen med störst tillväxt var Binter Canarias, European Air Transport, LOT-Polish, Olympic och Norwegian.
• Flygbolagen med störst minskningar var Loganair, Aegean, Flybe, NetJets och HOP.

Kommentarer:
Den stora skillnaden i procentuell förändring mellan december och januari förklaras av händelser december 2017. Det blir därför intressant att se siffrorna för februari som kanske kan ge en liten bild av om vi nu ska se en fortsatt tillväxt men med lite långsammare takt. Januari är en månad med ”vintertidtabell” och lägre trafik utom i de delar som får ökad trafik med vinterturism (Alperna…). Ser man på kurvorna nedan så ska trafiken nu öka från årets bottennivå till toppen i juli. I Sverige brukar det dröja till efter sportloven innan trafiken tar fart igen.

Norden:
Trenderna för de nordiska centralerna varierar och även för januari sticker södra och östra delarna ut. Trafiken för Bodö minskade med -3,2 % och Stockholm minskade med -1,0 %. Trafikökningar för Köpenhamn med 1,1 %, Stavanger med 1,6 %, Oslo med 1,7 %, Malmö med 5,4 % och Tampere med 7,1 %.
Ingen av de nordiska centralerna orsakade någon försening i januari. I Sverige hade Stockholms-centralen en trafikminskning på -0,98 % medan centralen i Malmö hade + 5,5%.

Mycket mer fakta finns att hämta här: Länk

Anders Ellerstrand: Mer om AI på Heathrow

Här på bloggen skrevs det nyligen om att ”Flygledare på Heathrow använder AI för att se i dålig sikt” (länk) och eftersom jag hittade lite mer information återger jag den här tillsammans med några egna tankar.

Det handlar om en artikel på ”Royal Aeronautical Society” (länk) som bl.a. berättar om problemet som är det höga tornet på Heathrow. Det är 87 m högt och högsta tornet i UK. Vid låga moln kan sikten vid marken vara god men flygledarna i tornet sitter uppe i molnet och ser ingenting. Fenomenet brukar inträffa ca 15 dagar per år.

Det kan betyda att flygplatsens kapacitet minskar med 20%, vilket orsakar stora förseningar och är ett stort problem för flygtrafikledningen och naturligtvis för flygbolagen. Heathrow utnyttjar sin kapacitet maximalt så varje minskning ger tydliga effekter. Ofta inträffar fenomenet på morgonen men ger effekter som varar resten av dagen. Man vill nu testa avancerad AI för att undvika att kapacitetsbristen går ner. Under några månader ska man värdera effekten genom att följa 50 000 ankommande flygplan.

På Heathrow har man investerat i ett digitalt ”torn-laboratorium” vars lokaler sedan ett år finns under själva tornet. I testmiljön visas bilder (ungefär som i ett remote tower) från 20 Ultra HD-kameror monterade alldeles i underkant av den övre torndelen. Man tar också in information från radar och ADS-B. De olika sensorernas data samvisas sedan och kan visa flygplan och fordon med etiketter som ger önskad information. Här kan man göra tester och utvärdera nya procedurer och system. Närheten till den verkliga operativa miljön är en stor fördel.

I de nya testerna lägger man till ytterligare information, nu från kameror på särskilt intressanta ställen på flygplatsen, såsom väntplatser eller vid avfarter från rullbanan. Det ger flygledaren möjlighet att ”hoppa runt” på flygplatsen. Den här tekniken kan bidra till hanteringen av den framtida tredje banan på Heathrow som annars kan hamna för långt bort för att synas bra från tornet.

Själva AI-delen är utvecklad av kanadensiska Searidge, ett företag som NATS investerade i för ett par år sedan. Kameror på marken (av den typ som nämnts ovan) används av en AI-plattform kallad ”AIMEE” som kan observera och följa flygplanens rörelser och informera flygledaren t.ex. om när ett landande flygplan lämnar banan fri. På så vis kan man snabbare använda banan för nästa start eller landning.

Jag tycker det här är ett intressant sätt att använda automation eller AI. Under åren har vi sett flera exempel där automation tar över arbetsuppgifter men lämnar övervakning/monitorering åt människan, och det är inte en arbetsuppgift vi klarar särskilt bra. Här vänder man på detta och låter maskinen sköta övervakningen och sedan upplysa människan, kanske ge förslag. Det låter betydligt bättre.
På sikt uppger man att detta kan komma att få vidare applikation. Man tänker sig att optimera hanteringen av uppställningsplatser på plattor för att effektivisera användningen av gates. Man kan tänka sig att följa flygningar under inflygning, för att t.ex. kunna larma vid tillfällen som då en A320 var nära att landa på taxibana i San Fransisco.

Anders Ellerstrand: Tips om nytt nummer av ”Hindsight”

Hindsight – tidning om flygsäkerhet. Nummer 28 ute nu!

Eurocontrols påkostade tidning om flygsäkerhet kommer ut med två nummer om året och nu är det alltså dags att ta del av Hindsight nummer 28. Det kan göras här: Länk

Tidningen produceras främst för flygledare men läses av många inom branschen, inte minst piloter. Titeln ”Hindsight” kan översättas till ”efterklokhet” och syftet med tidningen är bl.a. att hjälpa operativa flygledare att ta del av andra flygledares erfarenheter.

Redaktör för tidningen är Steven Shorrock och han har återigen lagt ner ett mycket gediget arbete på att sätta samman tidningen. Tidningen kombinerar artiklar från några av de främsta forskarna inom flygsäkerhet med artiklar från de som arbetar praktiskt i flygverksamhet. Den senast utgåvan har ”förändring och anpassning” som tema och de olika artiklarna ger många intressanta vinklar på ämnet. De kommer från 30 författare från mer än 15 länder.

Jag vet att Steven helst ser artiklar som är skrivna av ”vanliga” flygledare och piloter och i detta nummer är mer än 60% av författarna aktiva eller f.d. flygledare eller piloter. Övriga författare har sin yrkesbakgrund inom så skilda områden som psykologi, human factors, psykoterapi, organisationsförändring och andra specialiteter.

Du hittar i detta nummer artiklar som diskuterar flygplatser, utrustning, luftrum, procedure, trafikflöden, juridik och mycket annat. I det senaste numret har jag lyckats få med två artiklar. Hittar du dem?

Flygledare på Heathow använder AI för att se i dålig sikt

Det är mycket prat om Artificiell Intelligens (AI) nästaöversllt och så även i flygindustrin. Men bortom att fungera på webbsajter, i kundsystem och andra IT-system är det lite svårare att hitta praktiska exempel på hur AI används idag. Sajten Airwise har dock publicerat en artikel (länk nedan) om hur flygledare på Heathrow kommer att ta hjälp av AI för att hantera dagar med dålig sikt och low visibility operations.

Det handlar om att när det är låga moln eller dimma hjälper det inte flygledare att sitta högt upp i ett torn för att få översikt på flygplansröelserna på jätteflygplatsen. I vissa sådana situationen kan det vara besvärligt med sikten från tornet även när sikten inte är dålig på bansystemet. NATS (tidigare National Air Traffic Services, numera bara NATS), ansvariga för Storbritanniens flygledning (samt aktiva i flera andra länder), genomför utveckling och försök med AI som stöd för att hantera sådana situationer i deras ”digitala torn” på Heathrow (se bilden nedan).

Med hjälp av 20 kameror med hög upplösning runt flygplatsen och AI är avsikten att flygplan ska kunna följas och information om deras rörelser skickas till flygledarna. Besked kan till exempel ges om ett flygplan har lämnat landningsbanan efter landning. Detta ska kunna minska problemen i dålig sikt, vilket kan leda till minskad kapacitet på upp till 20%. Säkrare och mer effektiv hantering av sådana situationen kan därför innebära både mindre problem och bättre utnyttjande av flygplatsen.

En fundering när man läser denna artikel som flygledare kanske inte vill höra är att detta låter som ett första steg i en längre utveckling. Om AI kan se och följa flygplan på marken i dålig sikt så kan den naturligtvis göra samma sak i bättre sikt. Om sådana system byggs vidare kan man tänka sig ett system som övervakar alla trafik på flygplatsen samt flygledares beslut. Därifrån är steget inte långt till att flygledare övervakar när AI utför arbetet med att leda trafiken på marken. Steget till fullt automatiserad flygning är dock mycket längre, men inte otänkbart på längre sikt (om flygplan blir fullt automatiserade blir nog kontroll av dem på marken det också).

Länk till artikel:
NATS Using AI At Heathrow To Combat Visibility Issues

Anders Ellerstrand: Flygtrafiken i Europa december 2018

Network Manager rapporterar om flygtrafiken i Europa månadsvis. Här är en kort sammanfattning för december 2018 som var intressant, inte bara för att det var sista månaden för 2018:
• Tillväxttakten fortsätter på en hög nivå. Den procentuella ökningen 5,2 % var den högsta månadssiffran för hela 2018! Den kan dock ha tryckts upp av många inställda flygningar i december förra året.
• De stater som bidrog mest till tillväxten i december var Tyskland, Spanien och Italien.

Enroute:
• Förseningar för en-route ökade med 168 % jämfört med förra året!
• Genomsnittlig en-route-försening var 0,71 min per flygning, mer än dubbelt mot riktvärdet 0,3 min per flygning.
• För hela 2018 blev den genomsnittliga förseningen 1,73 min per flygning vilket är mer än tre gånger riktvärdet på 0,5 minut per flygning.
• Franska aktioner den 14 december gav förseningar främst för Frankrike och angränsande länder.
• Stora förseningar orsakade av personal- och kapacitetsbrist på centralen i Karlsruhe.
• Centralerna med mest förseningar orsakade av personalbrist är Karlsruhe, Marseille, Zurich, Budapest och Bordeaux.

Flygplatser:
• Flygplats-förseningar minskade med 13,7 % jämfört med förra årets december.
• Säsongsväder gav stora förseningar på flygplatserna Amsterdam/Schiphol och London/Heathrow.
• Kapacitetsbrist på främst Istanbul/Atatürk och London/Heathrow.
• Störst tillväxt hade Berlin/Tegel, Düsseldorf, Palma de Mallorca, Wien och Milano/Malpensa.
• Störst trafikminskningar hade flygplatserna i Ankara, Toulouse/Blagnac, Istanbul/Ataturk, Stockholm/Arlanda och Berlin/Schönefeld.

Flygbolag:
• Flygbolagen med störst tillväxt var Volotea, Norwegian, Binter Canarias, EasyJet UK och LOT.
• Flygbolagen med störst minskningar var Flybe, NetJets, Aegean, Delta och SAS (!).

Kommentar:
December är en månad med ”vintertidtabell” och lägre trafik utom i de delar som får ökad trafik med vinterturism (Alperna…).

Norden:
Trenderna för de nordiska centralerna varierar och även för december sticker södra och östra delarna ut. Trafiken för Bodö minskade med -3,3 % och Stockholm minskade med -0,3 %. Trafikökningar för Oslo med 1,4 %, Köpenhamn med 3,8 %, Stavanger med 4,2 %, Malmö med 6 % och Tampere med hela 10 %. Centralerna i Norge, Danmark och Finland hade inga förseningar medan i Sverige, centralen i Stockholm hade små förseningar.

För Sverige fortsätter inrikes- och utrikesflyget en negativ utveckling medan den överflygande trafiken fortsätter öka kraftigt. I Sverige gör detta att Malmöcentralen (som har mest överflygande trafik) hade en trafikökning om 6 % i december (och även för helåret), medan Stockholmscentralen hade en minskning om 0,3 % i december. Tittar man på TMA-trafik så låg Stockholms TMA på -0,4 % för december medan Köpenhamn TMA låg på +4,7 %.

Utvecklingen 2019 kommer att bli intressant att följa. En faktor som kan komma att påverka är tillgången på personal där det just nu rekryteras flygledare till såväl bortre Asien (Hong Kong) som Mellanöstern (UAE). Även om det rekryteras och utbildas flygledare i Sverige så tar utbildning tid och man kan förutse personalproblem även i Skandinavien de närmsta åren. Om trafiken fortsätter öka kan vi alltså se även de nordiska ATC-centralerna förekomma i statistiken nästa år.

Mycket mer fakta finns att hämta här: Länk

Anders Ellerstrand: Flygtrafiken i Europa i November

Network Manager rapporterar om flygtrafiken i Europa månadsvis.

Här är en kort sammanfattning för november 2018:
• Tillväxttakten fortsätter på en hög nivå. Genomsnittlig daglig trafik var den högsta som någonsin mätts för en novembermånad.
• Trafikökningen jämfört med november 2017 var 4,2 %, vilket är i linje med prognosen.
• De stater som bidrog mest till tillväxten i november var Tyskland, Frankrike och Spanien.

Enroute:
• Genomsnittliga en-route-förseningen i november var 0,49 minuter per flygning vilket är över riktvärdet för november som var 0,18 minuter per flygning. För de senaste 12 månaderna är nu förseningarna 1,81 minuter per flygning vilket är mer än tre gånger riktvärdet som var 0,52 minuter per flygning.
• Förseningar för en-route ökade med 133 % jämfört med förra året! Varierande orsaker:
• Förseningar orsakade av kapacitetsbrist främst för centralerna i Karlsruhe och Lissabon, men även för Canarias, Madrid, Barcelona och Prag.
• Förseningar orsakade av personalbrist främst för centralen i Karlsruhe, men även för Langen, Marseille och Reims.
• Förseningar orsakade av väder för centralen i Canarias.

Flygplatser:
• Flygplats-förseningar ökade med 54,2 %!
• Säsongsväder gav förseningar på flygplatser i London och Paris.
• Förseningar orsakade av underhållsarbete på Atens flygplats.
• Flygplatserna med störst tillväxt var Berlin/Tegel (flera nya linjer), Düsseldorf, Aten, Wien och Palma de Mallorca.
• Störst trafikminskningar hade flygplatserna i Ankara, Istanbul/Ataturk, Stockholm/Arlanda, Geneve och Köln/Bonn.

Kommentarer:
November är en månad då flygbolagen byter till ”vintertidtabell” och trafiken börjar sjunka utom i de delar som får ökad trafik med vinterturism (Alperna…).

Norden:​
Trenderna för de nordiska centralerna varierar och även för november sticker södra och östra delarna ut. Trafiken för Bodö minskade med -3,9 % och Stockholm minskade med -1,9 %. Trafikökningar för Oslo med 2,1 %, Stavanger med 3,1 %, Köpenhamn med 4,9 %, Tampere med 6,7 % och Malmö med 7,2 %.
Centralerna i Norge, Sverige och Finland hade inga förseningar medan Danmark hade mycket små förseningar.

För Sverige fortsätter inrikes- och utrikesflyget en negativ utveckling medan den överflygande trafiken fortsätter öka kraftigt. LFV redovisar att den totala trafikökningen i november var 2,5 procent. I de totala siffrorna döljs dock de stora skillnaderna där överflygande trafik ökade med 12,6 %, utrikes minskade med 0,2 % och inrikes minskade med hela 11 %.

Mycket mer fakta finns att hämta här: Länk

Anders Ellerstrand: Human Factors Case – En kurs i Luxemburg

Första veckan i december gick jag en kurs på Eurocontrol utbildnings-institut i Luxemburg (http://lusa.one/2018/01/30/anders-ellerstrand-eurocontrol-vem-ar-det/). Kursen är en utbildning för att kunna leda ett ”Human Factors Case”.

Det handlar om en process som utvecklats av Eurocontrol för användning i projekt. Syftet är att, på ett systematiskt vis, identifiera och hantera problem relaterade till Human Factors. Genom att genomföra ett HF Case tidigt under projekt kan man identifiera problem på ett stadie där de ännu kan åtgärdas utan höga kostnader. Parallellt kan förbättringar identifieras och implementeras tidigt.

Den utvecklade modellen innehåller fem steg:


Steg 1: Fakta och omfattning: Beskriv vad som kommer att förändras från ett HF-perspektiv, vilka som kommer att påverkas och hur. Resultat – en första HF-bedömning av projektet.

Steg 2: Fördelar och nackdelar: Genom workshops med dem som kommer att beröras kan såväl fördelar som nackdelar identifieras – båda från ett HF-perspektiv. Idéer listas om hur nackdelar kan mildras. Resultat – en dokumentation med lista på HF-relaterade problem, men också fördelar som projektet kan ge.

Steg 3: Planera hur nackdelar kan begränsas och klargör fördelar: I detta steg kräva deltagande av en kvalificerad HF-specialist. Här planeras åtgärder som behövs för att komma till rätta med eventuella HF-relaterade problem i projektet. Resultat – en tydlig lista över HF-relaterade problem samt förbättrande åtgärder.

För många mindre eller medel-stora förändringar och projekt kan det vara fullt tillräckligt att genomföra dessa första tre steg.

Steg 4: HF-krav och validering: Det här är något för de lite större projekten. Här ingår sådant som tester, väl dokumenterade krav, valideringar osv.  Resultat – ett färdigt HF Case även för mer omfattande projekt.

Steg 5: Monitorera, hantera och kontrollera: För större projekt med långvarighet är det ju också viktigt att följa upp utfallet och kunna hantera olika effekter. Resultat –alla fem stegen ger som resultat en fyllig rapport om ett väl genomfört HFCase.

Utvärdering av kursen

En fördel med modellen är att det är ganska lätt att skala den till det aktuella projektet. En annan fördel är att kopplat till modellen finns ett (gratis) Java-baserat program som underlättar struktur, dokumentation och rapport-skrivning. En tredje fördel är att modellen använts i många år nu. Den har blivit standardmodell i flera länder och är idag erkänd och respekterad.

För den som vill arbeta med HF-frågor i samband med projekt kan jag varmt rekommendera kursen som är på fyra dagar. Man får en bra utbildning, programvara och en hel del annan dokumentation och mallar som gör att man kan gå direkt från kursen till tillämpning. Dock bör man nog ha viss HF-bakgrund innan man går kursen.

Kursen är baserad på ATM, men jag tror man kan komma från nästan vilket område som helst och ändå ta innehållet till sig. Kursen är gratis för medlemmar i Eurocontrol men andra kan betala för kursen.

Länk: https://trainingzone.eurocontrol.int/ilp/pages/coursedescription.jsf?courseId=6448339&catalogId=896431