Home » Flygledning

Category Archives: Flygledning

Anders Ellerstrand: Flygtrafiken i Europa mars 2018

Network Manager rapporterar om flygtrafiken i Europa månadsvis. Här är en kort sammanfattning för mars 2018:

• Trafikökningen jämfört med mars 2017 var 2,6 %, vilket är i enlighet med prognosen och vi har fortfarande en oavbruten tillväxt sedan november 2015.

• De stater som bidrar mest till tillväxten är Spanien, Turkiet och Polen.

• Stormen ”Emma” den 1 mars ledde till att 6000 flygningar ställdes in, motsvarande 0,8 % av månadens förväntade trafik.

• Totala förseningar pga av restriktioner var 4,4 % mer än 2017. Per flygning var förseningarna 0,23 min per flygning vilket är över riktvärdet som är 0,19 min per flygning.

Enroute:
• Förseningar minskade med 5,4 %.
• Fransk strejk 21–23 mars gav 100 000 minuters förseningar, vilket ledde till 1300 inställda flygningar under strejken.
• Italiens strejk 8 mars gav 8 000 minuters försening och 260 inställda flygningar.
• Bemanningsproblem på centralerna i Karlsruhe och Maastricht.
• Kapacitetsproblem på centralerna i Karlsruhe, London, Canarias och Langen.

Flygplatser:
• Flygplats-förseningar ökade med 21,3 %, huvudsakligen orsakat av väder.
• Säsongsbetonat väder gav problem främst på Istanbul/Atatürk, Amsterdam/Schiphol, London/Heathrow och Geneve.
• Istanbul/Atatürk och Amsterdam/Schiphol har problem med kapacitet.

Kommentar:
Tittar man på siffror och kurvor kan det se ut som att tillväxt-takten är på väg att avta något. Då bör man dock ta med stormen Emma i beräkningarna samt påsken som i år inträffade i mars (förra året april). Det är nog bäst att avvakta april innan man börjar dra slutsatser…

Mycket mer fakta finns att läsa här: Länk

Anders Ellerstrand: Flygtrafiken i Europa januari 2018

Network Manager rapporterar om flygtrafiken i Europa månadsvis. Här är en kort sammanfattning/utdrag för januari 2018:

• Januari var betydligt bättre än december. Trafikökningen jämfört med januari 2017 var 4,8 %, bara något under prognosen och vi har fortfarande en oavbruten tillväxt sedan november 2015.

• De länder som denna månad bidrog mest till tillväxten var i första hand Turkiet med många nya flygningar till/från Mellanöstern och Ryssland. Även Spanien och Italien har bidragit till ökningarna i januari.

• De flygbolag som bidragit mest till ökningen var Turkish Airlines, Lufthansa och easyJet följda av Ryanair och Wizz Air.

• Förseningarna jämfört med januari 2017 har minskat 41,2 % för flygplatser men ökat 14,4 % för enroute.

Enroute:
• Fortsatt personalbrist på områdescentralen i Karlsruhe.
• Kapacitetsbrist med förseningar orsakade av centralerna i Karlsruhe, Langen, Reims och Casablanca,

Flygplatser:
• Vinterväder som gav problem, särskilt drabbade var Amsterdam, London/Heathrow och Oslo. För december är vädret orsaken till över hälften av flygplats-förseningar.
• Fortsatta kapacitetsproblem på Istanbul/Atatürk och Amsterdam/Schiphol.
• Fortsatt underhållsarbete (torn och taxibanor) gav problem på Paris/Orly

Mycket mer fakta finns att läsa här: Länk

Anders Ellerstrand: Network manager

Network Manager (NM) är en centraliserad EU-funktion, som finns definierad i EU-förordning 677/2011. NM är en utökning av det som tidigare hette Central Flow Management Unit (CFMU) och som skötts av Eurocontrol sedan 1995. Det var därför naturligt att det även blev Eurocontrol som fick mandatet att sköta Network Manager i juli 2011. Detta mandat löper till slutet av 2019 men därefter är det inte lika självklart (fast troligt) att det blir Eurocontrol som får mandatet.

NM har mandat för att utföra fyra funktioner i två områden:

Centrala nätverksfunktioner
Luftrumsdesign måste ske utifrån en helhetssyn och det är naturligtvis särskilt viktigt i ett så fragmentiserat luftrum som Europas. NM ansvarar för design av rutter i Europa, naturligtvis i samverkan med alla medlemsländer.

Bilden från NM Ops-room (© Courtesy of EUROCONTROL).

Kontroll av trafikflöden (ATFM) handlar om att se till så att det finns en balans mellan efterfrågan och kapacitet. NM arbetar här med olika tidshorisonter. Man gör prognoser för trafikutvecklingen för att kunna se var bristerna finns och hur de kan lösas. Det kan ju dels handla om att uppmana länder att öka sin kapacitet men också att hitta andra lösningar som att styra om trafik till luftrum som har kapacitet. Det finns särskilda konferenser där såväl ANS providers som luftrumsbrukare träffas för att diskutera. Det kan handla om vinterperioden med många flygningar till skidorter eller sommarperioder med flygningar till badorter. Särskilda händelser som stora sportevenemang kräver också planering.

Av flygsäkerhetsskäl får efterfrågan aldrig överstiga kapaciteten och på en taktisk nivå kan efterfrågan behöva begränsas genom att trafiken regleras och flygningarna tilldelas SLOT-tider. Detta sköts av NM-funktionen centralt i Bryssel men naturligtvis i samverkan med respektive land. Varje ATC-central har en funktion (ofta skiftledaren) som är i kontakt med NM i Bryssel.

Knappa resurser
NM har en sammanhållande roll inom två områden där Europa måste samsas om begränsade resurser. Det handlar dels om allokering av radiofrekvenser som faktiskt är ett ganska stort problem men också samordning och allokering av transponderkoder.

NM har naturligtvis en unik helhetsbild av flygtrafiken i Europa och man ger varje månad ut en rapport om aktiviteterna och om de problem som funnits. Jag ska försöka göra en sammanfattning av dessa månadsrapporter för publicering på TFHS-bloggen.

Anders Ellerstrand: Eurocontrol – vem är det?

Här kommer en kort presentation av Eurocontrol.

Eurocontrol bildades 1960 och är en mellanstatlig, civil-militär organisation med 41 medlemsstater samt två stater (Israel och Marocko) man har omfattande avtal med. Man har anläggningar i fyra länder (Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Frankrike) och 1900 anställda. Man har precis fått en ny generaldirektör som heter Eamonn Brennan och kommer från Irland. Eurocontrol har idag en rad olika funktioner, organiserade i fem områden:

Network Manager Directorate
Man har uppdraget att organisera Network Manager för att optimera det europeiska luftrummet med över 10 miljoner flygningar per år. NM är en utökning av det som tidigare hette Central Flow Management Unit (CFMU). Jag återkommer till NM i ett senare inlägg.

Man bedriver också utbildning genom Institute of Air Navigation Services (IANS) i Luxemburg. Jag har gått flera bra utbildningar här. Utbildningar är avgiftsfria för medlemsländernas organisationer men även tillgängliga för andra mot en avgift.

Man utvecklar något som kallas ”Centralised Services”, där Eurocontrol ska sköta en konkurrensutsatt upphandling av olika gemensamma tjänster för att sänka kostnader och öka effektivitet genom interoperabilitet.

Directorate Air Traffic Management
Man arbetar med ATM-utveckling; forskning, utveckling och validering bl.a. för SESAR JU. Man driver ett Eurocontrol Experimental Centre (EEC) i Bretigny. Man samordnar civil och militär ATM.

Directorate Pan-European Single Sky
Man bidrar till implementeringen av Pan-European Single Sky. Man ger stöd åt European Commission, EASA och nationella myndigheter när det gäller utveckling av regelverk.
Man organiserar Central Route Charges Office som hanterar fakturering, inkassering och fördelning av luftrumsavgifter.

Maastricht Upper Area Control Centre
Man är också en ANS Provider som driver Maastricht Upper Area Control Centre på uppdrag av Nederländerna, Belgien, Luxemburg och Tyskland. Det luftrum man hanterar är FL 245+ och är bland de mest trafikerade och komplexa delarna av europeiskt luftrum.