Home » Flygindustrin » Anders Ellerstrand: Eurocontrol prognos för Europa 2021-2024

Anders Ellerstrand: Eurocontrol prognos för Europa 2021-2024

Eurocontrol gör återkommande prognoser för trafikutvecklingen. Här kommer en förkortad version – översatt till svenska!

Man börjar med att titta på den ekonomiska tillväxten i Europa. Den har reviderats ned något, bl.a. baserat på att vaccineringstakten är långsam och många restriktioner har därför förlängts. Man har tre scenarier där basen är en försiktig utveckling i början av 2021, som ökar från andra kvartalet i takt med att restriktionerna släpps. Det ger en tillväxt om 4,2 % 2021, 4,7 % 2022 för att sedan sjunka till 2,1 % 2023 och 1,4 % 2024. Det finns även en mer positiv prognos som bygger på finansiell stimulans och på att vaccineringen fungerar bättre samt en mer negativ prognos med stagnerande global ekonomi.
Man tittar sedan på hur flyget kan tänkas återhämta sig efter COVID-19. Några faktorer som driver på är att många människor har sparat och har ekonomiska möjligheter och en längtan att börja resa. Särskilt tror man att detta kommer att gynna s.k. VFR (Visiting Friends and Relatives) där det finns ett stort uppdämt behov efter pandemin. Inrikesflyget verkar också behålla en viss styrka.

Mot detta talar andra faktorer. En är att affärsflygets återkomst dämpas av att man nu utvecklat och vant sig vid t.ex. video-konferenser. Även nöjesflyget kan dock hämmas av flygskam och behovet av globala insatser för klimatet. Det finns också en risk att fler flygbolag går i konkurs vilket kan dämpa utbudet av flyg.

För flygets återhämtning presenteras tre scenarier:
*Scenario 1: Reserestriktionerna hävs redan till sommaren. Återgång till 2019 års trafiksiffror kan nås till 2024.
*Scenario 2: Reserestriktionerna hävs inte förrän i början av 2022. Återgång till 2019 års trafiksiffror kan nås till 2025.
*Scenario 3: Trots vaccinering blir vi inte helt av med infektionerna som fortfarande blossar upp lokalt och oregelbundet. En del människor tvekar att åter börja flyga. Återgång till 2019 års trafiksiffror inte förrän 2029.

Jämför man denna prognos med den som gjordes i november förra året så är denna mer negativ i det kortare perspektivet men också något mer positiv i det längre tidsperspektivet.
Man redovisar också en lista med risker. En sådan är Brexit, där man ändå utgår från att Brexit inte kommer att få någon stor negativ effekt. Man pekar på att den ekonomiska tillväxten är bräcklig och en finansiell kris skulle naturligtvis påverka även flyget. På liknande sätt kan förändrade priser på olja/bränsle påverka. Slutligen nämner man att terrorism, internationella konflikter eller naturkatastrofer inte går att förutse men kan påverka flyget såväl kortsiktigt som långsiktigt.

För den som vill läsa hela rapporten kommer här en länk: Länk


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.