Home » Flygindustrin » Simon Ericson: Varför satsar flygbolagen på flygskammens land?

Simon Ericson: Varför satsar flygbolagen på flygskammens land?

Besök gärna Simons webbsida flyg24nyheter.com för fler flygnyheter på svenska från flygbranschen över hela världen.

Den senaste tiden har Ryanair, Finnair och Lufthansabolaget Eurowings tillkännagivit att man öppnar upp baser på Stockholm Arlanda och med det öppnar upp många nya flyglinjer. Men varför väljer flera flygbolag nu att satsa på Sverige, flygskammens hemland, när flygbranschen återhämtar sig?

Ryanair, Finnair och Eurowings ska etablera baser på Arlanda flygplats. För Ryanair och Eurowings är det Boeing 737 respektive Airbus A320 som ska flyga inom Europa medan Finnair ska flyga långlinjer med Airbus A350 från Stockholm. Det är tre signifikanta etableringar på den svenska flygmarknaden genom att man baserar flygplan på Stockholm Arlanda Airport när Ryanair satsar på Arlanda i stället för Skavsta, Finnair baserar Airbus A350 utanför Finland för första gången och Eurowings startar sin femte bas utanför Tyskland. Ryanair tillför 22 linjer, Finnair fem långlinjer och Eurowings 20 linjer framöver till Sverige och Stockholm, en del av linjerna trafikeras redan idag medan vissa blir helt nya.

Redan före coronapandemin minskade antalet resenärer på den svenska marknaden och pandemin har sedan inneburit att resandet rasat och nu befinner sig i en återhämtningsfas. Minskningen före coronapandemin berodde bland annat på flygets klimatpåverkan och ”flygskam”, men också en avtagande ekonomisk utveckling påverkade. Sverige utmärkte sig dock bland de europeiska länderna med en negativ utveckling för flygtrafiken och detta berodde på en minskad kapacitet som bland annat ett svar på en lägre efterfrågan på grund av flygskam. Med detta i baktanke är det troligen så att den svenska flygmarknaden kommer att få det tuffare än andra marknader att återhämta sig. Ryanair, Finnair och Eurowings verkar dock inte tro detta eftersom de satsar på den svenska flygmarknaden.

Coronapandemin har inneburit att flygtrafiken minskat kraftigt och flygbolagen letar efter nya platser där man kan använda sina flygplan och generera intäkter. Exempel på detta är att en del passagerarflygbolag börjat flyga mer frakt, Wizz Airs inrikestrafik i Norge och TUIs försök till vinterflyg till Sälen från inrikesdestinationer i Sverige. Man söker sig alltså mot marknader som påverkats mindre av pandemin än andra i hopp om att lindra det ekonomiska blodbad som pågått och pågår. För Finnair och Eurowings är det troligen detta som påverkar flygbolagen att expandera i Sverige trots den svenska marknadens negativa utveckling före pandemin. Finnair har för många långlinjeflygplan i flottan i förhållande till efterfrågan på långlinjer som utgår från deras hemmanav i Helsingfors medan Eurowings befintliga marknader i centrala Europa har som de flesta minskat under pandemin och i stället letar man nya intäkter genom att etablera sig på nya marknader. Ryanair skiljer sig i viss mån mot de övriga två eftersom en del av Ryanairs etablering på Arlanda sker på bekostnad av bolagets flyglinjer på Skavsta som läggs ner under vintertidtabellen. Samtidigt har Ryanair inte haft någon bas på Skavsta flygplats sedan i början av år 2020 och därför innebär basen på Arlanda att man ändå gör en ny satsning på den svenska marknaden.

Förutom att de tre flygbolagen försöker att hitta nya strömmar av intäkter genom att ge sig in på den svenska marknaden är en minskad konkurrenssituation i Sverige troligen en faktor som bidrar till flygbolagens beslut.

Under pandemin har Norwegian minskat sin verksamhet kraftigt vilket minskat konkurrensen på inrikes- och utrikeslinjer till och från Stockholm. Under sommaren i år har lågprisbolaget dock återstartat en del linjer från Arlanda, men det har varit relativt lite lågpris-närvaro på Arlanda och troligen är det detta lågprisbolagen Ryanair och Eurowings ser som en möjlighet att ta marknadsandelar i Sverige. Pandemin har också inneburit att långlinjetrafiken minskat kraftigt från Stockholm och det är troligtvis det som Finnair ser som en möjlighet för bolaget. Sverige har också en lägre konkurrens jämfört med andra marknader i Europa. I exempelvis Spanien kan flygbolag som easyJet, Vueling, Ryanair, Volotea, Iberia och Air Europa konkurrera på samma marknad medan det i Sverige oftast är två flygbolag, främst SAS och Norwegian, som konkurrerar på flyglinjerna. Detta kan också vara en faktor som gör att Ryanair och Eurowings väljer Sverige, för att undgå konkurrens från många flygbolag. Dessutom fanns det indikationer före pandemin på att lågprisflygbolagen inte påverkas av flygskam på sätt som övriga flygbolag.

Det är intressant att se hur tre flygbolag väljer att satsa på flygskammens land, Sverige, i spåren av pandemin som delvis förändrar förutsättningarna för flygbolagen. Möjligen är det så att alla av Ryanair, Finnair och Eurowings inte hade etablerat baser på Arlanda om inte pandemin inträffat. Med en jakt på intäkter från nya marknader och viss mån en minskad konkurrens i Sverige ser flygbolagen uppenbarligen möjligheter i Sverige. Om det faktiskt blir en framgång återstår att se.

Simon Ericson
flyg24nyheter


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.