Home » Flygindustrin » Kvinnliga piloter – var finns det mest av dem?

Kvinnliga piloter – var finns det mest av dem?

Ett av de mest lästa inläggen här på bloggen genom åren handlar om kvinnliga piloter (länk) och hur många det finns av dem. Även andra inlägg har tagit upp kvinnliga piloter, till exempel avseende forskning om deras situation (länk), att det finns för få kvinnor i allmänhet i flygindustrin (länk), utvecklingen i Mellanöstern (länk) samt att Easyjet vill anställa fler (länk). Med tanke på att det först nämnda inlägget så ofta lästs så verkade det rimligt att följa upp det med lite mer information.

När det gäller länder så är det kanske något överraskande svaret Indien, där 12% av kommersiella piloter är kvinnor. Detta har redovisats i Times of India (länk nedan) samt en hel del andra artiklar. Detta ska jämföras med ett genomsnitt i världen på omkring 5%. Med tanke på Indiens i många avseenden traditionsbundna kultur så skriven man även i artikeln i Times of India att detta är förvånande.

Om vi tittar på flygbolag så har Forbes en artikel (länk) om andelen kvinnor i olika flygbolag. Enligt artikeln finns det 7409 kvinnliga flygbolagspiloter i världen, vilket utgör en andel på 5.18% av samtliga flygbolagspiloter hos 34 större flygbolag. I topp av dessa bolag finns United (7.4%), Lufthansa (7%) och British Airways (5.9%). Men antagligen ingick inga indiska flygbolag bland de som fanns med i denna översikt.

Den bästa och mesta informationen om detta får man dock på analyssajten CAPA – Centre for Aviation (länk nedan). I denna artikel skrivs att andelen kvinnor i pilotyrket ökar, men endast långsamt. Här återkommer man till Indien, eftersom artikel rapporterar att det indiska lågprisbolaget IndiGo är det med störst andel kvinnliga piloter – 13.9%. Två av Qantas underleverantörer har nästan samma höga siffra och sedan följer fyra bolag med tvåsiffriga procenttal, kanadensiska Porter Airlines (12.7%), South African Express (12.1%) samt två kanadensiska regionalflybolag, Wasaya (11.8%) och Air Georgian (11.2%).

Om än lite utspridd information och att det finns en del andra källor med andra siffror, så ger detta i alla fall någon bild av hur det ser ut med kvinnor i det civila pilotyrket. Det framstår som inte bara viktigt, utan nödvändigt, för flygindustrin att kunna öka dagens låga andel av kvinnliga piloter av både rekryteringsskäl och för att följa med den ökade jämställdheten i många andra yrken. Frågan hur detta ska ske är dock inte ny och än så länge verkar ingen ha hittat ett enkelt svar på hur det ska gå till. Till denna svåra fråga kommer vi att återkomma i ett senare inlägg.

Länkar till artiklar:
India Is Home To Largest Number Of Female Commercial Pilots And The Number Is Set To Increase
Women airline pilots: a tiny percentage, and only growing slowly


2 Comments

  1. Finns det någon statistik som visar om andelen förändras genom rekryterings-kedjan. Hur ser t.ex. fördelningen ut mellan piloter på flygklubb? Sökande till flygskolor? För dem som slutfört utbildning?

    Man kan ju ha hypotesen att fler pojkar än flickor lockas till yrket, men det känns gammalmodigt? Man kan tänka sig att utbildning och inställning under utbildning passar pojkar bättre, bl.a. därför att lärarna är män? Och att det därför skulle vara mer avhopp bland flickor?

    Jag gissar att det skulle behövas lite forskning för att verkligen veta var insatserna ska göras för att nå framgång. Tills dess tror jag ändå att det sker en del positivt. Bara de senaste få åren har det ju blivit mycket vanligare med bilder på t.ex. helt kvinnliga besättningar. Sådant tror jag har betydelse men ledtiderna är nog långa…

    De första kvinnliga flygledarna i Sverige började komma tidigt 70-tal och sedan blev andelen högre eftersom. Utan att ha tillgång till statistik tror jag det blev ganska jämlikt bland nya flygledare kring tidigt 90-tal. Sen tror jag det svängt tillbaka så det åter är fler pojkar än flickor som blir flygledare. Jag tror inte man riktigt vet säkert varför.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.