Home » Flygindustrin » Eldrivna flygplan – går de(t) framåt?

Eldrivna flygplan – går de(t) framåt?

Med tanke på miljö, bränslepriser och att eldrift är både verklighet och mål för andra transportsätt, så är eldrivna flygplan en viktig fråga för flygindustrins framtid. Aviation Week (länk nedan) har skrivit om detta och det har många andra också gjort de senaste åren. Dessutom så har Norge nyligen presenterat för eldrivna flygplan, någon som fick så stor uppmärksamhet att det till och med rapporterades av BBC (länk nedan).

Artikeln tar upp att framtiden för eldrivna flygplan kommer att vara mer diversifierad än dagens indelning i kolvmotor för mindre flygplan, turboprop för mellanstora och jet för större. Allt eftersom eldrift utvecklas kommer det att testas på olika flygplanstyper och storlekar. Med tanke på hur effektiva stora jetmotorer är och den kraft som behövs för att driva större flygplan gör att det kommer att ta lång tid innan eldrift är ett alternativ för stora passagerarflygplan.

Både möjligheter och svårigheter med eldrift börjar allt mer klarna för flygindustrin. Möjligheterna omfattar lägre kostnader, minskade utsläpp och buller samt att olika konfigurationer av eldrift skulle kunna bli mer aerodynamiskt effektiva och ge ny förmågor till flyplan (t.ex. fler små enheter för drift snarare än två stora och möjlighet till vertikala landningar). Svårigheterna handlar bland annat om energidensitet i batterier, d.v.s. tillräcklig med energi, kraftdensitet för generatorer för överföring av energi, hantering av temperaturrisker och risker med hög elektrisk spänning på hög höjd.

Åter till Norge och landets planer. Det som hände nyligen var att en flygning i det eldrivna flygplanet Alpha Electro G2, tillverkat av det slovenska företaget Pipistrel. Men detta var mer ett sätt att marknadsföra Norges plan att 2040 ska samtliga plan som som flyger stort-haul (antagligen inrikes) vara eldrivna. Med många korta flygningar till mindre platser inom landet är det kanske möjligt att detta kan bli verklighet och en ett företag med sådana mål för sin utveckling av flygplan tas upp i artikeln.

I artikeln i Aviation Week uttalar sig representanter för de största jetmotortillverkarna Rolls Royce och General Electric positivt om möjligheterna för eldrift. Båda arbetar med forskning och utveckling inom detta område. Detta omfattar även hybridlösningar där batteridriven skulle kunna användas som en integrerad del av eller komplement till traditionell drift. Tillämpningar för både mindre flygande farkoster, t.ex. de som Uber utvecklar, samt planer för eldrift för regionala flygplan med upp till 100 passagerare finns. Om utvecklingen går framåt enligt förhoppningarna som framkommer i artikeln kommer en hel del av oss att få uppleva eldrivna passagerarflygplan i vår livstid.

Länk till artiklar:
Electrification Will Take Different Forms Across Aviation Sectors
Norway”s plan for a fleet of electric planes


2 Comments

  1. Det här är ett spännande område som nyligen togs upp på radio; i P1: https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1140801?programid=412

    Där ger man bilden att implementering inte ligger så långt bort. Precis som du säger börjar det med mindre flygplan men kostnaderna tros bli låga. Det kan kanske öppna upp flygningar från små flygplatser som inte har bärkraft idag? Kanske ser vi ett nytt scenario med många fler småflygplatser (som kan ligga mycket närmre städerna eftersom det inte bullrar) som i liten skala matar passagerare till större flygplatser med mer traditionellt flyg?

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.