Home » Flygindustrin » Kvinnliga piloters erfarenheter och upplevelser – lite forskning finns, men mer behövs

Kvinnliga piloters erfarenheter och upplevelser – lite forskning finns, men mer behövs

Att pilotyrket är ett av de mest obalanserade avseende könsfördelning tycks vara en evig sanning trots många försök i många olika länder att försöka få till en förändring. Jag har tidigare tagit upp detta i ett inlägg (här), men det är ett ämne som kommer att återkomma i bloggen. Bilden ovan är från den 23 februari 2016, då en endast kvinnlig cockpitbesättning från Royal Brunei Airlines landade sin Boeing 787 i Jeddah i Saudiarabien, där som bekant kvinnor inte ens får köra bil. Så kanske har det skett förändringar avseende kvinnor i pilotyrket eller det är kanske rimligt att hoppas att mer kommer att ske?

En av de mycket få vetenskapliga artiklar som jag har hittat om detta ämne är skriven av Caroline Davey och Marilyn Davidson och publicerades 2000 i Feminism & Psychology (länk nedan). Forskningen genomförde i form av djupintervjuer med 23 kvinnliga piloter och 17 manliga med avsikten att undersöka de svårigheter som kvinnor stöter på i pilotyrket.

I korthet konstatera man att pilotyrket fortsatt är dominerat av manliga värderingar och handlingsmönster, vilket innebär att den inledande delar av en kvinnlig pilots karriär blir en initieringsrit (“rite of passage”) på engelska. Även om de svårigheter som de första kvinnliga piloterna fick uppleva (sexism, trakasserier, isolering etc.) har minskat så finns dessa kvar och påverkar i sin tur också kvinnliga piloters attityder till kön och jämlikhet.

En av de mest intressanta delarna av artikeln tar upp hur kvinnliga piloter ofta försvarar de manliga värderingar och den manliga kultur som dominerar pilotyrket. Detta förklaras med att det är allt för besvärligt att arbeta och ha en karriär som kvinnlig pilot om man ska leva i konflikt med de värderingar och den kultur som finns omkring en i ens vardag. Följaktligen accepterar inte bara kvinnliga piloter många av dessa värderingar, utan de gör dem också till sina egna. Artikeln ifrågasätter därför om flygindustrins överlag positiva självbeskrivning av hur kvinnliga piloter accepterats och att allt kring dem fungerat bra är rimlig. Är det jämställdhet att en mindre grupp i stort sett helt och hållet anpassar sig till en majoritets värderingar och yrkeskultur?

Detta är en artikel med mycket rikt innehåll och det är möjligt att jag kommer att återvända till den mer i detalj senare. Det finns även andra rapporter publicerade pm detta ämne, inklusive några examensarbeten från TFHS. Jag kommer att ta upp dessa i senare inlägg. Men just nu skulle jag bara vara oerhört tacksam för kommentarer eller gästinlägg från kvinnor som arbetar eller har arbetat som piloter – det skulle vara mycket uppskattat!

Länk till artikel:
The Right of Passage? The Experiences of Female Pilots in Commercial Aviation


11 Comments

 1. Jag minns de första kvinnorna som började som militära flygelever på F5 och de ibland mycket märkliga kommentarer som framfördes.

  Själv började jag min flygledareutbildning 1979 på F5 och vi var bara manliga elever men redan året därpå kom de första kvinnliga eleverna som skulle utbildas till flygledare och reservofficerare. Jag tror den första kvinnliga flygledaren kom 1969. Idag tror jag det är strax under 50% av landets flygledare som är kvinnor.

  Jag har sett en liknande bild du visar med en helkvinnlig besättning på Air Namibia. Min ej faktaunderbyggda känsla är dock att det går mycket långsammare på pilotsidan än vad det gjort på flygledarsidan.

  • Det är utan tvekan så att det har gått enormt mycket mer framåt på flygledarsian än på pilotsidan, det vågar jag säga utan att ha siffror och statistik att stödja mig på. Frågan är varför? Det sägs ofta att pilotyrket uppfattas som ett “tekniskt” yrke och att detta påverkar rekryteringen av unga kvinnor till piloter. Men varför skulle det vara en avgörande skillnad gentemot flygledare? Anders, om du har en eller flera kvinnlig kollega som var med on den tiden i början så skulle jag gärna ha ett gästinlägg från dem!

    • Sant – det var så det var. Men både hos meteorologer och flygledare så blev detta en start på något som etablerade sig, förstärktes och än idag är det en ganska god balans mellan kvinnor och män i dessa yrken. På åttiotalet var det också en ökning av antalet kvinnliga söakande och utbildade vid TFHS, men det avtog sedan och har stannat på en låg nivå utan att det gått att med säkerhet förklara varför.

 2. Det finns mycket att fundera och reflektera kring vad gäller jämställdheten inom branschen. Både orsaker och möjliga konsekvenser. Statistiken är dock slående med bara 5-6% kvinnliga piloter i branschen och endast ett hundratal kvinnliga kaptener totalt world wide. Här är en tips på en sajt som sammanställer statistik: http://gendergapgrader.com/studies/airline-pilots

  • Tack Thomas, gendergap-sidan innehöll en del intressant läsning. Tydligen är deras siffror inte helt tillförlitliga och de uppmanar IATA att släppa ett bättre underlag. De uttrycker viss optimism genom att visa siffror där andelen kvinnor bland flygelever är högre. Kanske det men jag skulle vara intresserad att se statistik som visar hur många som fullföljer sin utbildning till anställning.

   • Det finns mer jag skulle vilja förstå. Idag finns det role-models i form av kvinnor som piloter, även kaptener, men kanske är de inte tillräckligt många? Har en förändrad syn på pilotyrket som ett operatörsyrke påverkat hur unga kvinnor ser på det? Är det kraven på matematik och fysik för att utbilda sig till pilot som avskräcker eller är det kostnaderna? Vad det gäller kostnader skulle unga mäns vilja att ta risker kunna spela en roll. Det finns mycket att fundera på och jag hoppas återkomma till detta.

 3. Intressant att läsa ditt inlägg. Flög själv i tjugo år från 85 till 04.
  Har en fråga: någon gång på nittiotalet läste jag om en undersökning som gjorts i Storbritannien (tror jag det var) där de undersökt och jämfört manliga och kvinnliga piloters prestationer. Slutsatsen var att kvinnornas resultat var högre än männens vid alla andra tillfällen än när de hade mens. Då var resultaten lika.
  Vet någon om var jag kan hitta denna undersökning?

  • Hej Hedvig, tack för kommentaren. Jag har aldrig hört talas om den undersökningen och har tyvärr ingen aning om den kan hittas. Jag sökte lite via universitetsbiblioteket men hittade inget.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.