Home » Flygindustrin » Nyckeln till flygindustrins framtid?

Nyckeln till flygindustrins framtid?

image

Att pilotyrket är och under en lång tid har förblivit ett mansdominerat yrke har varit ett problem för flygindustrin, speciellt i en värld där så många yrken blivit mer balanserade avseende andelen män och kvinnor. När det nu är ett stort behov av piloter blir detta problem än mer akut eftersom det begränsar antalet möjliga nya piloter betydligt om inte unga kvinnor ser pilotyrket som ett alternativ för sin yrkesframtid.

I ett intressant, kort och lättläst inlägg i tidskriften Arabian Aerospace beskriver Ghada Mohamed Al Rousi, styrman på Air Arabia, sin egen MPL-utbildning, sitt arbete som pilot och uppmanar unga kvinnor att satsa på pilotyrket. Det är en kort och kärnfull text som förhoppningsvis kan nå fram till många blivande kollegor till Ghada.

Länk till artikel:
Why women now hold the key to the aviation sector


Leave a comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *