Home » Flygindustrin » Nyckeln till flygindustrins framtid?

Nyckeln till flygindustrins framtid?

image

Att pilotyrket är och under en lång tid har förblivit ett mansdominerat yrke har varit ett problem för flygindustrin, speciellt i en värld där så många yrken blivit mer balanserade avseende andelen män och kvinnor. När det nu är ett stort behov av piloter blir detta problem än mer akut eftersom det begränsar antalet möjliga nya piloter betydligt om inte unga kvinnor ser pilotyrket som ett alternativ för sin yrkesframtid.

I ett intressant, kort och lättläst inlägg i tidskriften Arabian Aerospace beskriver Ghada Mohamed Al Rousi, styrman på Air Arabia, sin egen MPL-utbildning, sitt arbete som pilot och uppmanar unga kvinnor att satsa på pilotyrket. Det är en kort och kärnfull text som förhoppningsvis kan nå fram till många blivande kollegor till Ghada.

Länk till artikel:
Why women now hold the key to the aviation sector


5 Comments

  1. Hej!
    Jag har jobbat i Tanzania sen 1992 med barn och ungdomar från den fattiga landsbygden. Jag har följt en Massaj familj med tre barn som alla fått en gedigen och bra utbildning. Deras största flicka Sawadi vill bli pilot men har ingen som kan sponsra henne. Hon är en fantastisk tjej på många sätt. Kan ni hjälpa mejat hitta hjälp så att hon får gå en pilotskolan i Nairobi Kenya ca 300 km från sitt föräldrahem?

    • Hej Anette, jag kan dessvärre inte hjälpa dig med detta. Tyvärr finns det i de flesta länder inga andra vägar till pilotyrket än att betala för den dyra utbildning som det är. Det är mycket få länder som liksom i Sverige har statligt finansierad flygutbildning.

  2. I Namibia fanns möjlighet att få pilotutbildning sponsrad av regeringen. Utbildningen utfördes av privata flygskolor.

    Det har varit en del strul med utbildningen och regeringens finansiering och nu har regeringen väldigt ont om pengar så jag tvivlar på att det utbildas piloter på det sättet i Namibia nu. Jag känner dock några piloter som fått flygutbildning på detta sätt.

    https://www.thevillager.com.na/articles/5763/No-funds-for-future-Nam-pilots/

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.