Home » Flygindustrin » Ännu ett land vill bygga flygplan – denna gång Indien

Ännu ett land vill bygga flygplan – denna gång Indien

Här på bloggen finns det nyfikenhet på möjliga nya flygplan och hur flygindustrin utvecklas runtom i världen. Vi har på grund av detta tidigare tagit upp Kina (länk), Japan (länk), Ryssland (länk) och Indonesiens (länk) flygplanstillverkning. Tanken har funnits att det vore märkligt om inte också en växande ekonomi med teknologiskt kunnande som Indien ville bygga flygplan, speciellt med tanke på att de redan bygger och skickar upp satelliter (länk).

Det visar sig att Indien under flera årtionden har haft just dessa ambitioner, detta rapporterat enligt Bloomberg (länk nedan). Men har redan sedan tidigare utvecklar och byggt stridsflygplan och helikoptrar tillsammans med Ryssland (även tidigare med Sovjetunionen). Dessutom kom det fram i december att man avser köpa F-16 flygplan från USA, om de tillverkas i Indien. Så militärt sett verkar det finnas tillverkningskapacitet. Det har dock hänt väldigt lite på den civila sidan jämfört med på den militära, speciellt med tanke på hur mycket den civila flygtrafiken växer och beräknas växa framöver.

Projektet och flygplanet som är under utveckling heter Saras och handlar om ett mindre flygplan för 14 passagerare, vilket nu är på teststadiet. På detta stadie har det dock varit ett tag efter ett haveri 2009 som slutade med att samtliga tre besättningsmedlemmar omkom. Det kan verka som ett blygsamt projekt, men handlar förmodligen on ett första flygplan som ska följas av större men även om behovet av små flygplan för att binda ihop landsbygd med storstadsregioner via flyg. Det finns även planer på att utveckla ett flygplan för 50-70 passagerare men det har ännu inte fått stöd från den indiska staten. Tills vidare kan Indien inte räknas in bland flygplanstillverkande nationer och det är osäkert om de kommer att bli en. Landet kan välja samma modell som man gjort militärt, att se till att flygplan tillverkas i Indien oavsett om de inte utvecklats där. Airbus verkar ha planer på att starta tillverkning i Indien (länk) och eftersom Boeing redan har planer på tillverkning av militära flygplan (länk) så är detta kanske det mer sannolika framtidsscenariot.

Länk till artikel:
India Revives Passenger Plane Project as China, Japan Race Ahead


2 Comments

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.