Home » Drönare » Rätt ska vara rätt – rapport om kollision med drönare var felaktig

Rätt ska vara rätt – rapport om kollision med drönare var felaktig

I ett tidigare inlägg skrev jag om drönare och de ökande riskerna med dessa för flygsäkerhet (länk). I det stora hela var detta relevant avseende frågan om drönare och den ökande risken för kollisioner mellan dem och flygplan, men den kollision med en drönare som beskrevs i inlägget har visat sig vara en felrapportering enligt Aviation Safety Network (länk nedan).

Det var i början av januari som det rapporterades att en Boeing 737 från Linhas Aéreas de Moçambique (LAM) hade haft en trolig kollision med en drönare. Dock hat det visat sig att det var ett strukturellt fel på radomen som orsakade ljudet av en smäll och skadan på radomen. Man tror nu att radomen gick sönder på grund av felaktiga tidigare reparationer.

Detta är inte den första felrapporteringen om en kollision mellan ett passagerarflygplan och en drönare. I april 2016 rapporterades om att en British Airways Airbus 320 kolliderat med en drönare vid Heathrow, men även denna rapportering visade sig var fel enligt The Guardian (se länk nedan).

Detta förändrar inte det att drönarkollisioner med flygplan redan har inträffat eller minskar det stora antal gånger då drönare kommit nära flygplan och de risker som finns med drönare, och som ser ut att öka framöver, kvarstår. Men det visar att det faktum att drönarkollisioner är troliga gör att det finns en risk att andra händelser rapporteras som drönarkollisioner. Detta kan kopplas till mitt blogginlägg för några dagar sedan (länk) om risken med att skriva om händelser som inte är utredda.

Som avslutande kommentar kan jag säga att jag alltid kommer att uppskatta kommentarer från läsare och kommer alltid att vara redo att rätta det jag skrivit om så behövs. (Dessbättre i detta fall så hann jag först med att följa upp och rätta.)

Länk till text:
ASN Wikibase Occurrence # 192598
Heathrow plane strike ‘not a drone incident’


1 Comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.