Home » Övrigt » Bloggen-dilemma: skriva om haverier? – Kom med din åsikt, diskutera, tyck till!

Bloggen-dilemma: skriva om haverier? – Kom med din åsikt, diskutera, tyck till!

De som har läst på bloggen ett tag har säkert noterat att det har varit sällstynt med inlägg om incidenter och haverier och när dessa tagits upp har det handlat om händelser där det finns en färdig utredning. Detta har nog varit en instinkt mer än ett genomtänkt val – en instinkt avseende att inte vilja bidra till spekulationer efter händelser och att inte vilja falla in den risk för “fort men fel” som finns med dagens snabba medier.

Samtidigt kanske det är av intresse att rapportera om incidenter och haverier här på bloggen. När, som igår, en Boeing 747 havererar (länk) är det onekligen en händelse av intresse av vikt i flygindustrin och även om man undviker att spekulera i orsaker kan det finnas information som är värd att redovisa.

Jag vänder mig därför till er som läser regelbundet här på bloggen: Vad tycker ni? Är det önskvärt att incidenter och haverier tas upp eller föredrar ni att undvika spekulation och istället läsa om utredda händelser? Kopplat till detta: Vad vill ni se mer av på bloggen (och vad mindre av)? Vad saknas och vad önskas? Alla synpunkter och åsikter mottages med tacksamhet.

Även om jag inte kan lova att leverera avseende varje önskemål så kommer jag att försöka att över tid göra så. TFHS-bloggen har ambitionen att ta upp Human Factors, flygsäkerhet, flygutbildning och träning samt flygindustrin som helhet – och att göra det på ett seriöst och lättläst sätt för att sprida information om desssa ämnen till alla med intresse av flygindustrin. Men i slutänden är det ni som läsare som avgör om detta sker på ett bra sätt, utan läsare finns det ingen anledning att blogga. Jag är tacksam för alla som läser och kommenterar och hoppas att med lite återkoppling från er så kan det bli fler läsare och fler kommentarer framöver.


4 Comments

 1. Jag har förståelse för din tvekan att ta upp outredda haverier och incidenter. Jag ser ju hur det går till på facebook – även i rena flyggrupper – och det är sällan upplysande eller trevligt. Men som du skriver så kan det absolut finnas undantag och händelser som är intressanta att diskutera direkt.

  Själv är jag intresserad av “Safety II”. Jag försöker läsa in mig på ämnet med målet att så småningom hitta fram till praktiska tillämpningar. Om fler är intresserade skulle det kunna bli intressanta diskussioner.

  • Tack, Anders. Ditt och Jens svar känns som bra inlägg om detta. Jag kommer att fortsätta att vara försiktig med att ta upp nya olyckor. Vad det gäller Safety II så ser jag fram emot ett inlägg om detta!

 2. Står man utanför en pågående utredning vet man helt enkelt inte vilka ingångsvärden utredarna arbetar med, eller hur förutsättningarna i utredningen ser ut.

  Jag har erfarenhet av att vara delaktig i pågående utredningar av flygolyckor kring vilka det i ett besvärande tidigt skede börjat spekuleras i olika forum på nätet. Olyckor vilka nästan regelmässigt också kommenterats i ett mycket tidigt skede av “flygsäkerhetsexperterna” HK eller JO, i media.

  Med respekt för människorna som själva varit involverade, operatörer, anhöriga samt alla andra som på olika sätt berörs av själva händelsen och utredningen (inklusive utredarna själva) bör spekulationer undvikas så långt det är möjligt.
  Sådana spekulationer är vare sig uppskattade av anhöriga, myndigheter, arbetsgivare, fackförbund, etc. Det finns myndigheter som till och med övervägt samtal med media om deras val av “expert” i syfte att söka undvika spekulationer och felaktig ryktesspridning.

  Myndigheterna själva skulle bidra till något positivt för sig själva såväl som för andra genom att förse media med om så endast en liten glimt av konkret faktainformation initialt, istället för att vara knäpp tysta och därmed ge bränsle åt externa “flygsäkerhetsexperter” i media som inte har en aning om hur utredningen ser ut eller vad den dittills kommit fram till.

  Canada är ett exempel på där utredande myndigheter inom flyget använder olika medier för att informera allmänheten under pågående utredningar, till skillnad från Sverige som traditionellt hanterar sådana frågor på annat sätt även om det förstås finns undantag. Undantagen är så vitt jag vet traditionellt dock inte av uppsökande karaktär utan har sträckt sig till att så långt det ansetts möjligt besvara frågor.

  Flygsäkerhetsdebatten ska vara levande och präglas av mångfald. Spekulationer kommer också alltid att förekomma. Men jag kan ändå inte se hur just spekulationer (av personer utan insyn) om en flygolycka under pågående utredning, tillför något positivt i en flygsäkerhetskontext.
  Däremot skulle jag gärna se – och möjligen även själv kunna bidra till – att lyfta upp en diskussion kring färdigutredda haverier, nationella såväl som internationella. Det finns gott om haveriutredningar och rekommendationer som skulle vara mycket intressanta att diskutera utifrån olika perspektiv.

  • Mycket uttömmande och informativt svar – tack Jens. Jag tolkar det som att min instinkt att inte ta upp “färska” olyckor är en rimlig hållning. Sedan kan man ju i olika fall kanske ta upp något från en preliminär rapport, men i huvudsak spara mer ingående tankar tills dess att det finns en fullständig rapport. Återigen, tack!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.