Home » Flygindustrin » Denna märkliga industri!

Denna märkliga industri!

Att flygindustrin fascinerar både de som arbetar i den och andra kan ha många orsaker. Naturligtvis är flyg i sig huvudanledningen, t.ex. genom dess uråldriga koppling till människans drömmar om frihet och dagens drömmar om resande runt om i världen. Dess kraftigt cykliska natur bidrar säkert en del också, det är ett konstant drama inom industrin – antingen full fart uppåt eller neråt, nya flygbolag med stora planer dyker ofta upp och gamla välkända försvinner. Det är inte stressfritt att vara en del av detta, men det är å andra sidan inte heller tråkigt. Jag hoppas ta upp mer om detta i bloggen och börjar idag med att fundera över en del nyheter som få tycks ha läst och kommenterat.

Det handlar om den rapport från IATA som tidigare tagits upp här på bloggen (här, länk till rapporten här). Denna talar om att 2017 kommer att bli ett bra år för flygindustrin om än inte lika bra som 2016. Men det är i detaljerna kring detta som det ges lite mer insikt om flygindustrin.

Ett av de mest klassiska skämten om flygindustrins svårigheter att vara lönsam är “Hur skapar man en liten förmögenhet? – Man börjar med en stor och startar ett flygbolag”. Även en investerarguru som Warren Buffet har bränt sig på flygindustrin och sagt att “If a capitalist had been present at Kitty Hawk back in the early 1900s, he should have shot Orville Wright.” (Det finns fler liknande uttalande av honom trots att han faktiskt inte lyckats så illa med sina flyginvesteringar, se här.) Frågan om varför det varit och är så svårt med lönsamhet i flygindustrin är inte lätt att besvara och den får vi återkomma till senare, men hur det verkligen är med lönsamheten tar vi upp här och nu.

Enligt IATA var vinsten totalt för flygindustrin under 2016 35.6 miljarder dollar, vilket motsvarade en vinstmarginal på 5.1%. Detta är en anständig men icke-spektakulär vinstmarginal jämfört med många andra branscher, men för flyg var det den bästa vinstmarginalen någonsin! Redan nästa år räknar man med att den går ned till 4.1% och eftersom 2016 representerade en “cyclical peak” enligt IATA lär det inte bli bättre därefter.

IATAs Alexandre de Juniac, Director General och VD, förklarar i rapporten hur de goda åren 2015-2017 ska ses: “We need to put this into perspective. Record profits for airlines means earning more than our cost of capital. For most other businesses that would be considered a normal level of return to investors. But three years of sustainable profits is a first for the airline industry.”

Detta är ett talande citat för flygindustrin. För det första för att det överhuvudtaget behöver förklaras vad vinst är, sannolikt för att den har varit så sällsynt. I vilken annan industri kan man tänka sig att dess främste branschrepresentant skulle behöva förklara detta? För det andra uttalandet att tre år i rad med vinst för industrin som helhet är något som aldrig hänt tidigare, vilket knappast är förtroendeingivande för potentiella investerare. Då har man ändå redan räknat in ett 2017 som med alla dess osäkerheter kanske inte kommer att leva upp till förväntningarna. Även om man kan glädjas åt några goda år och oroas över de kommande så är och förblir det fascinerande med en industri som det finns så mycket intresse, motivation och passion för från både de som arbetar inom den och de som köper dess tjänster – och ändå är det så svårt för den att vara lönsam.


2 Comments

  1. Visst är det fascinerande! Jag har funderat kring detta förut – om det är så svårt att tjäna pengar i branschen, vad är det då som lockar så många att försöka? Med total brist på kunskaper i företagsekonomi har jag ändå kommit fram till två hypoteser:

    1. Flyg är sexigt. Har man gott om pengar kan det kännas kul, prestigefyllt, sexigt, statusfyllt osv att satsa sina pengar i flygbranschen. Även om det rent ekonomiskt inte ger något.

    2. Även om redovisade vinstmarginaler för flygbolagen är små så gissar jag att det är en bransch som omsätter stora summor. Kanske genererar branschen ändå stora vinster fast de plockas ut någon annanstans? Och med dagens komplicerade korsägande strukturer så kanske samma människor som gör dåliga investeringar i flygbolagen plockar ut feta vinster någonstans. Så tror jag t.ex. att många flygplatser genererar stora vinster.

    Ser fram emot fler tankar kring ämnet!

    • Håller med om 1 och även 2 är en ofta fyra,för anledning. Tidigare var det bokningssystemen som hade störst vinstmarginaler av alla flygrelaterade verksamheter, liksom god marginaler i en del andra kringaktiviteter. En del av detta har dock bolagen arbetat med och troligtvis fått lite kontroll på men jag vet inte riktigt hur det ser ut i detalj.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.