Home » Flygsäkerhet » Olika språk i luften – fortfarande verklighet, fortfarande ett problem

Olika språk i luften – fortfarande verklighet, fortfarande ett problem

Den utmärkta sajten Skybrary (tidigare rekommenderad här på bloggen – länk här) tar just nu upp ett ämne som är lika uppenbart relevant för flygsäkerhet som svårt att tala om – detta med att olika språk får användas i luften. Trots de uppenbara riskerna med detta är det en del av verkligheten i luftrum runtom i världen även i dessa tider.

Specifikt så tar texten på Skybrary upp en händelse från 2000 där en Shorts SD330 och en MD-83 kolliderade på en landningsbana på Charles de Gaulle-flygplatsen utanför Paris i samband med take-off. Den ena piloten i SD330 flygplanet avled och den andra skadades allvarligt när vingen på MD-83 flygplanet träffade cockpit på det andra flygplanet. Händelsen redovisas mer i detalj i texten (se länk nedan) men en av huvudanledningarna till olyckan är att franska användes som språk för det ena flygplanet, vilket gjorde att piloterna i det andra inte kunde uppfatta kommunikationen med ATC och förstå vad som höll på att hända.

Detta med att användning av olika språk samtidigt, speciellt vid större flygplatser, påverkar Situational Awareness (SA) negativt och är en flygsäkerhetsrisk är väl känt som ett betydande problem för piloter som flyger till sådana platser. Förutom Frankrike så är Sydamerika, Ryssland och Kina områden där sådana problem ofta nämns av piloter som flyger till dessa områden.

Skybrary tar upp språkliga problem på en annan sida (Communication: Linguistic Factors) men är försiktig med att tydligt ta upp just användningen av olika språk som ett speciellt viktigt problem. Det är säkerligen på grund av flera anledningar, t.ex. att det är känsligt att försöka tvinga länder där engelska inte talas vare sig mycket eller väl, att det finns stolthet kring det egna språket och att det kan finnas historiska och politiska anledningar till att inte vilja tala engelska. Tyvärr kan dessa anledningar vara viktigare för enskilda länder än argumentet för flygsäkerhet.

Intressant nog rapporterar AINonline (länk) att Kina från 2017 ska använda endast engelska för ATC kommunikation med flygbolag – just med motiveringen att det gynnar god SA och flygsäkerhet. Artikeln om detta är dock från 2015 och jag har inte hittat någon uppföljning eller något aktuellt om dessa planer. Om det blir av så är det lika överraskande som positivt och jag hoppas kunna följa upp om dessa planer blir verklighet under detta år. Om så är fallet är det ett stort steg framåt och förhoppningsvis kan det leda till att andra länder med tiden följer Kinas initiativ.

Länk till huvudtext:
SH33 / MD83, Paris CDG France, 2000


1 Comment

  1. Jag är gammal nog att minnas tiden då det rekommenderades att man skulle tala svenska om man trafikerade flottiljflygplats i Sverige. Det var naturligtvis på den tiden Flygvapnet använde svenska på flygradion och på många flottiljflygplatser flög Linjeflyg och senare SAS.

    Jag minns också då TFHS började sin verksamhet på F5 Ljungbyhed och att TFHS ofta pratade på engelska medan Flygvapnets piloter talade på svenska. Som flygledare blev man ganska duktig på att ständigt växla mellan språken.

    Dock är dessa exempel nog inte riktigt tillämpbara eftersom de flesta ändå förstod båda språken även om man bara använde det ena. Det du tar upp är ju att det förekommer ett språk som inte alls förstås av övriga. Även om “situational awareness” är ett begrepp som inte alltid är populärt så kan man väl hävda att det inte är bra om man som pilot inte kan hänga med vad som händer omkring en.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.