Home » Flygsäkerhet » Gästinlägg: Flygsäkerhetens historia, del 5 – Hur ser det ut i världen?

Gästinlägg: Flygsäkerhetens historia, del 5 – Hur ser det ut i världen?

dbbd35858cfe3815cb7b9886feea5816

Vi är framme vid den näst sista delen om flygsäkerhetens historia, en serie i sex inlägg av gästskribenten Anders Ellerstrand, flygledare med internationell erfarenhet och (som påvisats med dessa inlägg) mycket kunnig inom flygsäkerhet. De tidigare delarna finns att läsa här (del 1), här (del 2), här (del 3) och här (del 4). Med endast ett inlägg kvar i serien så är jag övertygad om ni som har följt inläggen nu har en bra översikt på flygsäkerhet i ett brett och globalt perspektiv. Kommentera och fråga gärna via kommentarsfältet!

5. ICAOs stater och deras prestationer

Det finns 191 medlemsstater I ICAO. På ICAOs hemsida kan man se resultaten från audit av 185 av dessa stater. En samlad bild ser ut så här:

icao-audit

Varje grön stapel symboliserar en ICAO-stat och höjden på stapeln visar det totala resultatet för staten, mätt i ”Overall EI” i procent. EI betyder ”effective implementation” och procentsiffran visar hur väl man lyckats implementera ICAO standards. De frågor som ställs och bedöms relaterar bl.a. till de 8 kritiska elementen jag tog upp i förra inlägget. Av bilden framgår alltså att resultaten varierar från ca 4 % upp till över 98 % med ett genomsnitt i världen på 63,64 %.

Tre saker vill jag påpeka. För det första visar detta statens (dess myndigheters) resultat – inte resultat för de flygbolag, flygplatser osv som finns i staten. För det andra så är detta en ren sammanräkning utan värdering av de olika frågorna, dvs två stater som båda fått 70 % kan vara väldigt olika om de 30 % de missat är av olika karaktär. För det tredje har en del gjort audit förra året medan andra gjorde sin för 10 år sedan. Ta alltså resultaten med en nypa salt:

• Bästa resultat har UAE som 2015 nådde 98,85 %
• Sämsta resultat har Djibouti som 2008 bara fick 4,14 %
• Sverige fick 2008 83,29 %
• Mest oroande är nog Thailand som 2015 bara fick 33,64 %

Oavsett resultatet i procent kan ICAO under en audit upptäcka något som föranleder att man utdelar en s.k. SSC – Significant Safety Concern. Idag finns åtta länder som har en SSC och Thailand är ett av dessa länder. Att ett land får en SSC behöver inte betyda att det är problem med landets flygtrafikledning, flygplatser eller flygbolag. Däremot indikerar det att staten inte utför sina åligganden ordentligt – dvs man tillser inte att ICAO standards efterföljs.

Generellt kan sägas att om man tittar på de åtta kritiska elementen för staternas myndigheter så är de svagaste områdena CE 4 (inspektörer), CE 7 (kontroll/inspektioner) och CE 8 (hantera problem). Tittar man istället på de olika tillsynsområden en myndighet har så är staterna generellt svagast vad gäller tillsyn av flygplatser och flygtrafikledning. Ett annat svagt område brukar vara utredningar av svåra incidenter och olyckor.

En sammanfattning av detta inlägg kan väl vara att det är samma standards som gäller i hela världen men efterlevnaden är inte lika god överallt.


6 Comments

 1. Vad blir det för konsekvenser om en SSC inte bearbetas på rätt sätt?
  4% verkar vara skrämmande lite. Finns det någon lägsta tillåtna nivå?

 2. Martin, som du ser i bilden med de gröna staplarna finns många länder med låga resultat som inte har någon SSC. En utfärdad SSC kan ligga kvar i många år. Djibouti som jag nämnt har haft SSC sedan 2008.

  Vad jag vet har inte ICAO ytterligare påtryckningsmedel. Att få en SSC får dock många negativa effekter. Dels är det naturligtvis genant för en stat att pekas ut på ett så negativt sätt. När jag kom till Namibia 2011 hade landet en SSC men den lyftes strax där på – vad jag förstår huvudsakligen baserat på de planer för korrigering som Namibia hade lämnat in. Det fanns ett tydligt politiskt tryck på myndigheten att se till att SSC försvann.

  Andra effekter kan vara att USA sänker sin rating för landet från “1” till “2” vilket i så fall innebär att landet inte får etablera eller behålla flyglinjer till USA. Vad jag vet får inte flygbolag från Thailand flyga till USA nu. På liknande sätt har EU en “Air Safety List” där man publicerar de flygbolag som inte får flyga i Europa. Ett exempel är Angola som har en SSC och där alla flygbolag (där Angola är tillsynsmyndighet) är portförbjudna i EU med undantag av ett fåtal flygplanstyper.

  En SSC kan också påverka sådant som försäkringspremier och turism och alltså påverka ett land ekonomiskt. Min uppfattning är att en stat ser en SSC som något mycket negativt som man absolut vill undvika.

 3. En korrigering – Thailand är tydligen inte helt stoppad att flyga till USA men det finns restriktioner vad gäller att öppna nya linjer, att byta flygplanstyp osv. Allt kopplat till att de fått en SSC av ICAO och att de blev nedgraderade av FAA.

 4. Okej! tack för det utförliga svaret! 🙂

  Skrämmande att ett relativt rikt land som Thailand har så pass dåligt säkerhetsbetyg. Det är nog inte många turister som vet det när de åker dit och tar ett inrikesflyg t.ex. Bangkok-Phuket.

 5. De flesta uppgifter finns tillgängliga på ICAO hemsida, EU:s “svarta lista” är också publicerad men jag håller med om att det är sällan journalister upplyser om dessa förhållanden.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.