Home » Flygsäkerhet » Gästinlägg: Flygsäkerhetens historia, del 3 – ICAO och Standard

Gästinlägg: Flygsäkerhetens historia, del 3 – ICAO och Standard

image

Här kommer nästa del från gästskribenten Anders Ellerstrand, flygledare med internationell erfarenhet och mycket kunnig inom flygsäkerhet, i hans översikt om flygsäkerhetens historia. Detta är den tredje delen (av sex) och de tidigare delarna finns här (del 1) och här (del 2). Dessa texter är korta, lättlästa och översiktliga – se till att ta del av alla delar i denna utmärkta översikt om säkerhetsfrågor!

icao-logo

3. ICAO Standards

En faktor bakom flygets framgång är de internationellt gällande standards som finns – alla länders luftfartslagar är mer eller mindre lika. Så var det inte i flygets barndom men redan tidigt gjordes försök – man träffades i Berlin 1903 och 1906 samt i London 1912. Det riktigt stora steget togs dock då man träffades i Paris efter första världskriget. Paris-konventionen från 1919 klargjorde t.ex. en sådan grundläggande förutsättning som att varje land fick bestämma över den luft som låg över det egna territoriet. Det bildades också en organisation för att vårda Paris-konventionen – ”International Commission for Air Navigation (ICAN)” med kontor i Paris. ICAN var en direkt föregångare till ICAO och tog fram 8 annex till Paris-konventionen.

Mitt under brinnande världskrig träffades så delegater från 52 stater i Chicago och efter sju veckors arbete var Chicago-konventionen klar för underskrift. Den behandlar enbart civil luftfart och klargör ett antal principer som t.ex. varje lands suveränitet, att luften över internationellt vatten är fritt (och att Chicago-konventionen gäller där) samt att varje luftfartyg måste ha en nations-tillhörighet. Varje land som skriver under Chicago-konventionen förbinder sig att hålla sin egen luftfarts-lagstiftning så lik Chicago-konventionen som möjligt.

År 1947 blev ICAO efterträdare till ICAN, med huvudkontor i Montreal och så småningom sju regionalkontor spridda över världen. Bland många uppgifter fastställer ICAO ”SARPS (Standards and Recommended Practices)” vilka publiceras i Annex till Chicago-konventionen. Idag finns det 19 Annex och dessutom finns det SARPS i fem ICAO-DOC; så kallade PANS. Man kan ”fördela” dessa på olika områden:

Personnel Licensing Annex 1
Aircraft Operations Annexes 6, 18 & PANS-OPS (Doc 8168)
Airworthiness of Aircraft Annexes 6, 7, 8 & 16
Air Navigation Services Annexes 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 15 & PANS-ATM (Doc 4444)
Aerodromes Annex 14 & PANS-ADR (Doc 9981)
Aviation Security Annex 17
Accident & Incident Investigation Annex 13

Annex 19 ”Safety Management” riktar sig till flera av dessa områden.


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.