Home » Flygindustrin » Flygindustrin – Läget just efter mitten av 2016

Flygindustrin – Läget just efter mitten av 2016

image

För den som följer flygindustrin är IATAs sidor och statistik bland de mest lättillgängliga och pålitliga informationskällorna avseende ekonomiska förhållanden och utveckling. På denna sida finns kontinuerligt uppdaterad statistik om det aktuella läget:

IATA – Economics

Speciellt rubrikerna “Market Developments” och “Outlook” är intressanta att följa upp när de uppdateras med ny information. Under “Outlook” finns en uppdatering från juni avseende “Airline Economic Performance” och väl där finns en presentation som ger en bra översikt, direktlänk nedan:

Outlook for airline märkets and industry performance – June 2016

I denna kan man bland annat se att i en just nu svag global ekonomisk utveckling utvecklas resandet med flyg fortsatt starkt, medan cargo är en svag marknad. Överallt utom i Sydamerika går industrin överlag bra, med inkomsterna per passagerare som högst i Nordamerika. Det finns dock en oro kring den svaga ekonomiska utvecklingen globalt, så det finns anledning att vara uppmärksam på utvecklingen den närmaste tiden.


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.