Home » Human Factors » Om att fatta beslut

Om att fatta beslut

image

Beslutsfattande är ett ämne som alltid känns viktigt, speciellt för piloter. Deras beslut granskas ofta noga av andra i efterhand, oavsett om det gällde ett beslut om att gå till ett alternativ eller ett beslut som ledde till ett haveri. Det finns mycket tro och myter kring beslutsfattande. Från att från början undersökts i laboratoriemiljöer så gick forskarna senare ut och observerade hur beslut fattas i verkligheten, av brandmän, piloter och andra. Detta ledde fram till en bättre förståelse av hur beslut fattas i osäkra situationer, med tidspress och i situationer där läget ändras hela tiden. Den främste forskaren kring detta heter Gary Klein och två av hans artiklar finns nedan. En annan framstående forskare om beslutsfattande för piloter är Judith Orasanu och en artikel av henne om fel i beslutsfattande finns nedan.

Naturalistic Decision Making, Klein
Naturalistic Decision Making, Klein och Klinger
Erors in decision making: A factor in incidents and accidents, Orasanu och Martin


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.