Home » Human Factors » Human Factors och Crew Resource Management träning

Human Factors och Crew Resource Management träning

Cognition

Medan Human Factors är det breda vetenskapliga fält som fokuserar på mänskligt beteende och prestationer kopplat till säkerhet, så är dess praktiska applikation i flygindustrin benämnd Crew Resource Management (CRM) träning. Sådan träning är ett regelkrav för piloter, kabinpersonal, ingenjörer och tekniker samt andra (även om detta kan kallas Human Factors träning eller Maintenance Resource Management för ingenjörer och tekniker). Även andra grupper, som dispatchers och annan markpersonal, har numera krav på sig att få någon form av HF/CRM träning via krav i olika auditeringar som t.ex. IOSA eller ISAGO.

I länken nedan finns en sammanfattning om regler och genomförande av CRM träning, inklusive kapitel om Threat and Error Management och bedömning av CRM färdigheter:
Crew Resource Management, Threat and Error Management, and Assessment of CRM Skills, Dahlström, Laursen och Bergström

Om än att denna sammanfattning är några år gammal så ger den en översikt som en läsning av reglerna själva förmodligen inte ger lika bra. Det kom 2015 en uppdatering av regler för CRM träning från EASA, de uppdaterade reglerna finns på denna länk:
Information från EASA och länkar avseende nya regler för CRM träning


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.