Home » Flygindustrin » Anders Ellerstrand: Flygtrafiken i Europa – Januari 2019

Anders Ellerstrand: Flygtrafiken i Europa – Januari 2019

Network Manager rapporterar om flygtrafiken i Europa månadsvis. Här är en kort sammanfattning för januari 2019:

• Tillväxten fortsätter. Den procentuella ökningen var 3 % vilket var i linje med prognosen.
• De stater som bidrog mest till tillväxten i januari var Tyskland, Spanien, Italien samt Österrike. Dessa fyra stater står för 45 % av den ”lokala” trafiken i Europa.
• Den stat som pekas ut i andra änden är Sverige (!) som hade 32 färre flygningar per dag jämfört med januari 2018 (överflygningar ingår inte här).
• De utom-europeiska stater som bidrar mest med flyg till/från Europa är USA (+4,3 %), Ryssland (+7,1 %), UAE (+4 %), Egypten (+23,7 %!) och Qatar (+9,2 %).

Enroute:
• Förseningar för en-route ökade med 123,7 % jämfört med förra året!
• Genomsnittlig en-route-försening var 0,36 min per flygning, mer än dubbelt mot riktvärdet 0,14 min per flygning.
• Fortsatt stora förseningar orsakade av kapacitets- och personalbrist på centralen i Karlsruhe. I januari stod centralen i Karslruhe för en femtedel av alla förseningar i Europa!

Flygplatser:
• Flygplatsförseningar minskade med 14,6 % jämfört med förra årets januari.
• Kapacitetsbrist på främst Istanbul/Atatürk.
• Störst tillväxt hade Berlin/Tegel (nya rutter), Palma de Mallorca, Düsseldorf, Wien och Aten.
• Störst trafikminskningar hade flygplatserna i Ankara, Toulouse/Blagnac, Paris/Orly, Geneve och Stockholm/Arlanda.

Flygbolag:
• De flygbolag som bidrar mest till ökningen är Ryanair, easyJet UK, Eurowings, LOT och Vueling.
• Flygbolagen med störst tillväxt var Binter Canarias, European Air Transport, LOT-Polish, Olympic och Norwegian.
• Flygbolagen med störst minskningar var Loganair, Aegean, Flybe, NetJets och HOP.

Kommentarer:
Den stora skillnaden i procentuell förändring mellan december och januari förklaras av händelser december 2017. Det blir därför intressant att se siffrorna för februari som kanske kan ge en liten bild av om vi nu ska se en fortsatt tillväxt men med lite långsammare takt. Januari är en månad med ”vintertidtabell” och lägre trafik utom i de delar som får ökad trafik med vinterturism (Alperna…). Ser man på kurvorna nedan så ska trafiken nu öka från årets bottennivå till toppen i juli. I Sverige brukar det dröja till efter sportloven innan trafiken tar fart igen.

Norden:
Trenderna för de nordiska centralerna varierar och även för januari sticker södra och östra delarna ut. Trafiken för Bodö minskade med -3,2 % och Stockholm minskade med -1,0 %. Trafikökningar för Köpenhamn med 1,1 %, Stavanger med 1,6 %, Oslo med 1,7 %, Malmö med 5,4 % och Tampere med 7,1 %.
Ingen av de nordiska centralerna orsakade någon försening i januari. I Sverige hade Stockholms-centralen en trafikminskning på -0,98 % medan centralen i Malmö hade + 5,5%.

Mycket mer fakta finns att hämta här: Länk


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.