Home » Flygindustrin » Anders Ellerstrand: Flygtrafiken i Europa i November

Anders Ellerstrand: Flygtrafiken i Europa i November

Network Manager rapporterar om flygtrafiken i Europa månadsvis.

Här är en kort sammanfattning för november 2018:
• Tillväxttakten fortsätter på en hög nivå. Genomsnittlig daglig trafik var den högsta som någonsin mätts för en novembermånad.
• Trafikökningen jämfört med november 2017 var 4,2 %, vilket är i linje med prognosen.
• De stater som bidrog mest till tillväxten i november var Tyskland, Frankrike och Spanien.

Enroute:
• Genomsnittliga en-route-förseningen i november var 0,49 minuter per flygning vilket är över riktvärdet för november som var 0,18 minuter per flygning. För de senaste 12 månaderna är nu förseningarna 1,81 minuter per flygning vilket är mer än tre gånger riktvärdet som var 0,52 minuter per flygning.
• Förseningar för en-route ökade med 133 % jämfört med förra året! Varierande orsaker:
• Förseningar orsakade av kapacitetsbrist främst för centralerna i Karlsruhe och Lissabon, men även för Canarias, Madrid, Barcelona och Prag.
• Förseningar orsakade av personalbrist främst för centralen i Karlsruhe, men även för Langen, Marseille och Reims.
• Förseningar orsakade av väder för centralen i Canarias.

Flygplatser:
• Flygplats-förseningar ökade med 54,2 %!
• Säsongsväder gav förseningar på flygplatser i London och Paris.
• Förseningar orsakade av underhållsarbete på Atens flygplats.
• Flygplatserna med störst tillväxt var Berlin/Tegel (flera nya linjer), Düsseldorf, Aten, Wien och Palma de Mallorca.
• Störst trafikminskningar hade flygplatserna i Ankara, Istanbul/Ataturk, Stockholm/Arlanda, Geneve och Köln/Bonn.

Kommentarer:
November är en månad då flygbolagen byter till ”vintertidtabell” och trafiken börjar sjunka utom i de delar som får ökad trafik med vinterturism (Alperna…).

Norden:​
Trenderna för de nordiska centralerna varierar och även för november sticker södra och östra delarna ut. Trafiken för Bodö minskade med -3,9 % och Stockholm minskade med -1,9 %. Trafikökningar för Oslo med 2,1 %, Stavanger med 3,1 %, Köpenhamn med 4,9 %, Tampere med 6,7 % och Malmö med 7,2 %.
Centralerna i Norge, Sverige och Finland hade inga förseningar medan Danmark hade mycket små förseningar.

För Sverige fortsätter inrikes- och utrikesflyget en negativ utveckling medan den överflygande trafiken fortsätter öka kraftigt. LFV redovisar att den totala trafikökningen i november var 2,5 procent. I de totala siffrorna döljs dock de stora skillnaderna där överflygande trafik ökade med 12,6 %, utrikes minskade med 0,2 % och inrikes minskade med hela 11 %.

Mycket mer fakta finns att hämta här: Länk


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.