Home » Flygindustrin » Börja partyt på flyget kan bli dyrt

Börja partyt på flyget kan bli dyrt

I försök att hålla ett brett perspektiv på flygindustrin försöker bloggen ibland ta upp även passagerarfrågor. Det är ju på grund av passagerare som det flygs, så det är rimligt att ta upp dessa frågor. Exempel på tidigare inlägg av denna typ är ok första klass (länk), om underhållning på flygplan (länk) samt om pyjamas och andra saker som försvinner från flygplan(länk).

Denna gång handlar det om passagerare som flyger iväg för att festa, ofta från norra Europa ner till medelhavsregionen. Det är The Guardian som (länk nedan) tagit upp detta ämne. För flygbolagens del handlar det om personer som haft för mycket alkohol och beter sig på ett sätt som påverkar flygsäkerhet och effektiv operationell verksamhet. De allra flesta problemen av denna typ handlar om grupper av passagerare, ofta sådana som har som syfte med resan att festa och helt enkelt börjar lite väl tidigt.

Artikeln rapporterar att passagerare som är kraftigt alkoholpåverkade på ett flygplan kan få böta upp till 5000 pund och fängslas upp till två år. Om flygplanet måste gå till alternativ flygplats kan det handla om upp till 80000 pund. Motsvarande i Sverige förefaller vara sex månaders fängelse (länk) och upp kostander kan handla om inte bara böter utan även ersättning till flygbolaget (länk). Ett konkret exempel från Dagens Juridik tar upp en man som dömdes till ett och ett halvt års fängelse för att ha tvingat fram en nödlandning med sitt beteende (länk).

För flygande personal är rubriken på sådan här händelser “unruly passengers”, vilket är något dom de tränas för att hantera. IATA tar upp att under en tioårsperiod från 2007 till 2016 rapporterades 58 000 händelser av denna typ. Det låter mycket men ska ses mot att det genomfördes ungefär 27 miljoner flygningar globalt 2007 och 35 miljoner 2016. Så det är fortfarande något som inte hånder allt för ofta, om ån att varje fall är ett för mycket för de som måste hantera dessa situationer. Även om olika lösningar, t.ex. att inte servera sprit på flygplatser eller på flygplan, har diskuterats så ör det inte uppenbart hur ett beteende som är så pass vanligt i samhället ska kunna undvikas eller hanteras bättre när det gäller flyg.

Länk till artikel:
Partygoers on flights warned ‘excessive drinking’ will lead to hefty fines


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.