Home » Flygindustrin » Anders Ellerstrand: Flygtrafiken i Europa maj 2018

Anders Ellerstrand: Flygtrafiken i Europa maj 2018

Network Manager rapporterar om flygtrafiken i Europa månadsvis. Här är en kort sammanfattning för maj 2018:
• Trafikökningen jämfört med maj 2017 var 2,9 %, vilket är i enlighet med bas-prognosen. Även om tillväxttakten verkar avta något har vi fortfarande en oavbruten tillväxt sedan november 2015.
• De stater som bidrog mest till tillväxten i maj var Grekland, Turkiet och Spanien.
• Totala förseningar pga. restriktioner var 176,5 % mer än maj 2017! Genomsnittlig försening var 2,61 minuter per flygning vilket är långt över riktvärdet för maj som var 0,45 minut per flygning.
• För de senaste 12 månaderna är den genomsnittliga förseningen 1,05 minut per flygning vilket ör fyra gånger högre an riktvärdet 0,28 per flygning.

Enroute:
• Förseningar för enroute ökade med 283,8 %! Dessa är huvudsakligen orsakade av väder och strejker i Frankrike (Marseille ACC).
• Under senare delen av månaden ledde vädret i centrala Europa till omfattande förseningar särskilt i luftrum kontrollerat från centralerna i Maastricht och Karlsruhe.
• Fortsatta kapacitetsproblem på centralen i Karlsruhe.

Flygplatser:
• Flygplats-förseningar ökade med 23,4 %, huvudsakligen orsakat av väder.
• Säsongsbetonat väder har gett stark påverkan av operationer på Frankfurt/Main och Amsterdam/Schiphol samt i mindre omfattning även London/Gatwick.
• London/Gatwick och Amsterdam/Schiphol har problem med kapacitet.

Kommentarer:
Siffrorna för mars och april är alltid svårtolkade eftersom de påverkas av hur påsken ligger. Maj ger därför en bättre indikering. Flygtrafiken ser ut att fortsätta växa om än i en något mindre takt och nya rekord lär slås i sommar.

Det som är oroande är hur förseningarna ökar kraftigt. Det beror naturligtvis på att det är svårt att anpassa kapaciteten till den ökade efterfrågan men detta påverkas också av den stora ekonomiska press som funnits de senaste åren. Många flygtrafikledningar har haft stort fokus på att minska kostnader.

Pressen för att minska kostnader grundar sig till stor del på en gammal uppfattning att flygtrafikledning i Europa är mycket mindre effektiv än den i USA. Därför är det intressant med de nya siffror som visar att det kanske inte är helt sant. När det gäller kostnaden per passagerarkilometer är flygtrafikledningen i Europa mer effektiv än den i USA. Det har jag tagit upp här på bloggen: Länk

Satsningen på att minska kostnader har nog delvis skett på bekostnad av kapacitet och jag tror att detta nu börjar ge en negativ effekt som kommer att bli allt tydligare. Det har funnits de som höjt ett varningens finger och som nu kan säga ”vad var det vi sa”…

Sverige:
För Sverige anger LFV trafikökningen i maj, jämfört med maj 2017, till 3 % och det gör att maj är den månad som haft högst trafiksiffror någonsin med 70 552 rörelser där det gamla rekordet sattes september 2018 med 70 122 rörelser. Det är dock stora skillnader mellan olika typ av trafik. Svensk inrikestrafik minskade med 10 % i maj medan den överflygande trafiken ökade med nästan 13 %! Mer lokalt så hade centralen i Malmö trafikökningar på 7,4 % (vilket är dubbelt så mycket som prognosen visade) och maj blev ett nytt topprekord. Även i Sverige börjar vi nu så smått se förseningar eftersom vi närmar oss kapacitetstaket i vissa delar av luftrummet.

Mycket mer fakta finns att läsa här: Länk


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.