Home » Flygsäkerhet » Anders Ellerstrand: Carsten Busch – Safety Myth 101

Anders Ellerstrand: Carsten Busch – Safety Myth 101

Här berättar jag om en bok jag nyligen läst.

Carsten Busch är holländare som hamnade i Norge där han nu bott och arbetat flera år. Han behärskar sålunda såväl holländska som tyska, engelska och norska. Boken jag läst är på engelska och någon gång tycker jag det märks att det inte är Carstens modersmål – förutom att han själv kommenterar det ibland. Carsten var från början ingenjör och har också studerat juridik innan han kom in på safety där han idag hunnit skaffa en gedigen erfarenhet genom arbete med safety inom olika industrier som järnväg, olja/gas och polis m.m.

Carsten har uppenbarligen läst väldigt mycket relevant litteratur och han delar frikostigt med sig av tips om andra böcker. En liten sidoeffekt av det har varit att jag flera gånger avbrutit mitt läsande för att beställa hem en bok som han tipsar om. Det har alltså blivit ganska dyrt att läsa boken…

Boken är skriven på ett annorlunda sätt vilket har såväl fördelar som nackdelar. Den är indelad i olika sektioner:
1. General issues
2. The safety professional
3. Safety Management & More
4. Culture
5. Measuring Safety, Goals and Indicators
6. Incidents, Accidents and their Causes
7. Risk and Risk Assessment

Varje sektion innehåller sedan ett antal myter och totalt beskriver boken 123 myter inom safety. Varje sektion avslutas med lästips där olika böcker presenteras som har bäring på respektive sektion. Slutligen har varje sektion också ett avsnitt med ”noter”. Totalt finns det 430 sådana här ”noter” som är numrerade i texten. Dessa noter kan innehålla allt från korta humoristiska kommentarer till längre utvecklande texter och ofta ytterligare tips om böcker eller länkar till material på nätet.

Texterna är skrivna med ett vardagligt språk vilket gör den lättläst även om man inte är så van att läsa på engelska. Samtidigt vill åtminstone jag läsa noten direkt vilket leder till ett ständigt bläddrande. Min lösning blev att ha två bokmärken. Ett placerat där jag läser och ett där jag just nu är på avsnittet med noter. Jag har läst boken från början till slut men tror säkert jag kommer att återvända till den som en uppslagsbok där sektionsindelningen och innehållsförteckningen bör göra det lätt att hitta vad jag söker.

Det märks tydligt att Busch är kunnig i ämnet. Han har läst mycket men kan välja bland det han läst och gräver inte ner sig i en skyttegrav utan ser nyanserat på allt han läst. Ett exempel är att många idag fullständigt sågar den gamla klassikern ”Industrial accident prevention: a scientific approach” av Heinrich – ofta utan att ha läst boken själva. Busch har istället lagt stor möda på att leta upp samtliga utgåvor för att själv se vad som finns där. I sin bok tar alltså Busch upp mycket av det Heinrich skrev om och han gör det på ett nyanserat sätt. På liknande sätt tar han upp mer nutida författare som Reason, Hollnagel och Dekker och lyfter fram det han finner användbart samtidigt som han talar om vad han inte tycker är bra.

Slutomdömet är att detta egentligen inte är en bok om ”Safety Myths” utan en väldigt allsidig och användbar grundbok om safety. Kanske inte den första bok man ska läsa eftersom det inte är en lärobok men en utmärkt bok för att fördjupa sig och få nya intryck i ämnet safety.


7 Comments

 1. Kul att du recenserar denna! Carsten är sedan i januari också student på vårt masterprogram i human factors & systems safety. Vi är priviligierade med erfarna och kloka studenter. Vissa har tom skrivit en bok i ämnet innan de börjar sina studier hos oss 🙂

 2. Hej Johan,
  Jag har lite kontakt med Carsten och han har berättat att han går kursen och tycker det är mycket spännande!
  Skriver från Amsterdam efter en intensiv dag med safety-konferens och intressant nätverkande.
  / Anders

 3. Av en slump passerade Carsten och jag Kastrup söndag för en knapp vecka sedan. Han på väg till “Learning Lab” i Lund och jag på väg till “Master Class Human Factors and Safety” i Amsterdam. Det gav en möjlighet för oss att träffas för första gången. En drink/kaffe och en knapp timmes trevligt samtal som resultat!

  Carsten ligger snäppet före mig (när det gäller våra respektive studier för en Masters) och han är nästan klar med sin avhandling. Den har ett intressant ämne och jag hoppas få del av resultatet och kan kanske återge något av det här så småningom.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.