Home » Flygindustrin » Alla anklagar alla för att sälja flygplan för billigt

Alla anklagar alla för att sälja flygplan för billigt

Som tidigare konstaterats på bloggen så är detta med att bygga och sälja flygplan något som handlar om mer än bara industriverksamhet. Flygplanstillverkning återfinns högt upp på “the value chain” och ses ofta för en nation om ett sätt ett utveckla eller behålla högteknologisk industri, vilket innebär att politiska aspekter kommer in. Detta har det skrivits om förr här på bloggen, till exempel avseende Boeing och Airbus konkurrens (länk), liksom i andra inlägg om flygplanstillverkare (Bombardier och Embraer).

Just i detta fall är det Boeing som anklagar kanadensiska Bombardier för att ha sålt flygplan alldeles för billigt till det amerikanska storflygbolaget Delta. AINonline rapporterar om (länk nedan) att under föra året sålde Bombardier 75 flygplan av typen CS100s till Delta för 19.6 miljoner dollar per flygplan, men enligt Boeing kostade tillverkningen av dem 33.2 miljoner dollar per flygplan. Boeing hävdar också att de priser som erbjudits i USA är betydligt lägre än de som erbjudits i Kanada, vilket leder till anklagelsen om “dumping”.

Detta kommer efter att den kanadensiska delstaten Quebec (Bombardiers hemstat) gått in med pengar i utvecklingen av C Series och efter att den kanadensiska regeringen erbjudit räntefria lån till Bombardier. Tidigare i år har Embraer begärt konsultationer i World Trade Organisation (WTO) av samma anledning som Boeing nu tar upp frågan om otillbörligt stöd till Bombardier. Allt detta kommer efter årtionden av liknande konflikter mellan Boeing och Airbus på högsta nivå i WTO, liksom liknande konflikter mellan andra tillverkare.

Efter att ha träffat representanter för olika tillverkare under många år och efter att ha följt de återkommande anklagelserna mellan tillverkare så är Det inte lätt att veta vad man ska tycka om det hela. Även om det kan finnas gradksillnader i olika situationer så är försäljning av flygplan knappast en verksamhet som någonsin sker på “rättvisa” villkor. Självklart har Boeing, Airbus och andra ett stort stöd från de stater där de tillverkar sina flygplan. Utan statligt stöd skulle Brasilien inte kunnat utveckla Embraer och det är med massivt statligt stöd som Kina nu försöker utveckla flygplanstillverkning (länk). Det samma gäller för liknande försök i Indien (länk) och Indonesien (länk).

Det finns en mängd olika former för mer direkt (delägarskap, industrisatsningar, skattelättnader o.s.v.) och indirekt stöd (statliga köp av flygplan, inte ta ut skatter – som för Boeing, forskningssatsningar o.s.v.) för flygplanstillverkning. Många av dessa former kan dessutom hanteras så att de delvis döljer avsikten att främja den egna tillverkaren. Det är detta som leder till de långa och svåra förhandlingarna i WTO, som dessutom inte alltid leder till något slut med tydliga konsekvenser. Det är svårt att förstå deprocesser mesta av detta och visst vore det önskvärt med en mer rättvis marknad för tillverkning och försäljning av flygplan. Men det kommer vi nog inte att få se, utan snarare mer av anklagelser och rättsligt spel kring denna viktiga och prestigefyllda industriverksamhet.

Länk till artikel:
Boeing Charges Bombardier with ‘Dumping’ C Series into U.S.


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.