Home » Flygutbildning och träning » Träning av beslutsfattande för piloter – Bästa sammanfattningen hittas här

Träning av beslutsfattande för piloter – Bästa sammanfattningen hittas här

Här på TFHS-bloggen har jag hittills inte tagit upp de ofta utmärkta examensarbeten som studenter vid TFHS genomfört men det är något jag hoppas kunna göra mer framöver. Idag börjar jag med ett från förra året som är mycket användbart för alla i flygindustrin (piloter, flygledare, ingenjörer, kabinpersonal o.s.v.) eftersom det handlar om beslutsfattande och hur det kan tränas.

I samband med en Bachelor-kurs på TFHS för tidigare studenter fick jag återse David Thell, som numera är kapten och instruktör på Norwegian. På grund av sina erfarenheter i båda dessa roller valde han att i sitt examensarbete fokusera på hur man kan träna beslutfattande för piloter. Det var överhuvudtaget fantastiskt roligt att träffa tidigare studenter och ta del av deras erfarenhet som piloter och av flygindustrin, men det var speciellt glädjande att få se dessa erfarenheter bli till något som kan vara värdefullt för många andra.

Som handledare följde jag Davids arbete och den rapport han skrev ihop utgör den mest översiktliga och bästa sammanfattning jag har sett av litteratur avseende träning av beslutsfattande för piloter. Med ett för ett så svårt område lättläst språk sammanfattar David olika sätt att träna, reflekterar kring dessa och rekommenderar hur de olika metoderna kan användas. I många avseende är detta ett avgränsat examensarbete när det är som bäst, inte ett fullt forskningsprojekt, men en omfattande undersökning som är användbar både för forskare och praktiker.

I korthet så tar examensarbetet upp och sammanfattar kort olika teorier om beslutsfattande, följt av olika metoder som kan användas för att träna detta. Speciellt intresssant och viktigt är skillnaderna mellan klassiska och naturalistiska metoder för beslutsfattande, något som fortfarande många piloter och andra i flygindustrin inte känner till. De avslutande rekommendationerna är väl avvägda och kan utgöra en grund för fortsatta diskussioner på träningsavdelningar. Jag rekommenderar en full genomläsning av detta examensarbete – definitivt så för alla som är involverade i träning av personal i flygindustrin.

Länk till text:
Training Aeronautical Decision Making in Commercial Flight Operations


7 Comments

  • Absolut – det som tas upp är tillämpbart även i andra sammanhang av träning avbeslutsfattande.

  • Kul att du vill läsa min uppsats. De grundteorier jag presenterar har i många fall utvecklats i forskning gentemot andra yrkesgrupper med liknande förutsättningar vad gäller beslutsfattande; dvs. tidsbegränsningar, informationbrist/överflöd, hög risk, ogästvänlig beslutsmiljö etc. Sedan försöker jag presentera dessa m.h.a bl.a J. Orasanu’s (NASA) model för aeronautiskt beslutsfattande. Hoppas du finner den givande.

 1. Meget interessant og meget brugbart ift. CRM.
  Udfordringen er jo netop at få dette udmøntet i praksis.
  Jeg ser også paralleler til joint training, hvor også Cabin Crew er med.

  • Tack, Sören! Kul att du kommenterar här – det är mycket uppskattat. Ja, det jag uppskattar med denna sammanställning är just att den är kort, lättläst och praktiskt inriktat. Det finns mycket teori att lösa kring beslutsfattande, men inte så mycket om hur det ska göras. Att generalisera metoderna för combined training vore ett intressant projekt.

 2. Så har jag då funnit tiden att läsa igenom Davids arbete och fann att Nicklas har helt rätt. Det är en mycket översiktlig, bra och användbar sammanfattning. Den går absolut att överföra även till mitt yrke – flygledare och då inkludera även min roll som skiftledare.

  Det sista året har vi t.ex. råkat ut för några tillfällen med tekniska problem som inte riktigt stämt in på de scenarier vi har färdiga checklistor för. Jag tror det här kan vara till användning i diskussioner om hur vi kan förbättra vår förmåga att hantera liknade situationer.

  • Härligt att höra, Anders. Det är enligt min mening just sådana här sammanfattningar av forskning, med råd om hur den kan användas som behövs för att kunna utveckla det som vi praktiker gör. Verkligen glad att höra att du fann rapporten värdefull.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.