Home » Flygsäkerhet » Forskning om single pilot cockpit – men det vill man helst inte tala om

Forskning om single pilot cockpit – men det vill man helst inte tala om

Ibland hör man om saker man inte riktigt tror på och måste därför kolla upp dem. Och ibland är man inte riktigt säker ens när man har kollat upp det man hörde. I denna kategori är det jag nyligen hörde om europeisk forskning om single pilot cockpit för framtiden. Så jag fick naturligtvis kolla upp detta och vid första googlingen dök det upp, forskningsprojektet ACROSS – vilket står för Advanced Cockpit for Reduction Of Stress and Workload (se länk nedan). Detta är ett brett och stort europeiskt forskningsprojekt, med ett stort antal deltagare från industri och universitet (länk).

I översikten (länk) av projektet pratas det om ökad flygtrafik och den höga säkerhet som uppnåtts redan i flygindustrin. I detta sammanhang refererar man till hur tvåpilotssystemet bidragit till detta och redan här blev jag fundersam på grund av den ovanligt tydliga markeringen av detta. Men det behövde jag inte vara fundersam på länge för sedan omnämns i texten statistik om piloter som orsak till 60% av olyckor och därmed har trovärdigheten för texten tagit slut.

Alla som har läst om Human Factors mer än ytligt känner till 70%-myten och andra resonemang kring varför “pilot error” vare sig är rimligt eller relevant som begrepp (“Bad Apple”-myten, hur fokus på piloten döljer ansvar för andra o.s.v.) mer än väldigt sällan. Detta är Human Factors på grundläggande nivå och när någon tar upp sådan här statistisk avslöjar det alltid hur lite de vet om både flygsäkerhet och Human Factors. Det är med besvikelse jag ser en sådan här text på en sida som introducerar ett stort europeiskt forskningsprojekt.

Om man sedan tittar vidare på målen (länk) så finns även här formuleringar som uppenbarligen leder någon vart men som samtidigt tycks försöka dölja något. Man talar on att man vill bidra till minskad arbetsbelasrning och stress för besättningar samt att man vill underlätta när en pilot vilar eller är inkapaciterad. Men det är det tredje målet som framstår som det verkligt viktiga:
“ACROSS will identify aspects that currently prevent the reduction of the crew to a single pilot”. I meningen efter skriver man dock att single pilot operationer inte är målet för forskningen, för att därefter i sista paragrafen skriva att de lösningar som kan komma från projektet kan komma att möjliggöra framtida single pilot operationer.

Det är svårt, i alla fall för mig, att tolka det hela som något annat än att detta projekt handlar just om utveckling av single pilot cockpit och förmodligen som ett steg mot framtida fullt automatiserad flygning. Det kan också leda till förbättrad cockpit design och automation för tvåpilotssystemet, men det förefaller bara vara ett steg på vägen. Naturligtvis hade det varit mer rakt att skriva detta men det är troligtvis politiskt omöjligt. Allt detta kan jag förstå och jag är vare sig kritisk till projektets mål eller till att de inte kan skriva desssa rakt ut. Däremot är jag kritisk till de texter som skrivits på projektets webbsida. Men jag tror att det kommer att komma mycket intressant och värdefull forskning från projektet och ser fram emot att följa forskningen och diskussionerna kring denna.

Länk till ACROSS-projektets hemsida:
WELCOME TO ACROSS Advanced Cockpit for Reduction Of Stress and Workload


1 Comment

  1. Du hittar intressanta ämnen!

    Även i min bransch hör man ju hur tekniken kommer att göra människan över flödig. F-n tro´t! 😉

    MIn uppfattning är väl snarast att med alltmer avancerad teknik blir det också alltmer uppenbart att teknik inte är felfri. Att det ändå fungerar så bra som det gör är nog alltmer tack vare människan istället för mytens trots människan.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.