Home » Flygindustrin » Strålning och flygplansbesättningar – inte ofarligt, men inte farligt?

Strålning och flygplansbesättningar – inte ofarligt, men inte farligt?

Ett av de återkommande arbetsmiljöproblem som tas upp inom flygindustrin är att besättningsmedlemmar utsätts för kosmisk strålning medan de flyger. Det handlar alltså om strålning från universum omkring oss i form av subatomära partiklar som träffar jordens atmosfär och leder till sekundära partiklar som sedan når vidare ner genom atmosfären. Detta är något vi utsätts för varje dag i livet även på marken men något mer om vi befinner oss på ett flygplan. Det har forskats en hel del kring detta, med en del studier som visat förhöjda nivåer av cancer för besättningsmedlemmar jämfört med befolkningen som helhet, men även med en del studier som inte kunnat påvisa skadliga effekter.

Sedan 1994 är besättningsmedlemmar i USA klassade som “radiation workers” och det finns en hel del i riktlinjer och forskningslitteratur som tar upp olika gränser och strålningsdoser. Enkelt uttryckt så kan man säga att utsatthet för kosmisk strålning när det gäller flyg handlar om var, hur högt, hur länge och hur ofta man flyger. Detta innebär att det är i första hand de besättningsmedlemmar som flyger yrkesmässigt (ofta), interkontinentalt (länge), större passagerarflygplan (högt) och nära polerna som är i riskzonen.

När jag själv gick igenom forskningslitteraturen på detta område för ett tag sedan så kom jag till samma slutsats som tycks finnas i en lättläst artikel från BBC, liksom i råd från Health Physics Society och Centre for Disease Control and Prevention i USA länkar till samtliga nedan). Som tas upp av BBC har omfattande studier i Skandinavien (10000 piloter över 17 års tid), Japan och Italien (kabinbesättning) samtliga visat på mågot förhöjda risker för cancer, speciellt melanom. I samtliga av dessa fall är dock kopplingen till kosmisk strålning osäker och i fallet med skandinaviska piloter kopplades ökningen ihop med livsstilsfaktorer, till exempel mer utsatthet för solstrålning (kanske på destinationer då?). Även större studier i Europa har genomförts (länk nedan), varav en kan sammanfattas med följande citat:

“In a recent study cancer mortality among 19000 European airline pilots and flight engineers was studied. No substantially increased risk for cancer mortality due to ionizing radiation was found. The mean duration of the follow up was almost 18 years. The conclusion was that cosmic radiation plays only a minor role along with other occupational risk factors affecting mortality of commercial cockpit crew members. The report includes references to other similar investigations.”

Det finns, kanske mest tydligt i USA, riktlinjer avseende kosmisk strålning för gravida besättningsmedlemmar men enligt en studie (Waters, Bloom och Grajewski, 2000 – via länk två nedan) skulle det krävas 100 flygtimmar per månad på rutterna med högst dos (t.ex. USA till Japan) för att nå upp till gränsvärdet. Sammantaget kan man säga att det är högst rimligt att uppmärksamma risker med kosmisk strålning för besättningsmedlemmar, men som helhet så pekar den tillgängliga kunskapen just nu mot att sådan strålning som mest bidrar med små riskhöjningar för cancer, speciellt i förhållande till andra livsstilsfaktorer eller andra riskfaktorer. Med tanke på att längre flygningar blir allt vanligare och att arbetstiden ökat för besättningsmedlemmar så är det dock bra att det redan pågår fler studier om kosmisk strålning och dess inverkan på besättningsmedlemmar.

Länk till texter:
Space Radiation: Should frequent flyers worry?
Radiation Exposure During Commercial Airline Flights
AIRCREW SAFETY & HEALTH
Evaluation of the Cosmic Radiation Exposure of Aircraft Crew


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.