Home » Flygsäkerhet » Om kontroll och förlorad kontroll av flygplan

Om kontroll och förlorad kontroll av flygplan

image

Risken för att förlora kontrollen av ett flygplan har alltid funnits som en av de risker en pilot måste kunna hantera. Historiskt sett har detta varit kopplat till flygplansegenskaper, typ av flygning, väder och andra faktorer. Idag har det även att göra med automation, både som möjlig orsak till förlorad kontroll och som möjlig orsak till att en pilot inte kan hantera situationen – kunskap och kunnande om hantering av sådana situationer är svårt att upprätthålla när de är sällsynta och när flygningen sker mest med hjälp av automation.

De senaste åren har sett ett förnyat fokus på Upset and Recovery Prevention Training (UPRT), kopplat till en olyckor där detta spelat en avgörande eller viktig roll. Flera flygbolag har genomfört speciella program för detta, med speciellt designad träning i vanliga flygsimulatorer och i vissa fall även inkluderande specialkonstruerade simulatorer och träning i flygplan. Trots detta finns det en hel del frågor kring hur sådan här träning kan göras effektiv och så pass relevant att den med kan försäkra att piloter kommer att kunna hantera “upset”-situationer.

I en utmärkt artikel av Kapten Dominik Waser, publicerad på LinkedIn, sammanfattas en hel del viktiga aspekter avseende om “loss of control”. Även en artikel a Stephan Hickman om Human Factors i “aircraft upset” är kort och bra läsning om detta. I den förstnämnda artikeln tas risken för upsets upp, liksom överraskningseffekten (“startle”), frågan om träning i ett mindre flygplan ger överförbart kunnande, bergänsningarna hos simulatorer och vikten av reglelbunden handflygning. Som en sammanfattning på frågor om “loss of control”, “UPRT” och annat inom samma område utgör dessa artiklar en bra och sammanfattande läsning.

Länk till artiklar:
Aircraft Loss of Control – a test pilot’s view
The role of Human Factors in Aircraft Upsets
Länk till samtliga sex artiklar:
Artiklar om UPRT – Stephen Hickman


4 Comments

  1. Nu har jag läst igenom dessa mycket intressanta artiklar.

    Jag har mött fd Flygvapenpiloter som menar att deras bakgrund med att flyga nära flygvapnets “envelope” gör att de kan hantera detta bättre och att de inte skulle kunna hamna i en “AFR447” situation. Finns det någon statistik som stödjer ett sådant uttalande?

    Tydligen är möjligheterna att använda simulatorer begränsade och det verkar finnas delade meningar om nyttan av att träna i små flygplan. Om fler ser behovet av att träna kanske någon tillverkare ser en affärsmöjlighet – utveckla ett mindre, kanske tvåmotorigt, flygplan som liknar ett större flygplan i sättet att hantera dessa situationer och som samtidigt är så konstruerat att det går att träna säkert?

    Jag hade turen att få min motorflygutbildning på F5 med militär flyglärare och SK61. Jag minns t.ex. hur vi tränade ingång och urgång ur spinn på instrument med förskärmning. Hur många A-cert-piloter har fått göra det? Efter jag fått mitt cert fortsatte jag med en utbildning i avancerad flygning på Decathlon med Pär Cederqvist som flyglärare. Jag minns att vi tränade urgång ur okontrollerade lägen. Pär “levererade” flygplanet i olika lägen, farter och med olika motorpådrag och sen var det min uppgift att återta kontroll med minimal höjdförlust. “Tricket” var att hitta horisonten och närmsta vägen dit. Det blev aldrig någon större pilot av mig men trots att mina upplevelser i SK61 och Decathlon ligger 35 år bakåt i tiden har denna utbildning alltid givit en trygghet när det gällt själva manövrerandet. Flera flyglärare har haft negativa synpunkter på olika delar av min flygning men oftast avslutat med att jag kan i alla fall manövrera flygplanet…

    • Mycket intressant med din egna erfarenheter och synpunkter på detta. Jag känner inte till någon forskning som styrker det du tar upp, om än att jag hört samma argument. Det kan möjligtvis vara så att det argumentet kan gå åt två håll – att det är bättre att ha erfarenhet av att vara “vid gränsen” om man hamnar i sådana lägen, men kanske också att om man har den erfarenheten är man inte lika försiktigt med att komma nära gränsen och kan lättare hamna i sådana lägen. En av Nina kollegor (som inte har militär erfarenhet) är alltid noga med att betona att han ser sig som en “medelpilot” och hanterar risker och undviker dem därefter. Det ser jag som en bra inställning hos en pilot som flyger med passagerare. Erfarenhet av att ha testat gränserna är naturligtvis värdefullt för att kunna hantera svåra situationer, men det självförtroende sådan erfarenhet ger kan i sig innebära en risk i vissa lägen.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.