Home » Flygsäkerhet » Tekniker och piloter – och deras samarbete

Tekniker och piloter – och deras samarbete

image

Här på bloggen hoppas jag kunna ta upp så många olika aspekter av Human Factors, flygsäkerhet, träning och industrin som möjligt. Så här kommer lite om samarbetet mellan tekniker och piloter, baserat på en text som cirkulerat på nätet med titeln “How to operate a helikopter mechanic” (länk nedan).

Enligt denna beskrivning startar samtalet mellan pilot och tekniker om ett tekniskt problem ofta på detta vis:
1. Piloten rapporterar att helikoptern har ett problem. Teknikern svarar, “Det är inget som är fel med det.”
2. Piloten upprepar sitt klagomål. Teknikern svarar, “Det är mätaren/instrumentet.” (“The gauge” på engelska.)
3. Piloten ger sig inte. Teknikern svarar, “De är likadana allihop.”
4. Piloten berättar, med viss irritation, om problemet ännu en gång. Teknikern säger, “Det kan jag inte fixa.”
Efter detta fortsätter samtalet och problemet löses.

Texten ovan är uppenbarligen från ett pilotperspektiv, då teknikern säkerligen ser det från perspektivet av en tekniskt okunnig och allmänt krävande pilot. Men den ger en bild av att det handlar om två olika yrkeskulturer som möts och att det mötet inte alltid är problemfritt. Anledningen till samtalet ovan är att det tvingar piloten att ge mer information om vad som är fel, vilket ger teknikern mer detaljer om problemet, liksom en uppfattning om pilotens kunskap så att han bedöma hur trovärdig informationen är. Sett ut detta perspektiv är samtalet en konstruktiv del av “trouble shooting” för teknikerns del.

I artikeln betonas pilotens ansvar för detta samtal och för att relationen med teknikern ska fungera. De fyra enkla saker som en pilot kan göra för detta är (från ett perspektivet som helikopterpilot):
1) Tvätta ett flygplan – kommer att överraska och skapa misstänksamhet, men skapar nyfikenhet och bra samtal där båda sidor kan lära sig något om varandra.
2) Gör en noggrann pre-flight inspection – säkerhet är ett gemensamt ansvar och även den bäste (tekniker eller pilot) kan missa saker.
3) Misshandla inte flygplanet – det är teknikern som måste ta hand om de problem som uppstår när en pilot har “testat” flygplanet utöver vad som är rimligt och relevant.
4) Gör en inspektion efter flygning – en extra koll istället för att vara gå ifrån flygplanet kan spara tid och pengar och kommer att respekteras av teknikern.

Detta är en kort sammanfattning av en kort artikel, skriven med visa ord från erfarenhet och med god förståelse för de båda perspektiv som den tar upp. Läs och kommentera – och än hellre, kom med gästinlägg från tekniker- och andra perspektiv i flygindustrin!

Länk till artikel:
HOW TO OPERATE A HELICOPTER MECHANIC


2 Comments

  1. Jag jobbar som skiftledare (WS-watch supervisor) på ATC-centralen i Malmö. Alldeles intill mitt arbetsutrymme finns det som bemannas av TWS, alltså den tekniske skiftledaren. Vi har ägnat en del tid och övningar åt att förbättra vårt samarbete och jag kan känna igen mig lite i det som finns med ovan.

    Det är ju viktigt att förstå att vi har olika roller. Om det blir något tekniskt fel är teknikern/TWS intresserad av att förstå vad som orsakat felet och hur det kan åtgärdas. Jag som WS bryr mig mindre om vad som hänt – jag vill veta vilken effekt det har på verksamheten och hur länge det dröjer tills det är åtgärdat.

    Vägen framåt är – som i alla liknande situationer – att man förbättrar kunskapen om vad den andre gör och därmed får ökad förståelse och kan fungera mer effektivt tillsammans.

    I vårt fall har vi alltså haft en slags simuleringsövningar där vi simulerar ett tekniskt fel och går igenom checklistor osv. Det givande är genomgångarna efteråt där vi berättar för varandra hur vi upplevde det, vad vi gjorde, vilka problem vi mötte osv. Ibland kommer vi på något som ofta är enkelt men som gör livet lättare… 🙂

    • Tack Anders för en kommentar om detta samarbete från ett ATC perspektiv. Dina erfarenheter och tankar om detta är nog relevanta i många andra sammanhang. Jag kan bara önska att vi får kommentarer och framtida gästinlägg från andra – speciellt tekniker och ingenjörer – om detta.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.