Home » Flygutbildning och träning » Fler initiativ för att få fram nya piloter – även i USA

Fler initiativ för att få fram nya piloter – även i USA

image

I USA handlar det mesta av högre utbildning om att betala själv för utbildningen. Så har det också alltid varit avseende pilotutbildning. Men med den nuvarande bristen på piloter har man även här tagit åtminstone mindre steg iväg från denna helt och hållet självfinansierade väg till pilotyrket. Speciellt regionala flygbolag har tvingats hitta lösningar för att kunna få tag i nya piloter när deras egna piloter sökt sig till de större bolagen, i samband med att dessa faktiskt anställer för första gången på länge.

Nyligen meddelade PanAm International Flight Academy att de kommer att utbilda piloter för Swift Air. Detta med avsikt att få piloter att fortsätta direkt från grundutbildning till träning för arbete i Swift Air. Även det regionala bolaget PSA erbjuder en “kadettväg” till arbete hos dem som pilot, vilken innebär att de efter PPL återbetalar delar av de fortsatta träningskostnaderna fram till anställning. PSA ägs av American Airlines och liknande program verkar finnas för Envoy Air och Piedmont Airlines, vilka har samma ägare.

Sedan tidigare har JetBlue etablerat ett MPL-liknande program (först i USA) för att kunna utbilda piloter till sin egen verksamhet. Programmet heter Gateway Select och är en del av flera olika vägar till att bli pilot på JetBlue, något som i sin helhet kallas “JetBlue Pilot Gateway Programs”.

Även om dessa program inte är finansierade av bolagen, eller endast delvis finansierade, så är det en stor förändring mot tidigare att de har skapat en tydligare väg in till flygbolagen för nya piloter. Tidigare väntade flygbolagen i USA bara på få ansökningar från färdigutbildade piloter och de större bolagen väntade lite längre för att få ansökningar från piloter som byggt upp sin erfarenhet på mindre flygbolag. Om situationen avseende tillgång och behov på piloter ändras kan man dock räkna med att flygbolagen snarast återgår till sin tidigare strategi.

Länk till artikel om PanAm Academy och Swift Air:
Pan Am International Flight Academy Signs Agreement with Swift Air
Länk avseende American Airlines kadettprogram:
American Airlines announces cadet programmes for regional carriers
Länk till JetBlues program:JetBlue Pilot Gateway Programs


2 Comments

  1. Tror man også at årslønnen vil øke i samsvar med etterspørselen av piloter, hos de regionale flyselskapene? Leste i en rapport at nyansatte (first officers) i regionals ligger på ca. $19 000 i året..

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.