Home » Drönare » Resultat från EASAs arbetsgrupp avseende drönarkollisioner

Resultat från EASAs arbetsgrupp avseende drönarkollisioner

image

EASA har under en tid haft en arbetsgrupp igång avseende risken för kollisioner mellan flygplan och drönare. Gruppen har bestått av representanter från EASA, flygindustrin samt andra experter.

De rekommendationer som gruppen har kommit fram till kan sammanfattas så här: utveckla en analytisk modell för drönare så att vad som kan händer vid en kollision kan analyseras i simuleringar, riskbedömningar avseende kollisioner – speciellt avseende batterier, mer forskning avseende kollisioner (åsyftande modeller och simuleringar enligt tidigare).

En översikt av resultaten av arbetet samt slutrapporten finns tillgänglig här: “Drone Collision” Task Force

Det är lätt att förstå att detta redan är en viktig fråga som bara kommer att bli allt viktigare de närmaste åren.


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.