Home » Flygsäkerhet » NASA ASRS – 40 år av rapportering för bättre flygsäkerhet

NASA ASRS – 40 år av rapportering för bättre flygsäkerhet

image

NASA rapporterade häromdagen om något värt att uppmärksamma – fytioårsdagen för deras Aviation Safety Reporting System (ASRS). Detta är ett frivilligt och konfidentiellt rapporteringssystem som kan användas av piloter eller andra besättningsmedlemmar. Det skyddar de som rapporterar och har varit framgångsrikt avseende att samla in information om flygsäkerhet som sedan kunnat komma alla inom flygindustrin till godo. Systemet drivs av NASA för att hålla det fristående från dess ägare, den amerikanska luftfartsmyndigheten FAA. Via nyhetsbrevet “Callback” kan man följa denna rapportering och ta del av insamlade rapporter, kommentarer och “lessons learned”.

Länk till artikel om ASRS fyrtioårsdag: 40 Years of Safer Aviation Through Reporting

Länk till ASRS hemsida: Aviation Safety Reporting System

Länk till nyhetsbrevet “Callback”: Callback – Newsletter from ASRS


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.