Home » Flygindustrin » Singapore Airlines, COVID och framtiden för globala flygbolag

Singapore Airlines, COVID och framtiden för globala flygbolag

Singapore Airlines (SIA) har varit ett mycket framgånsgrikt flygbolag under snart femtio år och är än dag ett start varumärke inom flygindustrin. I en lång och intressant artikel på websajten “Today” (länk nedan) tas dess historia och nuvarande situation upp, med fokus på både hot och möjligheter framöver. Artikeln rekommenderas om än att den är lång, men den inbjuder också till reflektion kring flygindsutrins nuvarande situation.

Liksom många nya och framgångsrika flygbolag var SIA en gång i tiden en “disruptor”, d.v.s. någon som kom in och störde de på den tiden etablerade flygbolag genom att göra saker på ett nytt sätt. Man lyckades framgångsrikt kombinera en hög nivå på sin service med låga kostnader, vilket ledde till misstankar och anklagelser avseende konkurrensvillkor. Med tiden blev flygbolaget dock ett etablerat varumärke och en viktig del av Singapores ekonomi avseende logistik, turism och andra verksamheter som kunde utnyttja att Singapore nu var en internationell knutpunkt för flygtrafik.

Trots att flygbolaget tidigare framgångsrikt lyckades hantera effekterna av 9/11 och SARS har nu COVID-19 haft en stor och allvarlig effekt på flygbolaget. I och med att dess verksamhet omfattar endast internationella flygningar, utan någon inrikesmarknad, så har de negativa effekterna blivit stora. Ökad konkurrens från andra flygbolag med samma affärsidé har dessutom gjort det än svårare för SIA.
Möjligheten till längre flygningar med nya flygplan innebär att behovet av en stor hubb för flygtrafik kan komma att minska. Även om flygplatsen i Singapore är känd för att vara en av de bästa och mest spektakulära kommer direktflyg alltid att vara ett starkt argument för att locka passagerare.

Budgetåret som slutade i mars 2020 ledde till flygbolagets första förlust sedan det startades 1972. Med tanke på att långa internationella flygningar kan vara det som sist kommer att återhämta sig i flygindustrin så ser läget allvarligt ut. SIA har genomfört nedskärningar på flygplan, personal och löner. Även om ett ökat behov av fraktflyg har lett till nya inkomster så kan dessa inte kompensera för den enorma minskningen av passagerare. Liksom för många andra globala flygbolag så ser framtiden för SIA oviss ut.

Icke desto mindre så är framtiden för SIA så nära knuten till framtiden för staden och staten Singapore att överlevnad och framgång är nödvändigt för flygbolaget. Detta innebär att kostnader för att överleva, och för att kunna snabbt dra nytta av minska konkurrens efter COVID-19 krisen är över, är en nota som måste betalas. Pengar har redan skjutit till för detta, men mer kan komma att behövas. Under tiden utforskas olika möjligheter att förändra och utveckla flygbolaget så att det kan vara konkurrenskraftigt i en värld efter COVId-19. Med starkt stöd från staten, ett etbalerat varumärke och fokus på förändring är det ändå inte drastiskt att tro att Singapore Airlines kommer att vare ett flygbolag som kommer att finnas kvar och kunna återuppta sin tidigare framgågsrika position inom flygindustrin.

Länk till artikel:
Floored by Covid-19, can SIA soar again? Fate of S’pore’s aviation hub rests on it Read more at https://www.todayonline.com/big-read/big-read-floored-covid-19-can-sia-soar-again-fate-spores-aviation-hub-rests-it


1 Comment

  1. Intressant Nicklas, även om Singapore är speciellt i det att de bara flyger utrikes/långt så stämmer nog resonemanget in på många av de stora och kända bolagen. Otroligt tuff situation, inget positivt som väntar i närtid samtidigt som det är svårt att tänka sig att de kan försvinna.

    Intressant som du pekar på att efter pandemin kan det finnas en situation där trafiken ökar men konkurrensen är mindre. Vilka bolag har råd att invänta den fördelen?

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.