Home » Flygindustrin » Simon Ericson: Vinterresor inom Sverige – en möjlighet för flygbolag och flygplatser?

Simon Ericson: Vinterresor inom Sverige – en möjlighet för flygbolag och flygplatser?

Besök gärna Simons webbsida flyg24nyheter.com för fler flygnyheter på svenska från flygbranschen över hela världen.

Den andra vintern för Sälens flygplats Scandinavian Mountains Airport kan bli framgångsrik trots coronapandemin. Risken för att smittas av coronaviruset ombord på ett flygplan är låg och samtidigt ser skidanläggningarna i Sverige starka bokningssiffror inför den kommande vintern. Det är alltså en stor efterfrågan på resor till de svenska fjällen den kommande vintern och med en låg risk för att smittas av coronaviruset ombord på ett flygplan borde det finnas god potential för en framgångsrik flygvinter till och från Sälen. Dock har flygbolagen hittills inte gett sken av det skulle finnas några möjligheter.

Risken för att smittas av coronaviruset är generellt sett lägre ombord på ett flygplan jämfört med att befinna sig i ett shoppingcenter eller i en kontorsmiljö (IATA, 2020) och detta är något som en del flygbolag marknadsför i ett försök att öka efterfrågan på flygresor. Samtidigt lockar flygbolagen också med låga priser för att få tillbaka resenärer, men just nu befinner sig utvecklingen av den globala flygkapaciteten återigen i en negativ fas (OAGa, 2020). För Sveriges del har kapaciteten som erbjuds från flygbolagen legat på samma nivåer som sedan i augusti och gör så fortsatt (OAGb, 2020). Till den kommande vintern finns det dock en möjlighet till en ljusning för flygbolagen och det involverar bland annat Sveriges nyaste flygplats Scandinavian Mountains Airport.

Hemester på grund av pandemin

Människors vilja att resa långt är just nu låg på grund av pandemin och inför den kommande vintern när det vanligtvis är dags för skid- och vinterresor till populära platser som i Alperna. I vinter ser det ut som att en vinterresa på hemmaplan, “hemester” lockar svenskarna och detta är något som flygbolagen och Scandinavian Mountains Airport kan dra nytta av. Skistar som bland annat driver skidanläggningar i Sälen, Åre och Vemdalen såg under början av september en ökning av antal bokningar med 33 procent för jul- och nyårsveckorna i år jämfört med vid samma tidpunkt 2019 (Affärsvärlden, 2020). Detta är något som talar för att viljan att resa iväg på semester under vintern finns men att den troligen kommer att ske mer i närområdet, än tidigare då resor ut i Europa väljs bort till förmån för resor inom Sverige. Även andra företag som driver skidanläggningar i Sverige har tidigare rapporterat om ett ökat bokningstryck inför den kommande vintern.

Det står alltså klart att det finns en ökad efterfrågan på att resa till de svenska fjällen på semester under vintern jämfört med vintern 2019/2020 och detta borde vara något som flygbolagen kan dra nytta av. Förutom Sälens flygplats utomordentliga läge nära skidbackarna så kan även flygplatser som Åre Östersund också dra nytta av det ökade intresset för vintersemestrar på hemmaplan.

Under förra vintern, när Sälens flygplats öppnade upp för trafik trafikerade SAS och BRA flygplatsen med flygningar till Köpenhamn, Aalborg och London respektive Stockholm, Göteborg, Växjö, Malmö och Ängelholm Helsingborg. Till den kommande vintern är det dock enbart SAS som kommer att flyga till Sälen från samma destinationer som under förra vintern enligt vad bolaget kommunicerat före pandemin. Till SAS linjer tillkommer även en linje till nederländska Groningen från Scandinavian Mountains Airport under vintern. Linjen till Groningen arrangeras av BBI-Travel (Scandinavian Mountains Airport, 2020). Hur pandemin kommer att påverka SAS flygningar till Sälen återstår att se och det återstår även att se om BRA kommer att flyga till Sälen under vintern då man avser att starta linjetrafik under årets fjärde kvartal efter sin rekonstruktion (Ericson, 2020). Kanske BRA kan få draghjälp av vinterturister för att komma igång med sin verksamhet igen?

Ökad efterfrågan finns – men flygbolagen väntar

Det finns alltså en klart ökad efterfrågan på resor till de svenska fjällen under vintern, särskilt under jul- och nyår, jämfört med förra vintern 2019/2020. Samtidigt ser det just nu (september) ut som att det kommer att erbjudas mindre möjligheter att ta sig till skidbackarna med flyg 2020/2021 för den allt större skaran av människor som ska semestra i Sverige under vintern. Detta trots att risken för att smittas av coronaviruset ombord på ett flygplan är lägre än på ett kontor eller i ett shoppingcenter. Det är nästintill förvånande att inga flygbolag valt att annonsera ut nya linjer till Sälens flygplats under vintern i en tid när man kämpar med att få människor att flyga igen och det står klart att efterfrågan på resor till de svenska skidanläggningarna har ökat kraftigt från förra året.

Fler linjer med SAS till Sälen, Air Leap, BRA och Norwegian eller varför inte Sunclass Airlines samt TUI är några flygbolag som skulle kunna passa för att flyga till Sälen under vintern med skidturister när efterfrågan på skidresor inom Sverige ökar samtidigt som det är en negativ bokningsutveckling för skidresor till bland annat Alperna (Västerbottens-Kuriren, 2020).

Det faktum att det inte varit några flygbolag som hittills valt att etablera sig på Sveriges nyaste flygplats i Sälen trots signaler om en uppgång i efterfrågan på resor dit kanske talar sitt tydliga språk. Bolagen ser möjligtvis ingen affärsmässig möjlighet för flyg till Sälen i vinter och det är inte helt osannolikt att bil kommer att vara ett prioriterat resesätt till skidanläggningarna med tanke på smittorisken jämfört med att befinna sig tillsammans med andra människor på exempelvis, buss, tåg och flyg. Detta trots tidigare konstaterande av att smittorisken ombord på flygplan är låg. Flygbolagen behöver kanske marknadsföra den låga smittorisken ombord på flygplan ännu mer för att få tillbaka resenärer igen?

Om det kommer att komma besked om fler flyglinjer till Sälen och för den delen även till Åre Östersund och fler flygplatser exempelvis Kiruna återstår att se. Tiden börjar dock bli knapp och det som ser ut som en möjlighet för flygbolag att dra nytta av, en ökad efterfrågan på resor till skidanläggningar i Sverige, under svåra pandemitider verkar inte vara tillräckligt lockande för flygbolagen.

Simon Ericson
flyg24nyheter

Källhänvisning
Affärsvärlden. 2020. https://www.affarsvarlden.se/artikel/skistar-ser-rekordintresse-infor-jul-och-nyar-i-salen (Använd 25 september)
Ericson, S. 2020. https://flyg24nyheter.com/2020/09/04/bra-snart-i-luften-men-linjetrafiken-drojer/ (Använd 25 september)
IATA. 2020. https://www.iata.org/en/youandiata/travelers/health/ (Använd 25 september)
OAGa. 2020. https://www.oag.com/blog/coronavirus-update-week-thirty-six (Använd 25 september)
OAGb. 2020. https://www.oag.com/coronavirus-airline-schedules-data (Använd 25 september)
Scandinavian Mountains Airport. 2020 http://www.mynewsdesk.com/se/scandinavianmountains/pressreleases/ny-flyglinje-fraan-nederlaenderna-till-scandinavian-mountains-airport-saelen-trysil-3030168 (Använd 25 september)
Västerbottens-Kuriren. 2020. https://www.vk.se/2020-09-05/god-jul-for-svenska-skidanlaggningarna (Använd 25 september)


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.