Home » Flygindustrin » Simon Ericson: Prognos för passagerarflyget i Sverige

Simon Ericson: Prognos för passagerarflyget i Sverige

Besök gärna Simons webbsida flyg24nyheter.com för fler flygnyheter på svenska från flygbranschen över hela världen.

Transportstyrelsen har nyligen publicerat sin vårprognos 2020 som är den första prognos under coronakrisen över hur den svenska flygtrafiken kommer att utveckla sig resten av året och år 2021. Vanligtvis sträcker sig Transportstyrelsens vår- och höstprognoser över fem år men på grund av den stora osäkerheten som råder nu anser myndigheten att det inte är meningsfullt att prognostisera längre fram än till slutet på 2021.

När och hur flygtrafiken kommer att återhämta sig efter coronakrisen är det nog ingen som vet. Istället är det gissningar och prognoser som kanske är osäkrare än någonsin tidigare då man aldrig varit med om något som liknar coronakrisen. En del flygbolagsdirektörer har nämnt 2023 som ett år när man är tillbaka på 2019 års nivåer men även det är väldigt osäkert. Transportstyrelsen har nu släppt sin första prognos för flygtrafiken i Sverige sedan coronakrisen och den är ovanligt kort och sträcker sig enbart fram till slutet på 2021 just på grund av den osäkerhet som finns kring coronakrisens påverkan.

År 2020 kommer innebära en passagerarminskning på cirka 61 procent på landets 38 flygplatser med passagerartrafik med en minskning på cirka 95 procent under april, maj och juni. I juli bör trafiken sedan succesivt börja återhämta sig för att i december landa på en passagerarminskning på cirka 30 procent. För nästkommande år, 2021 ska antalet passagerare däremot öka kraftigt, med 38 procent jämfört med 2020 enligt Transportstyrelsen. Den stora ökningen kommer främst att ske efter det första kvartalet 2021. Passagerarnivåerna för år 2021 kommer dock att ligga rejält under 2019 med en passagerminskning på 46 procent år 2021 jämfört med 2019. Antalet avresande passagerare på landets flygplats beräknas vara 12,1 miljoner 2021 jämfört med 22,4 miljoner 2019. I år väntar sig Transportstyrelsen att 8,8 miljoner avresande passagerare använder de svenska flygplatserna.

Med bakgrund av tidigare erfarenheter av kriser som 11 september 2001 och IT-bubblan i början av 2000-talet prognosisterar Transportstyrelsen att det är utrikestrafiken som kommer att påverkas mest av coronakrisen, både när det gäller nedgång och uppgång. I år förväntas inrikestrafiken minska med 57,4 procent medan utrikestrafiken ska minska mer, med 62,5 procent. När det sedan kommer att synas en tillväxt av passagerare under 2021 tror Transportstyrelsen på en ökning av utrikespassagerare med 47,2 procent med inrikestrafiken enbart kommer att öka med drygt 20,1 procent.

Transportstyrelsens prognos bygger till stor del på att smittspridningen av coronaviruset når sin topp senast i månadsskiftet maj/juni och därefter avtar. I tillägg till detta har man även analyserat flera faktorer som kan komma att påverka flygtrafiken. Det är dels risken för en andra smittvåg som hämmar flygets återhämtning under resten av året, dels bestående beteendeförändringar i kombination med en bristande likviditet hos företag som gör att flygresor ersätts med möten online istället samt lågkonjunkturen som vi nu befinner oss i menar Transportstyrelsen. Dessutom är det oklart hur BRAs rekonstruktion och Norwegians strategi för den nya versionen av bolaget kommer att påverka kapaciteten och på så sätt passagerarsiffrorna på den svenska flygmarknaden framöver. Det är fortsatt många frågetecken och osäkerhetsfaktorer i flygindustrin och kanske är utvecklingen de kommande veckorna avgörande för om trafiken så sakta kommer igång igen under den senare delen av sommaren, eller först till hösten.

Simon Ericson
flyg24nyheter


2 Comments

    • Kan bara hålla med, finns inte mycket alternativ till att titta framåt när nuet ser ut som de gör.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.