Home » Flygindustrin » Mitt i krisen … hur ser vägen framåt ut?

Mitt i krisen … hur ser vägen framåt ut?

Det har varit endast dåliga nyheter för och om flygindustrin ett tag nu. Det är förståeligt om det för en del av oss känns som att det räcker nu. Men om vi bryr oss om verkligheten och vill se en framtid för flygindustrin så måste vi både ta till oss de som händer nu och våga tänka vidare från dagens dystra situation. Detta är också vad en del artiklar nu tar upp – hur ser vägen framåt ut för flygindustrin? Reuters såväl som Forbes (länkar nedan) och en del andra nyhetssajter har tagit upp detta.

Reuters konstaterar att just nu är kapaciteten i industrin räknat i antal säten 80% lägre än för ett år sedan. Det är en minskning som var svår att föreställa sig innan den nuvarande krisen. Tidigare utbrott av sjukdomar (SARS, H1N1, MERS etc.) krig eller ekonomisk kriser har inte varit i närheten av att ha så dramatiska effekter på flygindustrin. Flera bedömare tror att det kan ta lång tid innan trafiken återvänder till den nivå den var på 2019.

Medan alla flygbolag hoppas klara sig är det sannolikt så att flera kommer att gå i konkurs och andra kommer att minska sin verksamhet. Detta i kombination med det nu låga oljepriset kommer att göra att behovet av nya flygplan kommer att minska, även om en del flygplan som just nu står parkerade på flygplatser runtom i världen inte kommer att användas efter krisen är över. Allvaret i den nuvarande situationen illustreras av att Air New Zealand på 89 flygningar häromdagen hade sammanlagt 165 passagerare. Det är siffror som dessa som tvingar fram beslut om att minska och ställa in flygverksamhet.

Forbes skriver på liknande sätt om den nuvarande situationen men tar även upp frågan om åter-nationalisering kan bli aktuellt för en del flygbolag. Det handlar då om att stater tar över ägande av flygbolag i samband med att de måste skjuta till pengar för deras överlevnad. Minskad konkurrens efter att de nuvarande krisen har haft sin effekt kan leda till högre biljettpriser och mindre valmöjligheter.

Ingen av artiklarna tar upp risken för att beteenden ändras och passagerare kanske inte återvänder. Detta är något som kan händ – bortom krisen och risken för sjukdomar kan dessa tillsammans med miljöaspekten, minskade inkomster o.s.v. leda till att folk väljer att inte flyga. I de nuvarande situationen kanske allt fler väljer att resa och semestra i närområdet snarare än långt bort och om de är nöjda med det kanske fortsätteR med detta.

Flygindustrin knyter samman en globaliserad värld och är därför känslig för alla former av internationella kriser. På längre sikt finns det dock endast begränsade anledningar för att tro något annat än att flygindustrin återvänder till tidigare nivåer av trafik och fortsätter växa från dessa. Det som driver tillväxten av flygresor är inkomst och i en värld där allt fler länder går från fattigdom till låginkomstland och vidare till mellaninkomstländer kommer allt fler att flyga, både för arbete runtom i världen, för att besöka familj och vänner och för att besöka andra platser som turist. Det kan ta tid innan det vi tidigare ansåg vara normalt återvänder men att så kommer att ske är rimligt att tro.

Länk till artiklar:
Airline industry braces for recovery from coronavirus crisis
When Will Aviation Return To Pre-Coronavirus Levels?


2 Comments

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.