Home » Flygindustrin » Simon Ericson: Europa försöker – men Sverige står lamslaget av skam

Simon Ericson: Europa försöker – men Sverige står lamslaget av skam

ERA, European Regions Airline Association, som representerar delar av flygbranschen i Europa har arrangerat en sammankomst i EU-parlamentet med fokus på att marknadsföra och bekräfta flygindustrins fortsatta vilja att gå mot ett mer hållbart flygande. flyg24nyheter hade möjlighet att närvara vid mötet tillsammans med ett 50-tal medlemmar och EU-kommissionärer samt parlamentariker och det står klart att Europa försöker medan Sverige står lamslaget av flygskam och hamnar efter, men det finns som tur är undantag.

Med klimatförändringar och den globala uppvärmningen på de stora mediernas agenda har flygets utsläpp, två procent av världens koldioxidutsläpp, hamnat i stort fokus det senaste året. På grund av detta måste flygbranschen berätta och marknadsföra det arbete, som nästan aldrig får komma fram i media, som görs inom flygbranschen för att minska flygets klimatpåverkan. Det var precis det som också gjordes inför EU-parlamentariker och medlemmar från EU-kommissionen den 12 november i EU-parlamentet, och efter dagen står det klart att Europa försöker, men Sverige hamnar efter.

“Debatten om flygets klimatpåverkan är förståelig, men inte proportionell”, Andrew Kelly, ERA President

ERA, som är en branschorganisation som representerar den europeiska flygbranschen genom 52 flygbolag och drygt 150 andra aktörer inom flygbranschen arrangerade sammankomsten i EU-parlamentet för att visa på vad flygbranschen gör med ett flertal talare under dagen. En av talarna var svensk, och var flygbolaget BRAs hållbarhetschef Anna Soltorp som berättade om The Perfect Flight som BRA genomförde tidigare under 2019. Resultatet av den perfekta flygningen som flögs mellan Halmstad och Stockholm Bromma visade att med 50 procent biobränsle i tankarna minskade utsläppen från flygningen med 49 procent. Ett glasklart exempel på vad som kan göras redan idag för att minska flygets utsläpp drastiskt.

Andra talare under dagen var bland annat Soléne Flahault från ATR, Silje Brandvoll från Widerøe och Juan Ramsden från det spanska flygbolaget Binter. Alla pratade om betydelsen som flyget har, men också att det finns lösningar redan idag för minskade utsläpp och att det arbetas intensivt med nya lösningar som exempelvis el-flygplan. Widerøe som nyligen allierat sig med Rolls Royce för att utveckla el-flygplan som ska göra att Widerøes norska STOL-nätverk av flygplatser ska trafikeras med flygplan som genererar noll utsläpp. Soléne Flahault från ATR visade på att flyga ATR 72-600 från den franska tillverkaren genererar mindre utsläpp, cirka 20 procent, än att ta bilen. Juan Ramsden som representerade det spanska flygbolaget Binter som främst flyger mellan Kanarieöarna pratade om vikten av flyget och att 95 procent av bolagets resenärer behöver flyget för att kunna leva, jobba och bo med bra kvalitet på den spanska ögruppen.

Även Eurocontrol, som ansvarar för stora delar av det europeiska luftrummet, var på plats och deras miljöchef Andrew Watt pratade om hur viktig flygledningen är för att minska flygets klimatpåverkan. Ett exempel som Watt nämnde var Free Route Airspace som är en specificerad del av ett luftrum där flygbolagen kan bestämma fritt vilken rutt man vill flyga och då väljer man den kortaste vägen. Free Route Airspace kommer både till fördel för miljön, men även för att förbättra effektiviteten och öka kapaciteten i Europas luftrum.

EASA, European Aviation Safety Agency var också på plats i form av Kai Bauer som arbetar med miljö och hållbarhet på den europeiska luftfartssäkerhetsbyrån. Bauer pratade om vikten att myndigheter och regelverk inte ska försena, försämra och vara hinder för en miljövänlig utveckling av flyget, exempelvis att EASA ska vara redo att certifiera el-flygplan för passagerartrafik när de är färdigkonstruerade. Bauer pratade även om planerna på att införa en energideklaration för flygplan med passagerartrafik för att man som resenär ska kunna välja det mest klimateffektiva flygplanet att resa med.

“Resenärer vill inte bara flyga utan måste det, och det går att göra på ett mer hållbart sätt. Industrin är ansvarig, men flygbolagen kan inte själva gör flyget fritt från utsläpp, de behöver hjälp från tillverkare, regeringar och andra intressenter. För att kunna möta dels hållbarhetsmål men även möta krav om bra förbindelser behöver vi incitament för att möjliggöra tekniska genomslag som resulterar i hållbara bränslen i stora mängder och kommersiella el-flygplan som en verklighet. Frågan om flyg är inte ett enkelt val som att flyga eller inte flyga, det handlar om ett hållbart flyg.” Montserrat Barriga, ERA Director General

Med flera exempel på vad som gjorts, vad som håller på att göras och vad som kan göras visade den europeiska flygbranschen i maktens centrum, EU-parlamentet, att det är fullt möjligt att minska flygets klimatpåverkan och fortsätta flyga som idag och mer därtill. För att flygets utsläpp ska minskas kraftigt måste flygbranschen dock vara enade, och med ett relativt enat EU går det att göra skillnad. Genom att visa på handlingar och förändringar som minskar utsläppen från flyget utan att flyga mindre kan man uppmuntra större spelare som USA och Kina att ta tag i sitt klimatarbete på allvar vilket är ett måste.

Tyvärr har Sverige inte förstått detta. Med Sveriges storlek hjälper det föga klimatet att införa flygskatter och prata flygskam. Ett land som Sverige borde precis som vad ERA och deras medlemmar försöker att göra, gå före och visa på hur det går att minska utsläppen utan att gå tillbaka till stenåldern. På det sättet har Sverige störst chans att bidra till att rädda klimatet och det ger troligtvis en större påverkan på de globala utsläppen än att enbart minska landets egna genom skatter och skampropaganda. Istället för flygskatter och flygskam skulle Sverige ha fokuserat på att utveckla och främja användandet av biobränsle, som bevisligen minskar utsläppen med närmare hälften, samt utvecklingen av ny teknik för flyget. Varför inte finansiera detta med en flygskatt som då går tillbaka till flyget och inte försvinner in i statskassan?

Genom att vara en föregångare hade Sverige kunnat visa andra länder att det går att minska flygets utsläpp, men samtidigt fortsätta att flyga som vi gör idag. Då hade troligtvis fler länder hakat på detta och utsläppen från flyget hade minskat trots ett ökat flygandet. Med ERAs plattform som stöd försöker i alla fall flygbolag som BRA och Widerøe tillsammans med många andra europeiska flygbolag att med exempelvis nya flygplan, alternativa bränslen och mer rakare flygvägar minska flygets klimatpåverkan nu.

Flygindustrin har under de senaste 30 åren förbättrat sin bränsleeffektivitet med 52 procent och bullret från flygplan är idag 75 procent lägre. Samtidigt står branschen inför nya utmaningar med ytterst liten hjälp från EU och regeringar runt om världen. Flygning är inte bara ett val mellan att flyga eller inte flyga, det handlar istället om att fortsätta flyga och att göra det hållbart, vilket är möjligt. Den europeiska flygbranschen försöker att skynda på processen, vilket ERA visar, medan Sverige, som har förutsättningar att vara föregångare istället står lamslaget av flygskam, vilket troligen bidrar mindre till världens utsläpp än att bidra med ny teknik och flyg som kan fortsätta att flyga och växa på ett hållbart sätt.

Simon Ericson
flyg24nyheter


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.