Home » Flygsäkerhet » Anders Ellerstrand: Automation del 1 – Fitts List och MABA MABA

Anders Ellerstrand: Automation del 1 – Fitts List och MABA MABA

Redan 1951 publicerades ”Fitts list”. Den kallas också MABA-MABA (Man-Are-Better-At-Machine-Are-Better-At).

Bilder från Human Engineering for an Effective Air Navigation and Traffic Control System, National Academy of Sciences, Washington, D.C., 1951.

Förenklat säger Fitts list att människan är bättre än maskinen på att:
• Uppfatta/upptäcka variationer med syn eller hörsel
• Uppfatta mönster i ljus eller ljud
• Improvisera och använda flexibla procedurer
• Lagra stor mängd information under lång tid och ta fram relevant fakta när den behövs
• Lösa problem genom slutledningar/hypoteser utifrån fakta och observationer (induktion)
• Göra bedömningar/avvägningar

På liknande sätt säger listan att maskiner är bättre än människan på att:
• Reagera snabbt på en signal
• Använda stor kraft mjukt och med precision
• Utföra upprepade rutingöromål
• Spara information under kort tid samt radera information fullständigt
• Dra slutledningar utifrån logik (deduktion), inklusive matematiska beräkningar
• Hantera komplexa uppgifter där flera olika saker behöver utföras samtidigt

Listan kan ju användas för att se till att automation görs på rätt sätt – att nyttja såväl maskinens som människans olika styrkor. Även om listan snart är 70 år gammal tror jag de flesta nickar instämmande då vi läser den. Även om tekniken har utvecklats mycket under 70 år lär människan vara sig lik.

Än idag refereras det till Fitts list men den har också kritiserats. Ibland har kritiken varit orättvis eftersom Fitts faktiskt pekar på och förutsåg många problem med introduktionen av automation. En kritik som framförts av Sidney Dekker och David Woods är att den här typen av listor leder oss fel. Utmaningen med automation inte är att allokera uppgifter på bästa sätt utan hur man får människa och maskin att arbeta bra tillsammans.


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.