Home » Flygindustrin » Simon Ericson: Vad har Sverige, Bosnien-Hercegovina och Turkiet gemensamt?

Simon Ericson: Vad har Sverige, Bosnien-Hercegovina och Turkiet gemensamt?

Besök gärna Simons webbsida flyg24nyheter.com för fler flygnyheter på svenska från flygbranschen över hela världen.

Vid första anblick känns det som en någorlunda udda trio med Sverige, Bosnien-Hercegovina och Turkiet och vad de skulle ha gemensamt. Faktum är dock att de tre länderna är de enda som visar på negativ utveckling av flygtrafiken under årets första kvartal samtidigt som stora delar av övriga Europa blomstrar. Minskningen av antalet resenärer har varit påtaglig på den svenska marknaden under 2019 jämfört med föregående år och det finns ett flertal orsaker till detta, men vad som gör nedgången speciell är att det bara är Bosnien-Hercegovina och Turkiet som gör Sverige sällskap i Europa i denna negativa trend.

För flyget i Sverige har det varit ett tufft år och kommer också att vara så framöver. Den främsta anledningen till passagerartapp under årets första kvartal är att den ekonomiska utvecklingen börjat att bromsa in och Konjunkturinstitutet har samtidigt sänkt sin prognos för hur det svenska BNP kommer att utveckla sig framöver. Generellt sett följer passagerarsiffrorna i flygtrafiken samma utveckling som BNP, för Sveriges del främst på utrikestrafiken men också i viss mån på inrikesmarknaden. Till denna utveckling ska också läggas flygskatten som beräknas minska resandet med 150 000 passagerare under helåret 2019 enligt en rapport från Transportstyrelsen. På en redan negativ utveckling ska den flygskam som utvecklat sig i landet också adderas vilket förstärker effekten av en naturlig nedgång i takt med den ekonomiska utvecklingen. Totalt minskade antalet passagerare med 4,2 procent under årets första kvartal enligt data från ACI.

I Bosnien och Turkiet är det däremot andra faktorer än flygskatt och flygskam som påverkar flygmarknaden. Medan länder runt omkring Bosnien stadigt ökat antalet passagerare, exempelvis Kroatien + 4,8 procent, Montenegro +6,4 procent och Albanien +14,0 procent så minskade antalet passagerare som flög till och från Bosnien med 1,2 procent. Det är ingen stor differens mot samma period förra året, men trots allt en sällsynt nedgång på den europeiska flygmarknaden. I dagsläget har Bosnien fyra flygplatser för reguljär flygtrafik och där är det huvudstaden Sarajevo som är störst. Trots en minskning på drygt 1 procent under året tre första månader väntas flygtrafiken växa i landet under året och Sarajevos flygplats förväntar sig en explosion av passagerare då det är flera nya flygbolag samt flyglinjer som ska börja trafikera flygplatsen under sommaren, bland annat från Mellanöstern. Totalt kommer nio nya flyglinjer att startas eller har startats i juni, bland annat till Göteborg med Norwegian. Även på de övriga tre flygplatserna i Bosnien, Banja Luka, Mostar samt Tuzla förväntas det gå bra under 2019, bland annat på grund av en ökande turism och intresse för de före detta Balkanländerna vilket hittills under årets märkts av främst i Albanien.

I Turkiet minskade antalet passagerare med 3,7 procent under 2019 års första kvartal. Landet har sedan oroligheterna där år 2016 kämpat med utvecklingen av passagerarsiffrorna då turismen störtdök. De turkiska flygplatsmyndigheterna spår dock en tillväxt av passagerare till år 2020 med 14 procent medan den genomsnittliga tillväxten i världen beräknas ligga på 6-7 procent enligt IATA. Den tillväxten har inte synts till under det första kvartalet i år och en del i det kan vara osäkerheten kring skiftet av Turkish Airlines hubb i Istanbul från Atatürk till Istanbul New Airport. Dock skedde den stora flytten av flygtrafiken från Atatürk i början av april men sammantaget kan flygplatsbytet bidragit till den negativa trenden då man gradvis flyttat över trafik till den nya Istanbul-flygplatsen under det första kvartalet och med det har transfermöjligheterna minskat vilket i sin tur kan ha inneburit färre passagerarantal.

Analytiker är dock överens om att den turkiska flygtrafiken kommer att öka kraftigt de närmsta åren och såväl 2019, och när sommartrafiken nu kommit igång med ett åter ökat intresse för Turkiet så ser det bra ut för flygindustrin i landet framöver. Dels med en ny flygplats i Istanbul som kan öka transfererande passagerare med Turkish Airlines ännu mer, men också på grund av att turismen sakta börjat återkomma till Turkiet.

Sammanfattningsvis, Sverige befinner sig i ett något udda sällskap, Bosnien-Hercegovina och Turkiet, när ACI summerat 2019 års första kvartal. Länderna är de enda i Europa som visar på en negativ utveckling under årets början men det finns helt skilda orsaker till varför de minskar. För resten av året ska det bli intressant att se om fler länder börjar visa på en negativ passagerarutveckling med en allt mer avstannande ekonomi vilket, traditionellt sett, också gör att flygtrafiken stannar av.

Simon Ericson
flyg24nyheter


1 Comment

  1. Intressant. Men hur vet man att det främst beror på den ekonomiska utvecklingen och inte på flygskatten?

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.