Home » Flygindustrin » Anders Ellerstrand: Flygtrafiken i Europa – februari 2019

Anders Ellerstrand: Flygtrafiken i Europa – februari 2019

Network Manager rapporterar om flygtrafiken i Europa månadsvis. Här är en kort sammanfattning för februari 2019:
• Tillväxten fortsätter. Den procentuella ökningen var 3 % vilket var i linje med prognosen.
• Sju stater bidrog mest till Europisk tillväxt i februari med Tyskland, Spanien och Italien i topp.
• I botten på den listan ligger Sverige som hade 55 flygningar färre per dag jämfört med förra året (överflygningar ingår inte här).
• De utom-europeiska stater som bidrar mest med flyg till/från Europa är USA (+1 %), Ryssland (+5,3 %), UAE (+4 %), Egypten (+16,9 %!) och Qatar (+9,8 %).
• Totalt ökade förseningar med 28,3 %.

Enroute:
• Förseningar för en-route ökade med 46,6 % jämfört med förra året.
• Genomsnittlig en-route-försening var 0,46 min per flygning, tre gånger riktvärdet 0,14 min per flygning.
• Fortsatt stora förseningar orsakade av kapacitets- och personalbrist på centralen i Karlsruhe.

Flygplatser:
• Flygplats-förseningar ökade med 15,8 % jämfört med förra årets februari.
• Dålig sikt och starka vindar påverkade operationer på många flygplatser, bl.a. London/Heathrow, London/Gatwick, Istanbul/Atatürk och Amsterdam/Schiphol.
• Fortsatt kapacitetsbrist på Istanbul/Atatürk flygplats.
• Störst tillväxt hade Berlin/Tegel (nya rutter), Wien, Milano/Malpensa, Aten och Palma de Mallorca.
• Störst trafikminskningar hade flygplatserna i Ankara, Bryssel (ATC-strejk 13/2), Stockholm/Arlanda, Berlin/Schoenefeld och Geneve.

Flygbolag:
• De flygbolag som bidrog mest till ökningen var Ryanair, easyJet UK, Lufthansa, LOT, Aeroflot och Alitalia(!).
• Flygbolagen med störst tillväxt var Binter Canarias, Bristow Norway, European Air Transport, Aeroflot och Air Baltic.
• Flygbolagen med störst minskningar var Aegean, Loganair, Royal Air Maroc, Brussel airlines och Flybe.

Kommentarer:
Eftersom förra månadens siffror påverkades av engångshändelser är det intressant att konstatera att februari inte pekar på någon avmattning.

Norden:​
Trenderna för de nordiska centralerna varierar och även för februari sticker södra och östra delarna ut. Trafiken för Bodö minskade med -3,1 % och Stockholm minskade med -2,4 %, Oslo ingen förändring. Trafikökningar för Köpenhamn med 1,9 %, Stavanger med 2,8 %, Tampere med 3,7 % och Malmö med 4,7 %. Oslo och Bodö hade mindre förseningar, övriga nordiska centralerna ingen i februari.

För Sverige fortsätter den tudelade bilden med kraftigt ökande överflygande trafik men minskande utrikes och inrikestrafik. Efter årets två första månader har överflygarna ökat med 10 procent medan inrikes och utrikes har minskat med 7 respektive 2 procent.

Mycket mer finns att läsa här: Länk


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.