Home » Flygindustrin » Lämna dricks till kabinpersonal?

Lämna dricks till kabinpersonal?

Hur ofta har du lämnat dricks till kabinpersonal? Jag måste erkänna att det är något jag har väldigt lite erfarenhet av. Men det händer tydligen och speciellt i landet där dricks är mer måste än frivillighet, d.v.s. i USA. Det har dock skett under vissa speciella former, men enligt en artikel på Bloomberg (länk nedan) så kommer detta nu att ändras på ett flygbolag.

Enligt artikeln har flygbolaget Frontier Airlines varit föregångare avseende att uppmuntra dricks till kabinpersonal. Tidigare har dock dricks lagts ihop och delats upp bland kabinpersonalen efter att deras arbete är över. Men nu kommer det att vara individuellt baserat avseende dricks. Kabinpersonalen kommer att ha möjlighet att erbjuda passagerare att ge dricks och de kommer själva att få behålla den dricks de får av de passagerare som de serverat.

Frontier Airlines betonar att det är frivilligt att ge dricks, vilket knappast känns trovärdigt för den som turistat i USA. En fackförening för kabinpersonal har framfört sitt motstånd mot denna förändring. Man är orolig för hur detta kommer att påverka förhandlingar om kabinpersonalens arbetsvillkor. Andra saker som oroar är hur det kan påverka kabinpersonalens fokus på säkerhet, liksom hur det kan leda till olika service i samma flygplan beroende på vilken passagerare som lämnat mest dricks.

Jag måste erkänna att jag är negativ till detta initiativ. Först och främst så är den primära rollen för kabinpersonal säkerhet och mer fokus på dricks kan ta fokus från den primära rollen. Jag är dessutom generellt emot dricks som ett sätt för företag att betala sin personal mindre än en anständig lön, vilket det utan tvekan handlar om här och generellt i USA. Sedan ska jag dock erkänna att min motvilja kanske är mer emotionell än rationell efter att ha upplevt den amerikanska drickskulturen. Personligen förutser jag dessutom att risken kan öka för fler konflikter mellan kabinpersonal och passagerare, så det är bara att vänta och följa upp detta framöver.

Länk till artikel:
Your Flight Attendant Is Now Accepting Tips


2 Comments

  1. Min spontana reaktion är också att detta inte är bra. Känns typiskt amerikanskt där succé beror på människors beteende och att detta påverkas bäst genom ekonomiska incitament.

    Men jag kan ju ha fel… 😉

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.