Home » Flygsäkerhet » Haveri och överlevnad – hur är det med detta?

Haveri och överlevnad – hur är det med detta?

Det är en fråga som tagits upp ofta – hur stora är chansen att överleva en flygolycka? Både de som är rädda för att flyga och de som njuter av sin flygresa har säkert någon gånng tänkt på detta. Det är nu BBC som igen har tagit upp denna fråga (länk nedan), efter olyckan i Mexiko där samtliga 103 passagerare överlevde.

Spontant tror nog de flesta att chansen att överleva är försvinnande liten, men det beror nog mest på att de olyckor som får mest mediautrymme är de med flest omkomna. Den amerikanska haveriutredningsorganisationen National Transportation Safety Board (NTSB) kom i en studie av flygplansolyckor mellan 1983 och 1999 fram till att i genomsnitt 95% av de som befann sig i flygplanet överlevde.

Möjligheterna att överleva påverkas naturligtvis av omständigheterna, till exempel om olyckan händer på hög höjd eller nära marken, om brand och rök var omfattande o.s.v. Enligt en studie från 1996 av European Transport Safety Council är 90% av flygplansolyckor tekniskt sett möjliga att överleva.

Med tanke på att dessa rapporter är mer än tjugo år gamla och att flygsäkerheten stadigt förbättras under denna tid finns det anledning att tro att även chansen för överlevnad i samband med olyckor också förbättrats. Men frågan som då kvarstår för många handlar om var det är bäst attt sitta i flygplanet vid en olycka.

Det finns ett skämt om att det måste vara säkrast längst bak eftersom inget flygplan har någonsin backat in i ett berg. Längst bak verkar också enligt en del källor vara något säkrares, medan säten vid vingarna enligt en del andra källor ska vara de säkraste på grund av att flygplanskroppen är mer tålig där. Men detta ämne avser vi återkomma till mer i detalj i ett kommande inlägg.

Trots detta är och förblir flygrädsla ett problem för en hel del personer samt för flygindustrin. Det viktiga här är att åter understryka den utveckling dom lett til dagens höga flygsäkerhet, med 2017 som ett fantastiskt bevis på detta (länk). Och även om 2018 redan har haft fler olyckor och omkomna än under föregående år (länk) så kan påminnelsen om att det är större chans att överleva en flygolycka än att omkomma i den vara också vara bra att påminna om.

Länk till artikel:
How likely are you to survive a plane crash?


4 Comments

 1. Den 9 juni 1936 startade en Fokker XXIII tillhörande ABA från Bulltofta flygplats i Malmö mot Köpenhamn. Bland passagerarna fanns piloten Carl Gustav von Rosen. Bara någon minut efter start hör han hur motorerna tystnar. Han förstår att något allvarligt inträffat, han springer upp ur stolen och ropar åt övriga passagerare att följa honom längst bak i flygplanet eftersom det var den säkraste platsen vid en störtning. Bara två av passagerarna följde honom.

  En passagerare dog, en skadades svårt. Övriga hade varierande skador – utom von Rosen och de två som följde honom. De var oskadda.

  Uppgifterna från “Carl Gustaf von Rosen; av Ralph Herrmanns.

  • Fantastiskt – utmärkt historia! Vi kanske skulle ha ett inlägg om von Rosen och andra flyghjältar som en yngre generation kanske inte hört talas om?

 2. Min uppfattning är att dessa fakta är mer eller mindre helt okända utanför flygvärlden. Tror att flygolyckor generellt betraktas som katastrofer där i princip alla inblandade dör. När detta inte är utfallet så formuleras det som mirakel eller likande i media.
  Koppling till flygrädsla är uppenbar. Fakta i form av statistik och kunskap om hur det är möjligt (lite klassisk fysik som rörelseenergi, uppbromsningssträckor mm). Tänker mig att flygbolagen skulle kunna ha pedagogiska framställningar i sina “stolsfickemagasin” där myterna om flygolyckor lyfts fram. Idag ses nog all publicering om olyckor som negativ för flygbranschen. Fakta i pedagogisk klädedräkt skulle kunna ändra på det.

  • Bara att hålla med! Just mirakelvinkeln gör att myten fortsätter att förstärkas även av händelser som bevisar hur sannolikt det är med överlevnad. Tack för kommentaren.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.