Home » Drönare » Center för drönarrelaterad forskning vid TFHS

Center för drönarrelaterad forskning vid TFHS

Den spännande utvecklingen inom drönarområdet kommer att få understöd från TFHS sig i och med att rektor för Lunds universitet har beviljat medel för ett projekt för att skapa en trärvetenskaplig plattform för drönarrelaterad forskning. TFHS kommer som del av Lunds Tekniska Högskola (LTH) att koordinera projektet, vilket kommer att involvera mer än 25 forskare samt flera organisationer och företag. Detta är ett treårigt projekt med fokus på följande områden:

1. Drönares förutsättningar att användas för att möta samhällsutmaningar, vilket handlar om hur drönare kan användas för olika uppgifter på bästa sätt.

2. Systemautonomi. En viktig aspekt i att skapa meningsfulla tillämpningar för drönare att hantera samhällsutmaningar är att skapa autonoma system av drönare. Det gäller autonom flygning, flygning i grupper av drönare, men också autonom datainsamling och analys (exempelvis bildhantering och analys).

3. Dataanalys. Detta handlar om användning av kameror och sensorer, samt om hur data från dessa kan analyseras.

4. Beräkning. Detta är också kopplat till analys, men med fokus på den beräkningskapacitet och datorkraft som behövs för detta.

5. Legala och etiska aspekter, vilket handlar frågor som integritet, möjligheter till övervakning, tillstånd och andra frågor som måste hanteras för att användning av drönare ska fungera i samhället.

6. Framtidens flygning. Här finns fokus på hur framtidens drönare kommer att flyga avseende energisystem och aerodynamik, men också biologi för att kunna utveckla Mer energieffektiva sätt att flyga.

Projektet involverar också externa parter, som till exempel företag som använder drönare som verktyg i sitt tjänsteutbud, drönartillverkare, andra lärosäten, myndigheter och flygledningsorganisationer. Tanken är att gruppen av externa aktörer ska växa under projektets tre år och därefter kunna fortsätta av egen kraft.

Från TFHS sida betonar man att man är “mycket glada och stolta att etablera TFHS som en integrerad institution vid Lunds universitet, en som är med och driver forskningsfronten och utvecklingen i samband med en mängd andra forskare och discipliner vid universitetet och i det omgivande samhället”.

Det är viktigt att forskning tar sig an vardag och verklighet samt driver utveckling, vilket är vad detta projekt avser göra. För TFHS del är det viktigt att finna en bredare roll i att ta ansvar för kompetens och utveckling av flygverksamhet i Sverige, vilket detta projekt ger möjlighet till. Detta spännande projekt kommer dessutom säkerligen att bidra med material till en hel del inlägg om drönare här på bloggen.


7 Comments

    • Det kan jag tänka mig. Kan du ge något exempel? Är det något som det skulle gå att skriva ett inlägg om?

      • Absolut,,det finns en rad exempel. Jag håller på med en artikel. ! “Kan nu någon taktiker och sansad person förklara varför man skall “nödvärnseliminera” drönare(FOI:s ny ord i sin rapport) ? Och uppträder verkligen vår försvarsmakt utan den minsta tanke på att agera dolt och skydda sin indelning, gruppering och uppgift ? Och vad är det som är så hemligt i våra övningsområden? Den absolut bästa åtgärden är att helt enkelt följa drönaren till den plats den startat ! Det finns två typer av drönare idag, dels de som vanligt folk flyger omkring med och de som stormakten använder. I de allra flesta fall rör det sig om civil personer som helt enkelt har okynnesflugit. En “hobbydrönare” kan vara i luften i max 15-20 minuter och då är den relativt enkel att spåra. När den landat så tar man ur SD kortet och läser av all data, såsom startplats, färdväg, höjd , fart och den tilltänkta landningsplatsen och så de eventuella filmer och bilder som tagits. Ungefär 80 procent av de drönare som säljs har också information om ägaren ! Så min första åtgärd är att ta det med en smula lugn och ro och bara följa den. Det kan lätt göras med en precis likadan drönare till en billig peng och så har ju vår försvarsmakt och polis tillgång till mindre drönare redan idag. Jag har nämligen provat detta och det fungera alldeles utmärkt som motmedel då min drönare har möjlighet att skilja på häst, hund och människa samt en annan drönare, tjorvar det till sig så kopplar jag bara in värmekameran. Nu till lite kuriosa som ni alla bör ta åt er. Drönare (och den seriösa branschen) är utsatta för en ren stigmatisering. Det lustiga är att ordföranden i nämnda utredning också är med i Hilda (advokatsamfundets kvinnogrupp) Advokatsamfundet reagerade mycket skarpt på den nya lagen om drönare som tillkom i år, men man “förlorade ” den fajten. Och är det ett sammanträffande att denna “Hilda” i egenskap av ordförande vill ge oss i branschen ett svinhugg ? Därtill så är det också lustigt att FOI:s rapport om drönare också tog upp rätten till “nödvärnseliminering” för räddningstjänsten. Fast dyker det upp en “stormaktsdrönare” med vapenlast så är det ju en kränkning av svensk territorium och visst är det ett hot mot egendom och människor så finns ju faktiskt redan idag en bra lagstiftning i vårt reglemente. TT och SVT svalde betet och vips så var “drönarna” på tapeten igen, men inget om andra bra förslag i utredningen som skydd för civilbefolkning, IT säkerhet, etc. Med all respekt för utredningen och att ordförandens uttalande kanske misstolkats.”

        • Perfekt – mycket bra och givande svar. Tack. Detta är ju nästan ett inlägg i sig, eller skulle kunna skrivas om till ett inlägg. Ska jag avvakta att du skriver ett inlägg eller vill du bara bearbeta detta svar till ett? Verkligen roligt med lite mer insikt om drönare. Återigen tack för svaret.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.