Home » Flygindustrin » Tuffa tider för tillverkarnas underleverantörer

Tuffa tider för tillverkarnas underleverantörer

Det talas ofta om de stora pengar flygplan kostar och från detta är det lätt att tro att det alltid tjänat stora pengar på att sälja dem. Men flygplanstillverkning har ofta breda och djupa politiska kopplingar i de länder där det sker och inte sällan säljs flygplan med stora rabatter för att vinna marknadsandelar eller för att marknadsföra nya flygplanstyper,

På samma sätt kan de som bidrar med delar till flygplan därmed hamna under press från stora tillverkare. När det är svårt att ta betalt för slutprodukten kan ett annat sätt att öka vinsten vara att minska konstnaderna, till examen genon att betala mindre för flygplansdelar. Detta är vad som sker just nu med både Boeing och Airbus, skildrat i två artiklar på AINonline (länkar nedan).

I den ena artikeln tar man upp hur Boeing tidigare arbetade med omfattande outsourcing som princip (se bild ovan), men nu försöker få allt mer kontroll på alla led i tillverkningen. Affärsstråket för detta är “vertikal integration”, vilket dessutom ger ökade möjligheter att tjäna pengar på “after market” försäljning. Boeing köpte nyligen flygstolstillverkaren Adient och har även i andra fall tagit över tillverkning som tidigare sköttes av andra. artikeln påverkar dock att Boeings agerande är kopplat till goda ekonomiska tider, medan i mindre goda kan man komma att åetervända till outsourcing för att begränsa ekonomiska risker.

I den andra artikeln handlar det också om goda tider och press på underleverantörer, men för Airbus. I detta fall handlar det inte bara om pengar, utan även om leveranstillförlitlighet och flexibilitet, där Airbus kräver 100% on time delivery. Men det handlar även om pengar. När Airbus och Boeing pressat ska underleverantörer har det lett till att de försökt tjäna mer pengar på “after market”. Det är denna marknad som båda tillverkare nu vill ta över och tjäna mer pengar på, vilket förefaller positionera dem i direkt konkurrens med sina egna underleverantörer.

Om denna process kommer att fortsätta återstår att se, men ökad kontroll har både för- och nackdelar, t.ex. som nämnts tidigare med ökad risk i dåliga tider. Från Human Factors vet vi att mer kontroll medför oftare bräckligare strukturer, liksom att det ofta leder till än mer krav på ökad kontroll i en spiral som kan sluta olyckligt. Men just nu handlar det om att sälja fler flygplan med ökande vinstmarginal, och båda av de stösta tillverkarna använder sig av samma strategi för att uppnå detta.

Länkar till artiklar:
Aerospace Suppliers Feeling Squeeze of ‘Vertical Integration’
Airbus Renews Tough Talk with Suppliers


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.