Home » Flygindustrin » Middle of Market – Det rör på sig hos Boeing…

Middle of Market – Det rör på sig hos Boeing…

Här på bloggen har vi tidigare talat om Middie of Market (MoM) flygplan, d.v.s. de flygplan som fyller utrymmet på marknaden mellan A320/B737 och widebody flygplan som A350/B777 (länk). Detta är en marknad som tidigare stod mellan B757/767 och A321, men som helt dominerats av A321LR/A321neo på senare år.

Boeing har tidigare gått ut med trevare om att man ska utveckla ett nytt flygplan för detta marknadssegment (länk), men har hittills varit väldigt vaga med detaljer. Enligt Aviation Week (länk nedan) så rör det nu på sig avseende utvecklingsplaner, för Boeing men även med ett förväntat gensvar från Airbus. I artikeln benämns nu detta MOM flygplan som “New Midsize Airplane” (NMA).

Det handlar om en studie av Aviation Week och Bank of America Merrill Lynch som visar att 78% av tilltänkta och tillfrågade flygplansköparna skulle vara intresserade av att köpa ett medelstort flygplan. Dessutom vill de ha detta nya flygplan så fort som möjligt, helst från 2021, vilket är långt tidigare än det kommer att kunna vara klart. Mest intressant för kunder verkar inte vara storleken på det nya flygplanet utan räckvidden, 90% vill ha ett flygplan för mindre än 250 passagerare som har en räckvidd på upp till 5000 nautiska mil (24% vill ha en räckvidd på över 5000 nautiska mil). (Se karta med räckvidder för några olika flygplanstyper här under.)

Som det ser ut nu verkar Boeings planer för ett nytt flygplan mer attraktiva än Airbus för en “A322” stretch av A321. Men flygplanen ska utvecklas och byggas också, så mycket återstår. Att detta segment fått så mycket uppmärksamhet kan kopplas till den ökade point-to-point trafiken, för vilken ett medelstort flygplan med bra räckvidd är avgörande. Om mer av sådan trafik är framtiden (vilket jag tror) så kommer det att finnas en stor marknad för flygplan i detta marknadssegment. Det kan då bli allt svårare att sälja riktigt stora flygplan eftersom direkttrafik kommer att minska underlaget för större nav/hubbar som behöver större widebody flygplan.

Länk till artikel:
Study Says More Range But Not Much More Capacity Needed For NMA


1 Comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.