Home » Flygsäkerhet » Möte om flygforskning på TFHS

Möte om flygforskning på TFHS

Jag beklagar att det varit två dagar utan några inlägg – och detta utan några besked om avsaknaden av nyheter. Vad som har hänt är att jag har varit “hemma” på TFHS för ett möte om flygforskning. Mötet arrangerades av TFHS och speciellt deras nya forskningskoordinator Johan Bergström, docent vid Lunds Tekniska Högskola (som också förekommit på bloggen tidigare här och här).

Inbjudna till mötet var ett tjugotal forskare, indsutrirepresentaner och personer med erfarenhet från flygindustrin och forskning på olika sätt. Under två dagar diskuterades forskningsmöjligheter inom flyg, kopplat till TFHS som forskningsmiljö. Visionen som Johan Bergström lade fram, tillsammans med rektor för TFHS Michael Johansson, var en med TFHS som både en hubb och ett labb för flygforskning, liksom även för olika former av flygutbildning. Det handlar alltså här om samarbete både eftersom flygforskning inte är ett stort forskningsområde i ett litet land som Sverige, men också för att märkligt nog är den flygforskning som finns idag inte speciellt väl koordinerad. Bara under mötet upptäcktes kopplingar och intressen mellan deltagare som man kände borde ha känts till tidigare.

Fördelen för andra att samarbeta med TFHS redovisades och handlade om en unikt öppen och samarbetsvillig miljö, med tillgång till pilotstudentet, flyglärare, flygplan och simulatorer. Dessutom finns flygingenjörsutbildning på Ljungbyheds flygplats och Sveriges första drönarförarutbildning kommer i höst att starta på TFHS. Via TFHS nätverk finns även tillgång till piloter i flygbolag och flygbolagen som helhet. Bland forskarna fanns flera som redan arbetar eller har arbetat med flyg, liksom dem som arbetar med forskningsmetoder som skulle kunna vara användbara för forskningsfrågeställningat inom flyg.

Det är en viktig och angelägen uppgift att bättre koordinera flygforskning i Sverige, liksom en mycket angelägen uppgift för TFHS att bli mer aktiva med forskning. Samtidigt kan det ta tid att bygga upp samarbete som leder till konkret genomförande av forskning. Mötet var positivt och en hel del olika möjligheter för forskning togs upp. Med detta möte har det arbete som Johan Bergström ansvarar för inletts på bästa möjliga sätt och det kommer att bli spännande att se hur detta utvecklas, inte minst eftersom jag själv är involverad.

Om du som läser det är forskare, känner någon som håller på eller är intresserad av flygforskning eller har några andra kopplingar till flygforskning – kontakta då gärna mig (nicklas.dahlstrom@tfhs.lu.se) eller Johan Bergstrom (johan.bergstrom@risk.lth.se). När det handlar om att bygga ett nätverk för flygforskningssamarbete vill vi inte missa någon som kan bidra till detta!


10 Comments

 1. Hur fortgår tanken på master/magisterprogram anpassat för fd studenter för att skapa möjligheten att få fram fler behöriga till forskarstudier? Det program som Johan har i Lund är tyvärr “commissioned education” och jag tror det stoppar fler intresserade (för det har ett väldigt bra rykte). Coventry Universitys HF program finns men vore det inte intressant med något liknande i Sverige/Skandinavien?

  • Hej David, dessvärre blir det nog inget magisterprogram förrän vi fått Bacelor på plats igen. Er SEDE-kurs var något av en testballong och tanken är att få den på plats inte bara för TFHS-studenter utan för piloter generellt och sedan skapa ett flöde in på ett Mastersprogram. Men jag ska ta upp det med Micke och Johan Bergström så att jag inte missat något.

 2. Intressant och här finns säkert en potential. Nedan tar jag upp några saker ur minnet – anteckningarna finns på jobbet.

  Jag har varit en del i kontakt med Rogier Woltjier som nu arbetar på FOI men tidigare varit på LFV och bl.a. deltagit i Eurocontrol SESAR-projekt. Nyligen var han nere och presenterade tre olika projekt han är engagerad i. Inom EU finns ett gigantiskt forskningsparaply kallat “Horizon 2020” och under det finns bl.a. ett projekt kallat “Future Sky Safety” som drog igång 2015 – http://www.futuresky.eu/projects/safety. Detta forskningsprojekt leds av Eurocontrol och projektet innehåller flera “Working Packages” där FOI leder ett om “agile response” och deltar i ett annat om “safety mindfulness”. Jag har diskuterat möjligheterna för min arbetsplats att delta och även om resursbrist som vanligt hindrar så kan det bli mindre inslag.

  Sedan finns ett annat projekt kallat “Darwin” (också inom H2020) som verkar handla mer om krishantering och som går utanför flygsektorn. Det kommer framöver att göras några olika workshops/simuleringar där det ibland finns flyganknytning. Jag ska delta i en Darwin-workshop i Linköping i slutet av mars och kanske vet mer efter det.

  Sen tänker jag på Entry Point North (EPN) som är en skola för flygtrafikledning (samägs av fyra länder) i Sturup men med skolor även i Danmark, på Irland, i Ungern och i Spanien. Åtminstone en av lärarna på EPN Sturup har gått utbildningen “Human Factors and System Safety” i Lund. Säkert finns ett intresse för forskning även om man ju är ett vinstdrivande utbildningsföretag och därmed har tryck på resurserna.

  Sen ligger ju Sverige (SAAB och LFV) i framkant när det gäller fjärrstyrda torn och där borde finnas ett intresse av att delta i forskning. Det är ju ett ganska ungt område och det borde finnas många HF-aspekter som förändras och borde utvärderas. Här finns ju också ett mycket stort internationellt intresse och SAAB är bl.a. med i UK där de vill utvärdera systemet.

  Så potential finns. Frågan är väl hur stort man orkar gapa och var man börjar…

  • Massor av bra idéer, Anders. Jag ska ta med dem till Johan och se hur han tänker. Kanske kopplar ihop er två!

 3. Jag ser att jag och David var inne och knappade samtidigt men han skrev kortare och hann först! 😉

  Det han tar upp är ju bra. Jag har själv varit intresserad av att gå utbildningen i Lund men svensk lag hindrar mig! Jga får inte betala själv och min arbetsgivare vill inte. Samma gäller för den safety lab som går i juni. Jag vill gå men min arbetsgivare vill inte betala och då hindrar svensk lag mig.

  Att åka utomlands blir ju ett dyrt alternativ så det jag nu letar efter är om det finns någon e-learning. ICAO har olika utbildningar och där har jag betalt för att gå några e-kurser men jag hittar inget inom HF. Det jag hittat är en från FAA som är gratis (!) men man får inget intyg. Vid en första titt ser det dock lite mossigt ut. Slutligen har jag hittat en kurs som säljs av “career courses online”. Den kostar bara 48£ så det kan vara värt en test.

  • Ja, det är lite problematiskt detta. Vissa hittar andra vägar… Men det ska jag inte gå in på i detalj här. Frågan är om en ny TFHS Bachelor skulle kunna ta in inte bara piloter utan även andra för att ge dem en grund för ett Mastersprogram. Det är något jag ska ta upp. Vad det gäller olika möjligheter till Masters så är många kostsamma och jag vet inte så mycket om kvaliteten mer än för några få program. Men det är nog bättre att vi tar det via Skype eller telefon.

 4. Jag har hittat en väg som verkar öppen för den som inte lyckas övertyga sin arbetsgivare men som istället kan tänka sig att betala själv. Det är European Association for Aviation Psychology (EAAP) som har två kortare en-veckors kurser i HF och som dessutom har en masters-utbildning som i upplägg liknar den i Lund, dvs man läser på halvfart i två år med kortare workshops och det mesta på distans.

  Kostnaden för de kortare utbildningarna är samma som Safety-labs i Lund, alltså ca 15 000:- (om man är medlem i EAAP). Sjölvklart tillkommer resa och hotell för båda.

  För mastersutbildningen är jag lite osäker men tror den kostar ca 83 000:-. Om det är för båda åren är det betydligt billigare än utbildningen i Lund.

  Den stora skillnaden är ju att Lund är stängt för oss som inte har en intresserad arbetsgivare. Vet någon något om skillnaden i utbildningsinnehåll?

  • Utbildningarna som rekommenderas av EAAP känner jag väl till och kan kommentera mer på mejl. De har körts några år här i Dubai och det är Rob Lee och Brent Hayward som står bakom dem. Vem är det som står bakom Mastersutbildningen?

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.