Home » Flygindustrin » NextGen – nytt ATC system i USA … men när?

NextGen – nytt ATC system i USA … men när?

Att infrastrukturen i USA inte är den bästa är knappast en nyhet för den som besökt landet. Trots att det stora landet är beroende av flygtrafik och har världens största inhemska flygindustri så gäller detta även dess infrastruktur för flyg. Det finns dock redan ett projekt för modernisering av flygledningsystemet, men det har inte gått som planerat med det hittills.

Redan 2003 lanserades det omfattande projektet “NextGen” och de följande tio åren hörde jag om detta på snart sagt varenda konferens som jag besökte. Det var visionärt, kopplat till forskning och nya tekniska lösningar och skulle bli ett kliv framåt till ett modernt och komplett nytt system. Men därefter har det tystnat något. Detta beror förmodligen på de förseningar och kostnadshöjningar som har allt mer blivit de vanligaste nyheterna om detta projekt.

Avsikten med NextGen är att från grunden bygga om och modernisera USAs flygledningsystem, baserat i huvudsak på fyra element:
1) Användning av Automatic Dependent Surveillance – Broadcast (ADS-B), d.v.s. GPS positioner över radio mellan alla i luften och på marken så att allas position.
2) Datakommunikation. Ny teknologi för datakommunikation, med fokus på ökad användning av datalänkprotokoll för att kommunicera via text.
3) Väder. Integration av mängder av system för väderdata och presentation av den till ett system som alla kan använda.
4) Röstkommunikation. Byte av sjutton olika system för röstkommunikation till ett system.

Tyvärr har det inte gått som tänkt och efter valet finns det nu enligt AINonline osäkerhet om finansieringen av projektet (länk nedan). Om än att det fortskrider och går framåt så har det finnits omfattande kritik, till exempel som den sammanfattas enligt en artikel i Washington Post (länk nedan). Med mer än sex miljarder dollar redan spenderade utan några betydande förbättringar finns det anledning till kritik. Det finns de som hävdar att projektet är väl på väg och det är kanske sant, men det är svårt att säga något annat än att i förhållande till de uppblåsta ord som använts så är det ett misslyckande hittills. Som så ofta med stora och visionära projekt så har man lovat långt mer än vad som är rimligt samt underskattat svårigheter i genomförandet av den vision man tagit fram.

Om detta känns som hård kritik så rekommenderar jag en kort och sarkastisk bloggare som är långt mer kritisk än jag (länk). Det är här som bilden ovan tas upp, vilken visar att kostnaderna kommer att överstiga effketivietsbinstern fram till 2027 – och enligt texten är denna graf från en NextGen-förespråkare. Med 152 tecken analyseras och sammanfattas NextGen så här: “Great technology. Expensive. Not a replacement. Won’t fix delays. Runways are the constraint. Airlines and airports intentionally overbook runways”. Det är hårda ord, men de verkar beskriva i alla fall en del av problemen med NextGen. För USAs flygindustris utveckling så är det bara att hoppas att det kan gå bättre framöver.

Länk til artiklar:
After U.S. Election, Battle Resumes Over ATC Restructuring
Scathing report: FAA isn’t delivering what was promised in $40 billion project


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.