Home » Flygsäkerhet » Nyhet i Ryssland – alkoholtester för piloter

Nyhet i Ryssland – alkoholtester för piloter

Flygindustrin är i många avseende unikt standardiserad runtom i världen, med ett globalt regelverk via ICAO samt omfattande regionala regelverk som liknar varandra och reglerar allt från träning av piloter och operationell verksamhet till områden som security, arbetstider o.s.v. Men ibland stöter man på nyheter som får en att undra hur det kan finnas vissa områden som helt undgått standardisering, områden som rimligtvis borde vara standardiserade och kontrollerade i detalj för att inte riskera flygsäkerheten.

På den något tveksamma sajten pravda.ru (inte helt oplitisk) rapporteras det med till synes viss stolthet att “Russian pilots will not be allowed to fly drunk”. Bakgrunden är att ryska staten funderar på att införa ett lagligt ramverk och procedurer för obligatoriska alkoholtester för piloter och flygledare. Detta är naturligtvis utmärkt, men man kan undra hur det varit möjligt att inte ha detta innan. Det tycks som att en del flygbolag redan sedan tidigare har ett kontrollsystem, men detta verkar bestå i att en “paramedic conducts a visual inspection of each member of the crew, measures their pulse, body temperature and blood pressure”. Det vill säga inget faktisk alkoholprov, utan snarare en inspektion av möjliga symptom på alkoholpåverkan.

Detta nya initiativ ska sättas i förhållande till en del tidigare händlelser, till exempel en händelse 2009 (Aeroflot says drunk pilot ‘no big deal’) då passagerare på en Aeroflotflygning till New York protesterade mot att flyga med en alkoholpåverkad kapten. Kabinpersonalen sade inledningsvis till passagerarna att “stop making trouble” och en representant för flygbolagetkommenterade händelsen med att “It’s not such a big deal if the pilot is drunk”. Samma år så visade det sig att kaptenen på en inrikesflygning där 88 personer omkom var alkoholpåverkad.

Alkoholpåverkade piloter har tyvärr ertappats på många ställen i världen, så det är ett problem som berör långt fler än ryska piloter och flygledare. Man kan dock undra hur det kan ha tagit så länge att få på plats lagar, regler och procedurer för alkoholtester i ett land där alkoholen utgör ett så stort samhällsproblem. Man kan även undra över om det funnits internationella påtryckningar avseende detta. Till slut kan man väl bara konstatera, bättre sent än aldrig. Det ska bli intressant att följa vad dessa tester leder till. Just tester av otillåtna medel har ju varit och är ett något besvärligt område för Ryssland.

Länk till artikel:
Russian pilots will not be allowed to fly drunk


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.